הצעת חוק מבקשת להעניק לראשונה מעמד משפטי לבעלי חיים

לשכת עורכי הדין מקדמת הצעת חוק שתעניק מעמד משפטי לבעלי חיים כיצור בעל תחושות ורגשות • התיקון נועד להבטיח כי היחס לבעלי החיים יהיה הולם את מעמדם הביולוגי, ברוח מגמת החקיקה העולמית, גם ללא הגעה לסף ההתאכזרות הפיזית הקבוע היום בחוק צער בעלי חיים

מטרת החוק היא למנוע פגיעה בבעלי חיים / צילום: Shutterstock
מטרת החוק היא למנוע פגיעה בבעלי חיים / צילום: Shutterstock

הצעת חוק פרטית שהונחה על שולחן הכנסת מבקשת להעניק לראשונה מעמד משפטי עצמאי לבעל חיים, כיצור בעל תחושות ורגשות. הצעת החוק היא יוזמת ועדת זכויות בעלי חיים בלשכת עורכי הדין, בראשות עורכי הדין אהוד פלג ואלון דוידוב, והיא מהווה מהפכה נורמטיבית ותפיסתית בכל הקשור למעמדם המשפטי של בעלי החיים, על כל ההשלכות הנובעות מהגדרתם כבעלי זכות עמידה משפטית.

ההצעה הונחה לפני כשבוע על שולחן הכנסת, באמצעות יו"ר השדולה בכנסת למען בעלי חיים, ח"כ יסמין פרידמן-סאקס ממפלגת יש עתיד.

"מטרתו של חוק זה היא להביא לשיפור ההגנה על בעלי חיים ולמנוע פגיעה בהם, להכיר בהיותם של בעלי חיים יצורים חיים ולהם תחושות ורגשו, ולקבוע כי מעמדם הוא כשל יצור חי ואינו כשל מטלטלין", נכתב בהצעה. לצד זאת צוין כי "בעל חיים יכול להיות מושא לבעלות, בכפוף לדיני הגנת בעלי חיים".

"אנחנו לא רוצים שהצדק יהיה תלוי רק באישיות של השופט, בשאלה כמה הוא אוהב בעלי חיים. לכן אנחנו מבקשים לעגן בתיקון לחוק את המעמד המשפטי שלהם כיצורים בעלי תחושות ורגשות בשונה מחפצים. למשל כאשר בני זוג נפרדים, ועולה שאלה מי ייקח את הכלב, יש גורם שלישי שהגיע הזמן שנתייחס אליו. בדיוק כמו שקיים עיקרון טובת הילד, שתהיה התחשבות גם בעיקרון טובת בעל החיים. שהאינטרס שלו יילקח במכלול השיקולים לאן ילך", אומר עו"ד אהוד פלג, מיוזמי ההצעה.

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי הצורך בתיקון עלה לאחר שבחקיקה ובפרקטיקות שונות נוהגים בבעלי חיים כאילו היו חפץ, משל היו רהיט או ציוד. עוד נכתב כי התיקון בא להבטיח כי "היחס לבעל חיים יהיה הולם את מעמדו הביולוגי כיצור חש, ברוח מגמת החקיקה העולמית, גם ללא הגעה לסף ההתאכזרות הפיזית הקבוע היום בחוק. עיקרון זה חייב להיות מאומץ הן ברמת קובעי המדיניות והן ברמת ההתנהלות המעשית היומיומית במגזר הפרטי, העסקי והציבור".

ההצעה באה גם לעגן בחוק את העיקרון שהוכר כבר בפסיקה, לפיו גרימת הסבל האסורה לבעל חיים היא לא רק פיזית אלא גם נפשית.

עורכי הדין פלג ודוידוב מסרו: "כמדינה בעלת ערכים יהודיים ודמוקרטיים, מצווה מדינת ישראל לגלות רגישות לכל יצור חי. צווי זה מתחיל מסיווג מתאים של היצורים החיים, תוך הכרה במעמדם המיוחד, לעומת הצומח והדומם. צעד זה מהווה גם קידום של החברה הישראלית במעלות המוסר שאנו מבקשים להתנהל לאורן".

עו''ד אבי חימי, ראש לשכת עורכי הדין בישראל / צילום: איל יצהר
 עו''ד אבי חימי, ראש לשכת עורכי הדין בישראל / צילום: איל יצהר

ראש לשכת עורכי הדין בישראל, עו"ד אבי חימי, מסר: "ועדת זכויות בעלי חיים בלשכה מבטאת בין היתר ביוזמת חקיקה זו את האופי הראוי שיש לתת בישום העקרונות המשפטיים לשיפור רמתה המוסרית של החברה הישראלית, ואת התרומה שלשכת עורכי הדין בישראל גאה להעניק בעבודת חבריה למטרה זו".