פנינסולה הגדילה את תיק האשראי ב-50% ורשמה רווח שיא ב-2021

חברת האשראי החוץ בנקאי מבית מיטב דש רשמה רווח נקי של כ-69 מיליון שקל, למרות קיטון משמעותי ברווח ברבעון הרביעי • תחלק דיבידנד של 10 מיליון שקל

מיכה אבני, מנכ''ל פנינסולה / צילום: שלומי יוסף
מיכה אבני, מנכ''ל פנינסולה / צילום: שלומי יוסף

חברת האשראי החוץ בנקאי, פנינסולה, רשמה בשנת 2021 רווח נקי של כ-68.7 מיליון שקל, גידול של כ-7% בהשוואה לשנה שקדמה לה. זאת למרות שהרווח הנקי ברבעון הרביעי עמד על פחות משליש ביחס לרבעון האחרון של שנת 2020 והסתכם בכ-12.3 מיליון שקל.

את הגידול ברווח אפשר לרשום בראש ובראשונה כתוצאה מגידול בתיק האשראי של פנינסולה , שהסתכם בסוף השנה החולפת ב-1.37 מיליארד שקל, זינוק של 49% לעומת סוף שנת 2020. ממוצע תיק האשראי נטו ללקוחות ברבעון הרביעי לשנת 2021 הסתכם בכ-1.21 מיליארד שקל לעומת כ-1.08 מיליארד שקל ברבעון השלישי לשנת 2021 וכ- 896 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בחברה המשיכו להגדיל את התיק והיקפו נכון ליום שלישי עומד על כ-1.4 מיליארד שקל.

כתוצאה, הכנסות הריבית בשנת 2021 הסתכמו בכ-153.3 מיליון שקל, גידול של כ-11.7% לעומת 2020. בפנינסולה ציינו כי הגידול בהכנסות הריבית נובע בעיקר מצמיחה בפעילות השוטפת של החברה וגידול בגביית חובות בתיק היהלומנים, אשר קוזזו בחלקם על ידי קיטון בהכנסות דיסקאונט שנבעו מרכישת תיק היהלומנים. הכנסות הריבית ברבעון הרביעי הסתכמו לכ-30.8 מיליון שקל בהשוואה לכ-81.3 מיליון שקל ברבעון המקביל. "עיקר הקיטון נובע מירידה בהכנסות הדיסקאונט שנבעו מרכישת תיק היהלומנים שהסתכמו ברבעון בכ-3.3 מיליון שקל לעומת כ-56 מיליון שקל ברבעון המקביל. הקיטון קוזז בחלקו מגידול בהכנסות תיק האשראי לאור הגידול בהיקף הפעילות.

קבוצת פנינסולה אשר פועלת בתחום האשראי העסקי נוסדה בשנת 2004 על ידי עו"ד מיכה אבני והיא נסחרת בשווי של 704 מיליון שקל. בעל השליטה בחברה הינו בית ההשקעות מיטב דש, המחזיק ב-50.65% מהמניות. אבני, המכהן כמנכ"ל, מחזיק ב-7.91%.

ההון העצמי נכון לסוף השנה החולפת הסתכם בכ-507.5 מיליון שקל, דומה מאוד לזה שנרשם בסוף 2020. הוא הושפע מרווחי שנת 2021 בסך של 68.7 מיליון שקל, כאמור, אשר קוזזו בחלוקת דיבידנד משמעותי בהיקף כולל של כ-68 מיליון שקל (בארבעה מועדים) מתחילת השנה.

בהתאם למדיניות הדיבידנד, החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד בהיקף של כ-10 מיליון שקל בגין רווחי הרבעון הרביעי לשנת 2021 אשר יחולק במהלך החודש הנוכחי.

מיכה אבני, מייסד ומנכ"ל קבוצת פנינסולה מסר: "אנו מסיימים את השנה עם רווח שיא וממשיכים מגמה רב שנתית של צמיחה ברווחי החברה, על רקע הצמיחה במשק והביקושים הגבוהים לאשראי. אנו ממשיכים ביישום התוכנית האסטרטגית של הגעה לתיק אשראי של כ-2 מיליארד שקל עד לסוף השנה".

צרו איתנו קשר *5988