ערב ההצבעה הגורלית: היועמ"שית לכנסת מציעה לפצל רפורמות מהותיות מחוק ההסדרים

במכתב ששלחה עו"ד שגית אפיק לחברי הכנסת נכתב כי חוק ההסדרים במתכונתו הנוכחית נרחב מידי ומתייחס לנושאים שאין להם קשר לתקציב המדינה • על רקע אי ההסכמות בקואליציה לגבי החוק, היא ממליצה לפצל מהחוק לאחר אישורו בקריאה ראשונה חלקים רבים ובהם הרפורמות בכשרות ובחקלאות והעלאת גיל הפרישה לנשים

היועצת המשפטית של הכנסת עו''ד שגית אפיק / צילום: דוברות הכנסת
היועצת המשפטית של הכנסת עו''ד שגית אפיק / צילום: דוברות הכנסת

במכתב ששלחה הערב (ד') היועצת המשפטית של הכנסת עו"ד שגית אפיק לחברי הכנסת, היא מותחת ביקורת על גודלו והרכבו של חוק ההסדרים, וכותבת כי "נראה כי הצעת חוק ההסדרים היא בהיקף נרחב ביותר, שלו הייתה מוגשת בנוסחה המקורי בהיעדר הפיצולים של יו"ר הכנסת היה בה לדעתנו משום פגיעה של ממש בתקינות הליכי החקיקה". זאת גם על רקע המחלוקות בקואליציה ערב ההצבעה על חוק ההסדרים וחוק התקציב.

עו"ד אפיק טוענת כי יש לפצל מחוק ההסדרים חלקים נרחבים, חלקם נמצאים בימים אלו בלב המחלוקת הקואליציונית, בטענה כי אין להם קשר לתקציב המדינה. בין היתר טוענת עו"ד אפיק כי חוק משק הגז הטבעי הוא "אסופה של תיקונים שאין קשר בינם לבין תקציב המדינה ולא ברור מדוע נכללו בחוק ההסדרים".

על הרפורמה בחקלאות, ענף ההטלה, שנמצא ממש ברגעים אלו בלב המחלוקת הקואליציונית טוענת עו"ד אפיק כי יש לפצל את הנושא מחוק ההסדרים וכותבת כי "מדובר בסוגיה שנויה מאוד במחלוקת ובעלת השלכות כבדות משקל על ציבור בעלי הלולים. ראוי לאפשר בה דיון ממצה שלא במסגרת סד הזמנים של חוק ההסדרים".

על הרפורמה ברגולציה, לה מתנגדים רבים בקואליציה, טוענת היועצת המשפטית גם כן כי נדרשת "בחינה מעמיקה ורחבה של השלכות של מהלך כזה על המשק כולו" והמלצתה היא חד משמעית: לפצל. "היקפו של השינוי המוצע והשלכותיו ארוכות הטווח, דורשים דיון יסודי ומעמיק, ולא ניתן להשלים חקיקה מקיפה ובעלת השפעות כה משמעותיות על כלל הרגולציה במשק מעין זו בסד הזמנים של חוק ההסדרים", כותבת אפיק.

גם הדרישה להעלאת גיל פרישה לנשים שנמצאת בחוק ההסדרים ובלב הוויכוח הקואליציוני לא אמורה להיות חלק מהחוק לטענת היועצת המשפטית של הכנסת בשל חילוקי הדעות הרבים סביב החוק. "חוק ההסדרים אינו המסגרת המתאימה לדיון בנושא זה שכרוכות בו השלכות חברתיות וכלכליות משמעותיות. במהלך חמש השנים האחרונות ועדת הכספים קיימה דיונים רבים בנושא זה הדורש התעמקות וליבון וכן הסדרת אמצעים משלימים לצורך מניעת פגיעה בזכויותיהן של נשים" .

