מכס מגן | בלעדי

יועמ"שית הכנסת: שר האוצר יכול לבטל מכסים בצורה חד צדדית

בתשובה לבקשת חופש מידע, נחשפה תשובתה של היועצת המשפטית של הכנסת לסגן שר הביטחון לגבי סמכותו של שר האוצר להטיל ולבטל מכסים • לפי היועמ"שית, שר האוצר מוסמך לבטל ולהוריד בעצמו מכסים לפי שיקול דעתו, והכנסת יכולה לדון בהחלטתו בדיעבד

שר האוצר אביגדור ליברמן / צילום: מארק ישראל סלם - הג'רוזלם פוסט
שר האוצר אביגדור ליברמן / צילום: מארק ישראל סלם - הג'רוזלם פוסט

בעקבות בקשת חופש המידע של הלובי הציבורי "האינטרס שלנו", נחשפה תשובתה של היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק לסגן שר הביטחון (ושר החקלאות לשעבר) אלון שוסטר. בשאלתו, הוא ביקש לדעת האם בסמכותו של שר האוצר להטיל ולבטל מכסים, או שהוא נדרש לאישור של הכנסת לשם כך.

● למסך המלא לחצו כאן

בתשובתה, אפיק הבחינה בין שתי פרוצדורות שונות: בהעלאת או הטלת מכסים, "חל סעיף 2(א) לחוק, לפיו נדרש הן אישור ועדת הכספים והן אישור נוסף של מליאת הכנסת. צווים אלה מובאים לאישורה של ועדת הכספים בתוך 60 ימים מיום פרסומם ברשומות; לאחר שוועדת הכספים הניחה החלטה לעניין אישור או ביטול צו העלאה, רשאי חבר כנסת להביע התנגדות לצו שהונח. ככל שהוגשה התנגדות כאמור, תקיים בה הכנסת דיון ותצביע באותו עניין בתוך שבועיים ממועד ההתנגדות". כלומר, בהעלאת מכסים נדרש אישור של ועדת הכספים, וכל חבר כנסת רשאי לערער על החלטתה ולקחת את הנושא לדיון במליאה.

לעומת זאת, בהורדת וביטול מכסים "חל סעיף 2(ב) לחוק, לפיו כי כל הוראה בצו שאינה הוראה להעלאת מכס או להטלת מכס חדש, מליאת הכנסת יכולה לבטלה בתוך חודשיים. מטרתו של הסעיף היא לקבוע פיקוח גם במצב שבו נעשית הפחתה של מכס או בלו, שכן גם בהפחתה כאמור יש משום השפעה על ציבור הצרכנים, על היבואנים ועל שוק הייצור המקומי". כלומר, הורדת וביטול מכסים הם לחלוטין בסמכותו הבלעדית של שר האוצר, כאשר מליאת הכנסת יכולה לדון ולהצביע על ביטול המהלך רק בדיעבד.

במצב זה, בו כוונת שר האוצר אביגדור ליברמן ושר החקלאות ממפלגתו עודד פורר היא להוריד מכסים על יבוא מזון, החוק מתיר להם מרחב תמרון משמעותי. לכך יש משמעות רבה כשהוא מנהל מו"מ עם ארגוני החקלאים והשדולה החקלאית בכנסת, משום שאין לו חובה של ממש להגיע להסכמה איתם, וביכולתו של שר האוצר להוריד את המכסים בתוקף סמכותו. השר פורר פרסם היום (א') בחשבון הטוויטר שלו ציוץ אשר לפיו "יצאתי לשעה ריצה בשדות לפני קבלת החלטות על איך מקדמים את הרפורמה בחקלאות. אעדכן בהמשך".

עם זאת, היועמ"שית אפיק העירה כי "לפרוצדורה הקבועה בחוק ביחס לצווים משני הסוגים קשיים רבים מבחינת יכולתן של הכנסת וועדת הכספים לפקח על עבודת הממשלה והיא לא פרוצדורה מיטבית בהיבטים אלה".

גם במקרה של רצון להתנגד בדיעבד להפחתת מכסים, ראוי לדעתה "שקודם לפניה למליאת הכנסת על ידי חבר הכנסת לביטולו של צו הפחתה, יתקיים דיון בוועדת הכספים בנושא הצו", וזאת "אף אם הוועדה לא נדרשת לאשר או לבטל צו".

היא מסכמת את העניין ואומרת כי "לעניין צווים המבטלים או מפחיתים מכס, למליאת הכנסת ישנה סמכות מהותית לבטלם באופן סופי בתוך חודשיים ממועד פרסום הצו ברשומות. המשמעות היא שעל הכנסת לדון ולהכריע בכל התנגדות שתוגש לה לעניין כל צו הפחתה ולעניין כל פרט מכס". זאת אומרת, אם מתוכננת הפחתת מכסים נרחבת כמו זו שמתכנן פורר, על הכנסת לדון בנפרד בכל אחת מהפחתות המכסים בנפרד.

אלעד מלכא, מנכ"ל "האינטרס שלנו", מסר כי "הודעת סגן השר לפיה היועצת המשפטית של הכנסת מבהירה שלשר האוצר אין סמכות להפחית או לבטל מכסים אינה נכונה ונועדה לזרות חול בעיני הציבור. למעשה היא מאששת את הקביעה לפיה יכול השר ליישם את רפורמת החקלאות באופן חד צדדי. הכנסת, כפי שיכלה תמיד, מוסמכת לבטל את ההחלטה הזו כמו שהיא יכולה לקבוע מכסים בחקיקה בעצמה. גילוי חוות הדעת, מחזיר את הכדור לידיים של ליברמן ופורר ליישם את הרפורמה עליה הצהירו".

צרו איתנו קשר *5988