אז מה באמת שיעור האבטלה אצל הצעירים הערבים?

אם רק 60% מהצעירים הערבים עובדים אז 40% מהם מוגדרים מובטלים? לא בדיוק • המשרוקית של גלובס

אבתיסאם מראענה, העבודה. רינו צרור, גל''צ, 30.8.21 / צילום: חדשות סוף השבוע'', חדשות 12
אבתיסאם מראענה, העבודה. רינו צרור, גל''צ, 30.8.21 / צילום: חדשות סוף השבוע'', חדשות 12

במהלך דיון בגל"צ על הפשיעה והאלימות בחברה הערבית, עלתה השאלה מדוע הציבור הערבי לא יוצא להפגין נגד העדר הטיפול של המדינה בסוגיה. חברת הכנסת אבתיסאם מראענה הסבירה למגיש, רינו צרור, כי החברה הערבית היא "כל כך מתוסכלת, כל כך ענייה... השיעור של האבטלה בקרב הצעירים בה (הוא) כ-40%, מי ייצא החוצה?".
העוני ושיעורי התעסוקה הנמוכים בחברה הערבית הם ככל הנראה אכן חלק מהסיבות לבעיה, אבל האם שיעור כה גדול מהצעירים הערבים מובטלים? המספר שבו נקבה מרעאנה רחוק מאוד מהנתונים הרשמיים.

הח"כית הסבירה לנו שב"צעירים" היא התכוונה לבני 18-24, והפנתה אותנו לדוח "המלצות ועדת המנכ"לים להתמודדות עם הפשיעה והאלימות בחברה הערבית", שפורסם ביוני 2020. בדוח מוצגים נתונים על הגורמים המרכזיים לתופעת האלימות והפשיעה בחברה הערבית, וביניהם גם העוני ושיעורי התעסוקה הנמוכים. אמנם קבוצת הגיל המדויקת אליה התייחסה מראענה לא מופיעה שם, אך ישנם נתונים לגבי בני 20 עד 24. נכון ל-2019, נכתב בדוח, עמד שיעור הגברים המועסקים בגיל הזה על כ-60%. מכאן, כך נראה, הסיקה מרעאנה כי 40% מבני הגיל הם מובטלים. נדגיש כי הדוח בדק את שיעור התעסוקה לפני תקופת הקורונה.

 
  

אלא שזו לא הדרך שלפיה מקובל להציג את אחוזי האבטלה. הדוח המדובר נסמך על סקר כוח-האדם של הלמ"ס. מהסקר המעודכן האחרון עולה כי נכון לשנת 2019 ישנם כמעט 110 אלף ערבים וערביות בגילאי 24-18 שנכללים בכוח העבודה. מתוכם רק 7.4% הם מובטלים. בקרב הגברים בלבד מדובר על אבטלה של 6.2%. כלומר, הנתון המקובל רחוק מרחק רב מהנתון של מרעאנה.

אבל למה בעצם החישוב שאותו עשתה הח"כית לא נכון? אחוזי האבטלה במשק מחושבים מתוך "כוח העבודה", ולא מתוך כלל האוכלוסייה. כוח העבודה כולל את קבוצת "המועסקים" ואת קבוצת "הלא-מועסקים". בקבוצה הראשונה נכללים כל מי שעבדו במשרה מלאה או חלקית. מנגד, בקבוצה השנייה נכללים רק מי שלא עבדו כלל בשבוע הקובע, ו"שחיפשו עבודה באופן פעיל בארבעת השבועות שקדמו לסקר". במילים אחרות, מי שאינם עובדים כלל אך גם לא מחפשים עבודה - אולי מפני שהתייאשו מהסיכוי שימצאו כזאת - אינם חלק מהחישוב, ולא משפיעים על אחוזי האבטלה שעליהם מדווחת הלמ"ס.
לאחר שהסבנו את תשומת לבה של מרעאנה לטעות שככל הנראה נעשתה על ידה, נמסר לנו על ידי דוברה כי "אם נעשתה טעות היא נעשתה שלא בכוונה לסלף את הנתונים", וכי "מדובר כנראה בטעות רווחת".

