יונט לא מוצאת צ'קים של 10.5 מיליון שקל שנמסרו כנגד הלוואות

בעלי השליטה בחברת המימון יפקידו עשרות מיליוני שקלים לאחר שלא שולמה ריבית בגין הלוואה שנתנה בסך כ-37 מיליון שקל

סניף חברת האשראי החוץ-בנקאי יונט קרדיט בחולון / צילום: יוסי כהן
סניף חברת האשראי החוץ-בנקאי יונט קרדיט בחולון / צילום: יוסי כהן

הפרטים סביב האי סדרים הכספיים ביונט קרדיט ממשיכים להתברר. לאחר הפרסום לפיו  נמצאו חוסרים של כמעט 8 מיליון שקל בהמחאות שניתנו בסניף נצרת של החברה, כעת מתברר כי הסכום אף גדול יותר. על פי הדיווח של חברת המימון, בשלב זה לא ידוע מקום הימצאותן של המחאות בסך של 10.6 מיליון שקל, אשר נמסרו לחברה כנגד הלוואות שהועמדו על ידה במסגרת פעילות ניכיון צ'קים.

בנוסף, עדכנה יונט כי הבודק החיצוני שמינתה, רו"ח עופר אלקלעי, מצא כי לווים שנטלו ממנה הלוואה גדולה, לא שילמו לחברה את הריבית בגינה. בתחילת שנת 2021 העמידה יונט קרדיט לקבוצת לווים הלוואות בסך של 37.2 מיליון שקל לתקופה של 5 שנים (בריבית שנתית קבועה בשיעור של 12%). אולם על אף התחייבותם להתחיל בתשלום הריבית שנה לאחר העמדת ההלוואה, קבוצת הלווים לא שילמה לחברה ולו תשלום ריבית אחד.

על מנת להתמודד עם חוסרי כספים כה גדולים, חתמו השבוע בעלי השליטה בחברה (בהם שלמה אייזיק ושי פנסו) על הסכם שבמסגרתו יפקידו המחאות שיכסו את החשיפה של החברה בעקבות האי סדרים שהתגלו.

על פי ההסכם, הם הפקידו המחאות בסך 1.8 מיליון שקל עבור חלק מהריבית בגין ההלוואות שנתנה החברה שמועד תשלומם חלף. בנוסף, העמידו בעלי השליטה המחאות בסך של 8.1 מיליון שקל (בנוסף להמחאה בסך של 2.45 מיליון שקל שהועמדה על ידי יונט קרדיט הפרטית שבשליטתם), אשר נועדו לכסות את סכומי ההמחאות החסרות בסך 10.6 מיליון שקל. עוד הם התחייבו להפקיד בתוך 45 יום ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית בסך של 25 מיליון שקל.

"בעלי המניות לא יכולים לברוח, כמו שהיו"ר עשה"

הגילויים החדשים מגיעים לאחר שביום שלישי אפשרה הבורסה בתל אביב "מסחר פתיחה נפרד" במניית יונט. בעקבות המהלך, שנעשה לאחר שהמסחר במניה הושעה בעקבות אי הסדרים שנתגלו בחברה והובילו להתפטרות היו"ר, שר האוצר לשעבר משה כחלון, צנחה המניה ב-55.5% ושווי החברה נאמד כעת ב-19.7 מיליון שקל בלבד, לעומת 181 מיליון שקל עם כניסתו של כחלון לתפקיד.

בכך לא נגמרות הצרות של יונט קרדיט . בעלת המניות חברת לייטקום הגישה בשבוע שעבר בקשה לתביעה ייצוגית נגד החברה ובכיריה, בטענה לפגיעה במשקיעים בגין אובדן הערך, וכעת עדכנה את סכום התביעה מ-5 מיליון שקל ל-18 מיליון. מגישי התביעה, באמצעות עוה"ד יצחק אבירם ושחר בן מאיר, הרחיבו את שורת הנתבעים לכלל חברי הדירקטוריון.

"התברר כי החברה מתנהלת בלא כל שדרת ניהול, ללא פיקוח ובלא כל בקרה, עד שכספים נעלמים ממנה כאילו מדובר בטל המתייבש בשמש. מתברר כי הדוחות שפורסמו לא משקפים את האמת, הדוחות שיש לפרסם כלל לא מתפרסמים, הלוואת ענק נוהלה שלא כדין, וכנראה לא תושב. הבורסה עוצרת את המסחר בניירות הערך של החברה לשבוע לפחות, ובה בעת יו"ר הדירקטוריון 'בורח' - ממש כך, מהחברה. כל אלו הותירו את בעלי המניות תקועים בחברה ללא יכולת לברוח, כמו שיו"ר הדירקטוריון עשה", נכתב בבקשה להגשת תביעה ייצוגית.