האם מרכז רבין ממומן מתקציב המדינה בניגוד לחוק?

מי אמור לממן את מרכז רבין? מי שמממן את מרכזי ההנצחה לבן גוריון ולבגין • המשרוקית של גלובס

מתוך פוסט ויראלי בפייסבוק, 9.4.2020
מתוך פוסט ויראלי בפייסבוק, 9.4.2020

יום הזיכרון ליצחק רבין, שצוין השבוע, הביא לתאוצה מחודשת של פוסט בפייסבוק מאפריל 2020. "מרכז רבין היה אמור להתקיים מתרומות נדבנים ובפועל כסף של כולנו מממן את פעילותו!!!", נטען בפוסט ששותף כמעט 5,000 פעמים. בהמשך מצוטטת בו דלית סוטר (גב"ח) שטוענת כי "משפחת רבין חומסת מהמדינה 10 מיליון שקל בכל שנה", וכי "הכסף הזה נגזל מפיהם של ניצולי שואה וילדים רעבים".

מרכז רבין הוקם מכוח חוק שעבר ב-1997, כשנתיים לאחר הרצח. ראש הממשלה אז היה בנימין נתניהו. החוק נחקק כדי "להקים מרכז שינציח לדורות את פועלו ומורשתו של יצחק רבין" וקבע שיוקם מרכז לזכרו.

ומה לגבי מקורות המימון של המרכז? החוק מתייחס גם לכך. "הקמת המרכז תמומן מכספי תרומות", נכתב בחוק. אבל פעילותו "תמומן מתקציב המדינה כפי שדרוש להוצאות קיומו, החזקתו, פיתוחו וניהול מכלול פעילויותיו, ומתרומות ומהכנסות שיהיו למרכז". כלומר, בניגוד למה שכתוב בפוסט, תקצובו השוטף של המרכז אמור להגיע מתקציב המדינה, לא מנדבנים, שהם אלה שהיו אמורים לממן רק את הקמתו.

כדי לשים את הדברים בהקשר רחב יותר, נזכיר שבניגוד למה שאולי היה ניתן להניח, החוק להנצחתו של רבין אינו לגמרי ייחודי. יש עוד שני ראשי ממשלה שזכו לחוק דומה לאחר מותם. ב-1976, בזמן ממשלת רבין הראשונה, הכנסת העבירה את חוק דוד בן-גוריון, שקבע שלושה מוסדות שינציחו את מורשתו של ראש הממשלה הראשון: בית דוד בן-גוריון, המכון למורשת דוד בן-גוריון והמכון לחקר המדבר. גם מוסדות אלה ממומנים מתקציב המדינה. ב-1998, שנה לאחר העברת חוק מרכז יצחק רבין, עבר גם חוק להנצחת זכרו של מנחם בגין שקבע, בדומה לחוק מ-1997, שהקמת מרכז בגין תמומן מכספי תרומות, בעוד פעילותו השוטפת תמומן מתקציב המדינה.

 
  

כמה עולה כל אחד מהמרכזים הללו לאזרחי ישראל? לפי מפתח התקציב, מרכז רבין ממומן בכל שנה בלפחות 10.7 מיליון שקל (בדומה לנתון שהוזכר בפוסט), כשב-2019 הנתון עמד על 13.7 מיליון שקל. תקציב מוסדות בן גוריון לא עובר בשנים האחרונות את ה-10 מיליון שקל, וב-2019 תוקצבו בכ-9 מיליון שקל. המרכז שהוציא את הסכומים הגבוהים ביותר בשנתיים האחרונות הוא מרכז בגין שעלותו ב-2019 עמדה על כ-14.5 מיליון שקל.

בשורה התחתונה: הטענה בפוסט אינה נכונה. בחוק שמכוחו הוקם מרכז רבין נקבע מראש כי תפעולו השוטף ימומן מתקציב המדינה, ורק הכסף להקמתו אמור היה להגיע מתרומות. התקציב השנתי אכן עומד על לפחות 10 מיליון שקלים בשנה, והיקפו דומה לתקציב שמשמש לתפעול מרכז בגין.

לבדיקה המלאה לחצו כאן

מדיה: פייסבוק

תאריך: 9.4.2020

ציטוט: "מרכז רבין היה אמור להתקיים מתרומות נדבנים ובפועל כסף של כולנו מממן את פעילותו"

פוסט מאפריל 2020 החל לצבור בימים האחרונים תאוצה מחודשת בפייסבוק עם שיתופים רבים שחזרו להדהד אותו, ולכן הוחלט, למרות היותו ישן, לבדוק אותו בכל זאת. בסה"כ מאז פרסום הפוסט לפני כשנה וחצי הוא שותף כ-4,700 פעמים. בפוסט נכתב:

"מרכז רבין היה אמור להתקיים מתרומות נדבנים

ובפועל כסף של כולנו מממן את פעילותו!!!

פורום חדשות ישראל-

דלית סוטר (גב"ח):

משפחת רבין חומסת, מהמדינה 10 מיליון ש״ח בכל שנה, כדי שצאצאיה יפיצו פה הסתה לרצח ראש ממשלה. הכסף הזה נגזל מפיהם של ניצולי שואה וילדים רעבים. זה הזמן לקחת מהם את הכסף ולחלק לעניים."

לפי מפתח התקציב, הסעיף התקציבי על מרכז יצחק רבין בין 2013 ל-2019 (השנה האחרונה לגביה יש נתוני ביצוע בפועל) היה לכל הפחות 10.7 מיליון ש"ח (ב-2014) והגיע אף ל-15.2 מיליון ש"ח (ב-2016). ב-2019 המרכז השתמש ב-13.7 מיליון ש"ח. ב-2020, כאמור, אין נתוני ביצוע בפועל וגם לא הועבר תקציב לשנה זו, אבל המדינה הקצתה לתקציב כ-15.5 מיליון ש"ח.