בשורה התחתונה: דבריה של מרעאנה לא נכונים. אמנם שיעור האבטלה בקרב גברים ערבים בני 24־18 בתקופת הזמן אליה התייחסה מראענה היה גבוה ממקביליהם בגילים אחרים ומשיעור האבטלה בקרב יהודים באותו גיל, אך מדובר בשיעור של 6.2% - רחוק מהמספר שציינה.

תחקיר: טלאור שמש

לבדיקה המלאה לחצו כאן

מפלגה: העבודה
תכנית: רינו צרור, גל"צ
תאריך: 30.08.21
ציטוט: "השיעור של האבטלה בקרב הצעירים (בחברה הערבית) עומד על כ-40%"
ציון: לא נכון

מספר מקרי רצח אירעו בחברה הערבית בשבוע האחרון של אוגוסט ועוררו שוב את השיח סביב תופעת האלימות והפשיעה בחברה הערבית והטיפול של המשטרה בנושא. חבר הכנסת איימן עודה, יו"ר הרשימה המשותפת, התראיין ב-30.08.21 בגל"צ אצל רינו צרור ואמר כי החברה הערבית צריכה לצאת החוצה, להפגין ולמחות כנגד העדר הטיפול מצד המשטרה והמדינה. מייד אחריו עלתה לשידור ח"כ אבתיסאם מראענה ממפלגת העבודה ונשאלה על ידי צרור אם היא מחזיקה בדעה דומה לזו של עודה. בתשובה ענתה מראענה: "(החברה הערבית) מאוד ענייה, מתבוססת במשבר דמים מאוד מאוד עמוק… רב החברה היא כל כך מתוסכלת, כל כך ענייה… השיעור של האבטלה בקרב הצעירים (בחברה הערבית) כ-40% הם מובטלים, מי יצא החוצה?".

פנינו לח"כ מראענה על מנת להבין לאיזו קבוצת גיל מתייחסת ומהיכן נלקח הנתון שהציגה. בתגובה ענתה כי כוונתה לקבוצת הגיל 24-18 שנים ושמקור הנתונים הוא דוח המנ"כלים ומקורות נוספים שלא פרטה. חיפשנו ומצאנו את דוח המנכ"לים האחרון שנכתב בנושא ועיינו בו. מדובר בדוח שפורסם ביולי 2020 ומציג נתונים בין השנים 2019-2012. בפרק 2 של הדוח, בו מוצגים נתונים על הגורמים המרכזיים לתופעת האלימות והפשיעה במגזר הערבי, מוזכרים העוני ושיעורי התעסוקה הנמוכים. קבוצת הגיל אליה התייחסה לדבריה ח"כ מראנה, 24-18, אינה קיימת בדוח. הקבוצה הצעירה ביותר היא 24-20, שם שיעור התעסוקה בשנת 2019 בקרב נשים ערביות עומד על 30.1% ונמצא במגמת עליה מאז 2012 ואצל גברים ערבים הוא דווקא יורד מאז 2017 ועומד על 59.7%.

