האחים נאוי | בלעדי

אחים נאוי רכשה מידי מימון ישיר אג"ח מגובה בהלוואות לרכב ב-150 מיליון שקל

לפי דירקטוריון אחים נאוי, מדובר בעסקה "התואמת את האסטרטגיה של החברה לפיזור סיכונים וגיוון תיק האשראי" • לאחרונה סיכמה חברת האשראי החוץ-בנקאיעל שיתוף-פעולה עם חברת ביטוח להעמדת מימון לפרויקטים בתחום הנדל"ן

דורי נאוי / צילום: איל יצהר
דורי נאוי / צילום: איל יצהר

חברת האשראי החוץ-בנקאי אחים נאוי מרחיבה את פעילותה ומגוונת את תחומי עיסוקה. במסגרת זו מדווחת החברה על הסכם "לרכישת אג"ח מגובה בהלוואות לרכישת רכבים מגוף מימון", זמן קצר לאחר שסיכמה על שיתוף-פעולה להעמדת מימון לפרויקטים בתחום הנדל"ן עם חברת ביטוח.

בקשר לאג"ח הנרכש עדכנה נאוי כעת כי מדובר בתיק הלוואות בהיקף של כ-150 מיליון שקל, במח"מ של 1.6 שנים "ובתשואת יעד קבועה, הצמודה למדד המחירים לצרכן". לגלובס נודע כי מוכרת האג"ח היא חברת האשראי החוץ-בנקאי מימון ישיר, שבשליטת קבוצת ביטוח ישיר.

לפי ועדת הביקורת ודירקטוריון נאוי, שבשליטת המנכ"ל דורי נאוי, מדובר בעסקה טובה לחברה, "התואמת את האסטרטגיה של החברה לפיזור סיכונים וגיוון תיק האשראי".

עוד ציינו בנאוי, כי "לצורך הפחתת סיכון האשראי לחברה ותמיכה בהשגת תשואת היעד, תועמד שכבה נחותה אשר תהווה כרית לספיגת הפסדים באמצעות מתן הלוואה בסך 1 מיליון שקל" על ידי בעל השליטה, דורי נאוי, שמוותר מצידו "על כל רווח עתידי מעבר להחזר ההלוואה", שתתבצע אחרי פירעונה המלא של האג"ח.

"התקשרות משותפת בהסכמי מימון עם יזמים"

כאמור, עסקת רכישת האג"ח המגובה שעליה סיכמה כעת נאוי מגיעה זמן קצר לאחר שהחברה עדכנה על הסכם מסגרת לשיתוף-פעולה בתחום מימון נדל"ן, בעיקר בתחום המגורים.

מדובר, לפי נאוי, בהסכם שתוקפו חמש שנים, עם אפשרות להארכתו, ובמסגרתו תפנה נאוי לחברת הביטוח, "מעת לעת, בהצעה להתקשרות משותפת בהסכמי מימון עם יזמים שיאותרו על ידיה בקשר לפרויקט מסוימים". נאוי מצידה, לבדה או עם חברת הביטוח, תעמיד לפרויקט המדובר אשראי והשלמת הון עצמי, בעוד שחברת הביטוח תעמיד ערבויות וביטחונות לפרויקט.

עוד קובע ההסכם בין הצדדים, כי "חברת הביטוח היא אשר תנהל ותתפעל את הסכם הליווי ביחס לאשראי, תעמיד את הערבויות והביטחונות הדרושים לפי חוק המכר לפרויקטים שיאושרו, וכן תהא אחראית על מימוש הביטחונות בפרויקט במקרה של כשל של הפרויקט".

באחרונה, במסגרת ראיון ל"גלובס", התייחס נאוי לאסטרטגיית הפעילות של החברה, המכוונת לכך שחלק גדול מהאשראי שהיא מעניקה יינתן לענף הנדל"ן למגורים ותשתיות.

לדבריו, "שוק הנדל"ן למגורים הוכיח את עצמו בביקושים שהוא מציג, שלא נעצרו גם בקורונה, עם המשך עלייה במכירות... השוק הזה עובד יפה, ואנחנו לא חוששים משוק שיש בו מעט היצע וביקוש גדול. שוק הנדל"ן למגורים הוא שוק בהתפתחות ענקית".

בוחנת כניסה לפעילות בתחום הפינטק

כמו כן, במסגרת הרחבת פעילותה, בחודש אוגוסט דיווחה נאוי כי היא בוחנת כניסה לפעילות בתחום הפינטק, ובמסגרת זו בוחנת עסקה עם חברה המספקת שירותי תוכנה בתחום המימון וניהול עסקאות סחר, אולם מאז לא עדכנה בנושא.

עיקר פעילותה של אחים נאוי הוא במתן הלוואות לעסקים, המהווה כ-80% מפעילות החברה, בעוד שפעילות ניכיון הצ'קים, שבמסגרתה מקבלים לקוחות החברה את ערכם הכספי של צ'קים דחויים שבידם, ואלה מוסבים לחברה בתמורה לעמלה, נותרה קטנה יחסית.

בעל השליטה בחברה, דורי נאוי, פועל כבר תקופה ממושכת להגדלת אחיזתו בה, ואחרי שבמחצית הראשונה של השנה השקיע 35 מיליון שקל ברכישת 5% מהונה, הוא ממשיך בדרך זו, ובאחרונה השקיע כמה מיליוני שקלים נוספים ברכישת מניות החברה. זאת אחרי שבחודש שעבר עדכנה החברה על דחיית הצעת רכש שפרסם לכ-15% מהונה של נאוי תמורת כ-120 מיליון שקל.

מתחילת השנה נסקה מניית נאוי בכ-60% והיא משקפת לחברה שווי הנע סביב כ-850 מיליון שקל.

בסיכום המחצית הראשונה של השנה הציגה נאוי שיפור של 6% בהכנסותיה, שהגיעו ל-75 מיליון שקל, ולצד זאת הרווח הנקי שלה קפץ ביותר מ-40% והתקרב ל-50 מיליון שקל.