מנורה מבטחים משקיעה 490 מיליון שקל בפעילות בנדל"ן של אלוני חץ בבריטניה

ל-BE, החברה הבת של אלוני חץ, תיק נכסים המתבסס על נכסים במרכז לונדון, בקיימברידג' ובאוקספורד • השקעת מנורה מבטחים משקפת לה שווי של 3.6 מיליארד שקל • נתן חץ: "המהלך משתלב היטב עם תוכניות הצמיחה של BE בטווח הבינוני והארוך"

נתן חץ / צילום: איל יצהר
נתן חץ / צילום: איל יצהר

קבוצת הנדל"ן המניב אלוני חץ, שאותה מוביל המנכ"ל נתן חץ, מצרפת את חברת הביטוח מנורה מבטחים לפעילות השקעות הנדל"ן שלה בלונדון וסביבתה, המתבצעת באמצעות חברת ברוקטון אברלאסט (BE).

אלוני חץ מעדכנת כי חתמה על הסכמים מחייבים ביחד עם BE ומנורה מבטחים, אשר במסגרתם משקיעה מנורה 112 מיליון ליש"ט (כ-492 מיליון שקל) תמורת 13.6% מהון המניות של BE, כלומר לפי שווי חברה של 823 מיליון ליש"ט (3.6 מיליארד שקל) ל-BE.

כמו כן, הוענקה למנורה מבטחים אופציה להשקיע עוד 75 מיליון ליש"ט ב-BE עד 23 במאי 2023 תמורת 6.4%, מה שיביא אותה להחזקה של 20% מההון של BE. על העסקה המתגבשת דיווחה אלוני חץ לראשונה בנובמבר אשתקד.

לפני העסקה הנוכחית החזיקה אלוני חץ ב-97.1% ממניות BE (ביתרה החזיקו מנהלי BE), ועם השלמת העסקה השקיעו כל בעלי המניות של BE (החברה, מנורה מבטחים ומנהלי BE, כל אחד על פי חלקו היחסי), סך נוסף של 20 מיליון ליש"ט בהונה של BE. לכן, לאחר השלמה העסקה נותרה אלוני חץ עם 82.7% מהונה של BE.

את BE הקימה אלוני חץ כחברה בשנת 2018. באלוני חץ מציינים כי לחברה תיק נכסים המתבסס על נכסים במרכז לונדון, בקיימברידג' ובאוקספורד. הנכסים בלונדון מיועדים למשרדים במיקומים הבולטים ביותר בעיר, והנכסים בקיימברידג' ואוקספורד מיועדים לפיתוח לטובת תחום ההייטק ובעיקר לחברות מתחום מדעי החיים.


ההשקעה של מנורה - מכספי העמיתים והנוסטרו

נתן חץ ציין היום, כי "החיבור עם מנורה מבטחים מחזק את הונה העצמי של BE ומשתלב היטב עם תוכניות הצמיחה של BE בטווח הבינוני והארוך". ניר מורוז, משנה למנכ"ל מנורה מבטחים ומנהל ההשקעות הראשי שלה, ציין כי ההשקעה מבוצעת מכספי העמיתים והנוסטרו של הקבוצה.

אלוני חץ פועלת בתחום של השקעות ארוכות-טווח בנדל"ן מניב בישראל ובמדינות מערביות. תחום פעילות נוסף שפיתחה החברה בשנים האחרונות הוא השקעה באנרגיות מתחדשות. לקבוצה השקעות מניבות בתחום האנרגיה הפוטו-וולטאית ובתחום
אנרגיית הרוח, וכן בפיתוח וייזום של מתקנים לייצור חשמל בישראל, בפולין ובארה"ב, באמצעות החברה הבת הבורסאית אנרג'יקס.

מלבד פעילות הנדל"ן המניב בבריטניה, אלוני חץ מחזיקה ב-54% ממניות ענקית הנדל"ן המניב המקומית אמות, ונוסף על כך יש לה פעילות נרחבת גם בארה"ב, שם מחזיקה אלוני חץ ב-44.2% ממניות חברת קאר פרופרטיז (Carr Properties), הפועלת באזור וושינגטון הבירה, בבוסטון ובעיר אוסטין שבטקסס. כמו כן מחזיקה אלוני חץ ב-55% מהמניות של שלוש חברות נכס במטרופולין של בוסטון. בשנה האחרונה רשמה מניית אלוני חץ עלייה של 40%, ושווייה של החברה הגיע לכ-9.8 מיליארד שקל.


רווחי שיערוך של 1.3 מיליארד שקל ברבעון הרביעי

בחודש שעבר עדכנה אלוני חץ כי היא צפויה לרשום ברבעון הרביעי של 2021 רווחי שיערוך בהיקף העולה על 1.3 מיליארד שקל, לפני השפעת מסים נדחים. רווחים אלו כוללים מעל 700 מיליון שקל רווחי שיערוך בגין נכסי אמות, וכן סך של כ-660 מיליון שקל (150 מיליון ליש"ט) רווחי שיערוך בגין נכסי BE בבריטניה.

חלקה של אלוני חץ ברווחי השיערוך של אמות ושל נכסי BE צפוי להסתכם ביותר מ-1 מיליארד שקל. באלוני חץ הדגישו כי מדובר באינדיקציה ראשונית וחלקית, אשר אינה כוללת נתוני שיערוך בכלל החברות המוחזקות שלה.

את תשעת החודשים הראשונים של 2021 סיימה אלוני חץ עם רווח נקי לבעלי המניות של 520 מיליון שקל, המשקף צמיחה של 96% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2020. נכון לסוף ספטמבר 2021, הסתכם ההון העצמי לבעלי מניותיה ב-6.75 מיליארד שקל.