קצא"א ומקורות מבקשות לפרוס סיבים בתשתיות שלהן, ובאוצר זועמים

החברות ביקשו רישיון לפריסת סיבים בתשתיות שלהן וקצא"א קיימה מגעים עם גופים בינלאומיים • אגף תקציבים: לא ניתן להכניס חברות ממשלתיות לתחרות בשוק הפרטי

פריסת סיבים אופטיים / אילוסטרציה: Shutterstock
פריסת סיבים אופטיים / אילוסטרציה: Shutterstock

קצא"א ומקורות (כל אחת בנפרד) ביקשו ממשרד התקשורת לפרוס סיבים אופטיים בתשתיות שלהן. הניסיון זוכה לגיבוי מהמשרד, אך להתנגדות חריפה מצד אגף התקציבים באוצר. זאת בטענה שלא נכון להכניס חברות ממשלתיות לתחרות מול חברות פרטיות.

קצא"א מבקשת לנצל את תוואי הצינור מאשקלון לאילת ולהניח בו כבל תקשורת בין-יבשתי. לקצא"א יש ככל הנראה הבנות עם גופים בינלאומיים שרואים הזדמנות לעקוף את התוואי המצרי - תעלת סואץ, שבשל הבלעדיות בחיבור מזרח-מערב מספק למצרים רווח אדיר. גורמים בשוק טוענים שחברת הבזק של איחוד האמירויות Etisalat תהיה חלק מקבוצת משקיעים שתממן את הפרויקט, אם קצא"א תשיג את הרישיון.

מקורות מניחה סיבים לאורך קווי המים שלה, בעיקר לניטור תקלות ודליפות, אך לשיטתה אין סיבה שלא למכור זכויות שימוש בהם. מקורות גם מניחה סיב בתוואי המבוקש באר שבע-אילת ולכן מפעילי תקשורת הביעו עניין להשתמש בתוואי בין אם בהנחת תשתית מקבילה שלהם או בהחכרת תשתיות ממנה.

אלא שלטענת אגף תקציבים, הכנסת כספי ציבור לשוק תחרותי היא בעייתית ולשיטתם, מדובר גם בתחרות לא הוגנת מול החברות הפרטיות. באוצר הציעו שקצא"א תפרוס סיבים דרך שחקן פרטי, בדומה לחברת חשמל שמוכרת דרך חברת IBC תשתיות תקשורת שפרסה. קצא"א תצטרף לבחור במכרז מפעיל תקשורת שישלם לה דמי שימוש וישתתף ברווחים. להערכת האוצר במקרה כזה אין התנגדות גורפת למהלך. עבור מקורות המצב נראה פחות מזהיר. באוצר זועמים על הבקשה שכן לטענתם, החברה הממשלתית מנצלת תקציב פיתוח ציבורי שמיועד לתשתיות מים, ומנסה לשנות את היעוד שלו לפריסת סיבים ולשימוש חברות פרטיות. 

תגובת משרד התקשורת: "המשרד סבור שיש לאגם משאבים לעניין תשתיות פסיביות בישראל, כדי להוזיל עלויות פריסה לשחקנים, ובכך גם לצרכני התקשורת. תשתיות פסיביות הן בעיקרן מונופוליסטיות בישראל ויש מקומות שהן לא מגיעות אליהם. אם יש חברות שיש להן תשתיות כאלה, נכון יהיה לעשות בהן שימוש ולא להשקיע משאבים אדירים של חפירות. איגום תשתיות מקובל בהרבה מקומות בעולם ואף מתבקש. לגבי מקורות - משרד התקשורת טרם גיבש עמדה".

תגובת רשות החברות הממשלתיות: "במקומות בהם החברות יכולות לשתף את התשתיות הפיסיות שלהן עם חברות פרטיות אחרות, הרי שהן נדרשות לעשות זאת באופן שוויוני אל מול כל השחקנים הפרטיים, ומבלי לנצל את היתרון המונופולי שיש להן כתוצאה מהתשתיות הייחודיות שיש להן. לגישת רשות החברות ומשרד האוצר אין כל הצדקה שכספים ציבוריים ישמשו לשם תחרות עם גורמים פרטיים".