כוננות בבנק ישראל: הנפקת השקל הדיגיטלי תפגע ברווחיות הבנקים

בבנק ישראל חוששים כי השקל הדיגיטלי עלול לערער את היציבות והרווחיות של הבנקים הבנקים • ככל שהציבור יבחר להחזיק את המטבע בארנק הדיגיטלי הדבר יפחית את היקף הפקדונות במערכת הבנקאית, ישפיע על המקורות שעומדים לרשות הבנק למתן אשראי ועל הלימות ההון שלו

שקל דיגיטלי / אילוסטרציה: Shutterstock
שקל דיגיטלי / אילוסטרציה: Shutterstock

בנק ישראל פרסם היום תוצאות סימולציה שבוחנת את השפעות הנפקת השקל הדיגיטלי על היציבות של הבנקים, והרווחיות שלהם. ההשפעה של הנפקת השקל הדיגיטלי על המערכת הבנקאית נובעת מכך שהציבור יוכל לבחור האם להחזיק את השקל הדיגיטלי בארנק דיגיטלי, או בבנק. בחירה של אחזקה בארנק דיגיטלי, תפחית את היקף הפקדונות במערכת הבנקאית, ותשפיע על המקורות שעומדים לרשות הבנק למתן אשראי, ועל הלימות ההון שלו.

בסימולציה, בנק ישראל בחן שני תרחישים: בראשון, חלק מועט מהציבור בוחר לשמור את השקל הדיגיטלי בארנק, ובשני, חלק ניכר יותר מהציבור בוחר לשמור את השקל הדיגיטלי בארנק. בעוד שלתרחיש הראשון, לפי בנק ישראל, לא צפויה להיות השפעה על המערכת הבנקאית, במצב בו חלק ניכר יותר מהציבור יעזוב את הבנק לטובת ארנקים דיגיטליים, תהיה השפעה.

במקרה כזה, בנק ישראל מצביע על מספר דרכים של הבנקים לגרום לציבור לבחור להשאיר את הכסף בבנק ולא בארנק דיגיטלי, בכלל זה מתן ריבית על עו"ש ומתן ריבית גבוהה יותר על פקדונות. צעדים נוספים יכולים להיות גיוס אג"ח או קבלת הלוואות מבנק ישראל. צעדים אלו יובילו להקטנת המרווח הבנקאי בשל עליית עלות המקורות של הבנק, ויכולים להוביל גם לייקור האשראי. "הניתוח במסמך מראה שהנפקת שקל דיגיטלי תפגע ברווחיות הבנקים, אך היא לא צפויה להביא לשחיקה משמעותית בתוצאות העסקיות של מערכת הבנקאות, ביציבותה, או ביכולתה להעניק אשראי ולמלא את התפקידים הקלאסיים של מערכת בנקאות במשק מודרני" מציין בנק ישראל.

צרו איתנו קשר *5988