עם זאת, יש לשים את הדברים בהקשר: מרכז רבין הוקם מכוח חוק המרכז להנצחת זכרו של יצחק רבין, שעבר ב-1997, בזמן ממשלת נתניהו הראשונה. החוק נחקק במטרה "להקים מרכז שינציח לדורות את פועלו ומורשתו של יצחק רבין" וקבע ש"יוקם מרכז להנצחת זכרו של יצחק רבין; המרכז יכלול את האתר, המכון והארכיון". לפי החוק, ניהול המרכז הופקד בידי מועצה בת 29 חברים. החוק כולל גם התייחסות למקורות המימון של המרכז.

סעיף 38 לחוק קובע: "הקמת המרכז תמומן מכספי תרומות; פעילות המרכז תמומן, בכפוף להוראות סעיף 39, מתקציב המדינה כפי שדרוש להוצאות קיומו, החזקתו, פיתוחו וניהול מכלול פעילויותיו, ומתרומות ומהכנסות שיהיו למרכז". סעיף 39(א) קובע ש"המועצה תאשר הצעת תקציב שנתי ותגישה לשר האוצר לשם אישורו; התקציב טעון אישור שר האוצר". כלומר, בניגוד למה שכתוב בפוסט, מרכז רבין לא אמור "להתקיים מתרומות נדבנים", אלא רק הקמתו אמורה להיות ממומנת על-ידם. מימון הפעילות מכספי ציבור הוא בהתאם למה שנקבע בחוק.

ניתן לשים את המימון שמרכז רבין מקבל מכספי ציבור בהקשר רחב עוד יותר. יצחק רבין הוא אחד משלושה ראשי ממשלה שקמו להם מרכזי זיכרון מכוח חוק, יחד עם דוד בן-גוריון ומנחם בגין. ב-1976, בזמן ממשלת רבין הראשונה, הכנסת העבירה את חוק דוד בן־גוריון "לזכרו ולפעלו של דוד בן־גוריון ולהנהלת מורשתו לדורות". החוק קבע שלושה מוסדות שינציחו את מורשתו של ראש הממשלה הראשון: בית דוד בן־גוריון, המכון למורשת דוד בן־גוריון והמכון לחקר המדבר. סעיף 14 לחוק קובע את תקצוב הפעילות: "הועד המנהל של כל מוסד יכין הצעת תקציב שנתי לשנת תקציב כשנת תקציב המדינה ויגישה לשר החינוך והתרבות; התקציב טעון אישור הממשלה ושאר דרכי קביעתו ייקבעו בתקנות". הסעיף התקציבי של מוסדות אלו הוא "מוסדות בן-גוריון", שמופיע תחת "תמיכות בארגוני הנצחה" של משרד ראש הממשלה. לפי מפתח התקציב, תקציב המוסדות האלו לא עברו את ה-10 מיליון, וב-2018 הגיעו לשיא של 9.7 מיליון ש"ח. יש לציין שבמקור אושרו למוסד תקציבים גבוהים בהרבה, אך הביצוע בפועל היה נמוך יותר.

ב-1998, שנה לאחר העברת חוק מרכז יצחק רבין, עבר גם חוק להנצחת זכרו של מנחם בגין שמטרתו "להקים מרכז שינציח לדורות את פועלו ומורשתו של מנחם בגין". בדומה לחוק יצחק רבין, גם כאן סעיף 38 קבע המימון: "הקמת המרכז תמומן מכספי תרומות; פעילות המרכז תמומן, בכפוף להוראות סעיף 39, מתקציב המדינה כפי הדרוש להוצאות קיומו, החזקתו, פיתוחו וניהול מכלול פעילויותיו, ומתרומות ומהכנסות שיהיו למרכז". וסעיף 39(א), שוב, קבע: "המועצה תאשר הצעת תקציב שנתי ותגישה לשר האוצר לשם אישורו התקציב טעון אישור שר האוצר". לפי מפתח התקציב, מאז 2014 ביצוע התקציב של המרכז הוא למעלה מ-10 מיליון ש"ח, וב-2019 הגיע לשיא של 15.9 מיליון ש"ח. כפי שמראה ניתוח המשרוקית לנתונים, ב-2018 וב-2019 עלותו של מרכז בגין לתקציב המדינה הייתה גבוה משל מרכז רבין.

על כך ניתן להוסיף שבינואר האחרון, לכבוד יום השואה הבינלאומי, הממשלה פרסמה ש-178,400 ניצולי שואה חיים בישראל. גם אם ניקח את כל התקציב שאושר למרכז רבין ב-2020 (שטרם ידוע כמה נוצל ממנו), שעומד על 15.482 מיליון ש"ח, פירוש הדבר הוא שכל ניצול שואה היה מקבל בסך הכל 86.78 אגורות בלבד לשנה.

לסיכום, מרכז רבין מקבל מתקציב המדינה יותר מ-10 מיליון ש"ח מדי שנה. עם זאת, הוא מקבל את התקציב מכורח החוק שהקים את המרכז, אותו חוק שהגדיר שרק הקמת המרכז תיעשה מכספי תרומות. המימון הממשלתי למרכז גם לא שונה במיוחד מזה שניתן למרכז להנצחת מנחם בגין. בנוסף, הקצאת כל התקציב הזה לניצולי שואה היה מסתכם בפחות מ-90 ש"ח לניצול לשנה שלמה. לכן הדברים בפוסט לא נכונים.

תחקיר: אוריה בר-מאיר

צרו איתנו קשר *5988