האשראי החוץ בנקאי צומח: מלרן עם זינוק של 147% בתיק ב-2021

תיק האשראי של החברה המתמחה בחברה הערבית עומד על יותר מ-800 שקל, כולל אשראי הניתן בארה"ב • הרווח הנקי בשנת 2021 טיפס בכ-76% לכ-30.5 מיליון שקל

ריאן מואנד - מלרן פרויקטים / צילום: יונתן בלום
ריאן מואנד - מלרן פרויקטים / צילום: יונתן בלום

חברת האשראי החוץ בנקאי מלרן  פרסמה את תוצאותיה הכספיות ל-2021 המציגות גידול בתיק האשראי, בהכנסות המימון, נטו וברווח הנקי. הרווח הנקי בשנת 2021 טיפס בכ-76% לכ-30.5 מיליון שקל, לעומת כ-17.3 מיליון שקל בשנת 2020. הרווח הנקי ברבעון הרביעי של השנה זינק ביותר מפי שלושה לכ-9 מיליון שקל.

החברה, שבשליטת ריאן מואנד (50.15%), מ.ל.ר.ן פועלת בתחום מתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים (B2B), עם התמחות במגזר הערבי-ישראלי. פעילותה העיקרית של החברה הינה מתן אשראי כנגד קבלת ממסרים דחויים (שיקים דחויים), ברובם כאלה שנכתבו על ידי צדדים שלישיים, המוסבים לטובת החברה (ניכיון שיקים). יו"ר החברה הינו דוד גרנות שבעברו כיהן, בין היתר, כמנכ"ל הבנקים דיסקונט, איגוד והבינלאומי, וכן כיו"ר ועדת האשראי בהראל ביטוח והיא נסחרת בשווי של 428 מיליון שקל.

בנובמבר 2021 השלימה החברה עסקה לרכישת מניות של החברות האמריקניות לוגאנו קפיטל ודרייב און שהינן חברות אחיות. לוגאנו עוסקת במתן אשראי חוץ-בנקאי בארה"ב לרכישת רכבי יד שנייה ופעילותה של דרייב און מתמצה בתפעול סוכנות רכבי יד שנייה המשמשת למימוש הרכבים שמומנו על ידי לוגאנו. מלרן רכשה 40% מהון מניות החברות בדילול מלא (לאחר הרכישה). וניתנה לה אופציה לרכישת מניות נוספות של לוגאנו בשיעור של עד 100% באופן הדרגתי עד שנת 2025.

תיק האשראי זינק ב-113%

תיק האשראי הכולל של החברה לסוף 2021 צמח לכ-807 מיליון שקל, כולל לוגאנו. תיק האשראי של החברה בישראל צמח בשנה החולפת לכ-695 מיליון שקל, עלייה של כ-113%.

הכנסות המימון בשנת 2021 עלו בכ-63% לעומת שנת 2020 והסתכמו בכ-87.9 מיליון שקל. הגידול בהכנסות מיוחס לגידול החד בהיקף תיק האשראי הממוצע בישראל בתקופה, וכן לגידול בסך כ-5.9 מיליון שקל המיוחס לאיחוד לראשונה של חברת לוגאנו בארה"ב.

הכנסות המימון, נטו, בשנת 2021 צמחו בכ-72% לכ-67 מיליון שקל, בהשוואה לכ-39 מיליון שקל בשנת 2020. שיעור הכנסות המימון, נטו בתקופה מתוך ההכנסות טיפס לכ-76.3% בהשוואה לכ-72.1% בתקופה ב-2020. השיפור בשיעור הרווחיות נבע מהמשך יישום אסטרטגיית גיוון, הוזלה והרחבת מקורות האשראי, אשר קוזז חלקית מירידה בתשואה על תיק הלקוחות, וכן על ידי הוצאות מימון שאינן תזרימיות.

נכון לסוף 2021, לחברה מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של כ-43.5 מיליון שקל. ההון העצמי של מלרן לסוף שנת 2021 מסתכם בכ-223.9 מיליון שקל, כאשר 174.7 מיליון שקל מיוחסים לבעלי המניות. הגידול בהון מיוחס לביצוע הנפקה פרטית של מניות ואופציות לדיסקונט קפיטל באוקטובר האחרון בהיקף של כ-46 מיליון שקל, כאשר לאחר ההנפקה מחזיקה כעת בכ-13% מהון החברה, וכן לרווחי החברה בתקופת הדוח שנוספו להון בניכוי דיבידנד ששולם.

צרו איתנו קשר *5988