בדוח אין נתון ספציפי המציג את שיעורי האבטלה וכמו שציינו, קבוצת הגיל המוצגת שם מצומצמת יותר מזו שח"כ מראענה אמרה למשרוקית שהתכוונה אליה. לכן, הלכנו למקור משם נלקחו, כפי הכתוב בדוח, הנתונים - סקר כוח אדם 2019 של הלמ"ס. פרק 8 של הסקר מוקדש לחברה הערבית ומתייחס גם לכוח העבודה בה. חשוב לציין בהקשר זה כי שיעור התעסוקה והאבטלה אינם מחושבים מכלל האוכלוסייה אלא מתוך כוח העבודה, המוגדר להיות בני 15 ומעלה, מועסקים (במשרה מלאה, חלקית או שנעדרו זמנית מעבודתם) ובלתי מועסקים (אנשים שלא עובדים כלל ומחפשים עבודה באופן פעיל שיכלו להתחיל עבוד לו הייתה מוצעת להם עבודה מתאימה). כלומר, שיעור האבטלה הוא למעשה שיעור הבלתי מועסקים ולא כולל בתוכו אנשים שנמצאים בכוח העבודה, שאינם עובדים אך לא מחפשים עבודה או שלא יכלו להתחיל לעבוד אם הייתה מוצעת להם עבודה מתאימה. לפי הנתון בסקר של הלמ"ס, בשנת 2019 היו כמעט 110 אלף ערבים וערביות בגילאי 24-18 בכוח העבודה, מהם 7.4% לא מועסקים: 6.2% אבטלה בקרב הגברים ו- 9.9% בקרב הנשים. כלומר, לפי הנתונים הללו שיעור האבטלה בקרב ערבים צעירים רחוק מאוד מ-40%. יתכן שהטענה כי מדובר ב-40% נובעת מההנחה השגויה ששיעור האבטלה הוא המשלים של שיעור התעסוקה. אך כפי שהסברנו לעיל, זוהי לא צורת החישוב הנכונה.

פנינו לדובר של ח"כ מראענה, שבתגובה הבהיר כי אם ח"כ דיברה בלשון זכר אז ככל הנראה שהיא התכוונה רק לגברים צעירים בגילים אלו ולא לנשים או לשני המינים יחד, אחרת הייתה משתמשת בלשון מעורבת. כמו כן, הוסיף, 40% אבטלה היא המסקנה שאליה הגיעו מנתון שיעור התעסוקה בדוח המנכ"לים (שהוא כאמור 59.7%). לאחר שהסבנו את תשומת ליבו שהמשלים של תעסוקה איננו רק אבטלה, כפי שהוסבר בפסקה הקודמת, הוא אמר שאם נעשתה טעות היא נעשתה שלא בכוונה לסלף את הנתונים ושמדובר כנראה בטעות רווחת.

משרד התעסוקה פרסם דוח ביוני האחרון, העוסק בהתמודדות האוכלוסייה הערבית עם משבר הקורונה בשוק העבודה, לפיו תעסוקת צעירים עד גיל 34 מכל קבוצות האוכלוסייה נפגעה בצורה הכי קשה. כ-28% מדורשי עבודה יהודים היו צעירים עד גיל 34 .נתון זה עקבי גם עם קבוצות האוכלוסייה הערביות – 12% מדורשי עבודה במזרח ירושלים היו צעירים, 19% בקרב ערבים מוסלמים, 24% בקרב נוצרים, 26% אצל דרוזים ו-28% אצל בדואים בדרום. עם זאת, כותבי הדוח מציינים כי יש לכך קשר ישיר להארכת תקופת מתן דמי אבטלה עד יוני 2021. שיעור התחלופה (דמי אבטלה כאחוז מהשכר האחרון) גבוה יחסית בקרב הקבוצות הצעירות, שמתאפיינות בהכנסה נמוכה יחסית. זה ייצר תמריץ שלילי לשוב לתעסוקה במיוחד כאשר הבטחת הזכאות לדמי אבטלה הייתה ארוכה עד יוני 2021. כעת, משדמי האבטלה שניתנו בעקבות הקורונה לקבוצת גיל זו הופסקו, נצטרך לחכות לנתונים מעודכנים של הגופים הרשמיים.

לסיכום, אמנם ישנה אבטלה בשיעורים גבוהים בקרב הצעירים הערבים, הן בהשוואה לשאר קבוצות הגיל באוכלוסייה ערבית והן בהשוואה לאוכלוסיה היהודית, אך מנתונים של גופים רשמיים, נכון לתקופת הזמן אליה התייחסה מראענה בתגובתה למשרוקית, שיעור האבטלה בקרב גברים ערבים צעירים עומד על 6.2% - רחוק מלהיות 40%. לכן, דבריה של אבתיסאם מראענה לא נכונים.

צרו איתנו קשר *5988