גם את הרפורמה ברישוי עסקים טוענת אפיק כי יש להוציא מחוק ההסדרים משום שנדרש הליך חקיקה ארוך ודיון מעמיק. "התיקון מורכב, ההסדרים המוצעים לא מספיק מגובשים וקוהרנטיים ומעוררים שאלות רבות, אפילו ברמת ההתנהלות מעשית. נדרש דיון מעמיק בהליך חקיקה רגיל", טוענת אפיק.

הרפורמה בכשרות גם כן לטענת עו"ד אפיק לא קשורה כלל לחוק יסודות התקציב ולכן יש לפצלה. לדבריה הרפורמה כוללת מהפכה של ממש בתחום הכשרות אולם "אין קשר לתקציב ולא ברור מדוע נכלל בחוק ההסדרים. מומלץ לפצל להליך חקיקה רגיל".

עוד מציינת אפיק כי יש לפצל את חוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים - קופות גמל שמטרתו ליצור תשואה אחידה באמצעות קרן ייעודית שתמומן מקרנות שהשיגו תשואה גבוהה. לדבריה, "להסדר עשויות להיות השלכות משמעותיות על ציבור החוסכים בישראל. מומלץ לפצלו להליך חקיקה רגיל".

כך גם ממליצה אפיק לפצל מחוק ההסדרים את החוק לעידוד השקעות הון, וכן את החוק להנגשת מבני הציבור ברשויות המקומיות לנכים בטענה להיעדר קשר ישיר לתקציב המדינה.

גם את חוק פקודת מס הכנסה - חוק מס ערך מוסף לפיו מוצע לעדכן את כללי המיסוי החלים על שותפויות מציעה עו"ד אפיק להוציא מההסדרים מאחר שמדובר בתיקון מקיף ואין לו קשר לתקציב. כמו כן מוצע לפצל את חוק יסודות התקציב - המציע חובה נוספת בחוק על תאגידים ציבוריים לערוך דוחות כספיים ולהגישם לחשכ"ל. לדברי אפיק היקשר לתקציב המדינה "רופף".

גם חוק התחדשות עירונית ופינוי בינוי לדברי אפיק לא אמור להיכלל בחוק ההסדרים. לטענתה מדובר ב"תיקון מורכב מאוד ומעורר בחלקו קשיים משפטיים מהותיים. בין היתר, בעניין זכות הקניין של בעלי דירות במתחמי פינוי בינוי באופן שנדרש דיון מעמיק בסוגיות אלה. אין קשר לתקציב".

בנוסף ממליצה אפיק לפצל החוצה את חוק סדר הדין הפלילי - היוועדות חזותית מאחר שמדובר בנושא רגיש הדורש דיון מעמיק, את הרפורמה בכבאות ("תכלית הרגולציה בתחום הכבאות היא הצלת הנפש והרכוש ולעמדתנו לא נכון לדון בה בסד הזמנים של חוק ההסדרים") וכן חלקים בפקודת התעבורה כמו הדרישה לתקף כרטיס נסיעה בתחילתה, להקים יחידה מיוחדת שתדון בעבירות נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית, העלאת מחירי החניה העירוניים וכן חוק תפעול הנתיבים המהירים.

ההמלצה: לפצל לאחר אישור בקריאה ראשונה

אפיק מסבירה כי לאחר שיו"ר הכנסת הוציא חלקים מההצעה, בשלב הבא לאחר שהחוק יעבור בקריאה ראשונה תידרש ועדת הכנסת לפיצולים נוספים מהחוק - כפי שהיה בעבר. גורמים בכנסת אמרו הערב כי "ככל שהחוק יותר סביר הפיצול יותר מינורי, ככל שהחוק רחב יותר - ועדת הכנסת תידרש למו"מ מחודש מול הממשלה ולהביא פיצולים נוספים".

היועמ"שית צפויה להוציא מכתב נוסף לאחר שהחוק יעבור ובו תקרא לראשי הוועדות שיקבלו את החוקים לדיון לבחון האם הם אכן יכולים לקיים דיונים מעמיקים בחוקים או שהם ממליצים לפצל מחוק ההסדרים חוקים נוספים להליך חקיקה רגיל.

צרו איתנו קשר *5988