השקעות | בדיקת גלובס

מומחי השקעות ממליצים: מה כדאי לעשות עם 50 אלף שקל ואיך להשקיע חצי מיליון שמיועדים לרכישת דירה?

מומחי שוק ההון ממליצים כיצד לבנות תיק בהיקף כספי של חצי מיליון שקל בסיכון נמוך עבור תרחיש של משפחה שזקוקה לסכום בעתיד כהון עצמי לרכישת דירה • בנוסף, המומחים ממליצים על איך כדאי לבנות תיק השקעות לטווח ארוך של 50 אלף שקל בסיכון גבוה

איך בונים תיק השקעות / עיבוד: טלי בוגדנובסקי
איך בונים תיק השקעות / עיבוד: טלי בוגדנובסקי

שוק ההון מספק בשנה החולפת מסע ייסורים של ממש, לנוכח העלאות הריבית בארץ ובעולם, שנעשו כדי להתמודד עם האינפלציה הגואה. לא מעט משקיעים, שחולמים על רכישת דירה והצליחו לצבור הון עצמי בצד, חוששים מהשחיקה שלו, ומתלבטים כיצד לשמור עליו, בדרך סולידית. לצידם, משקיעים עם אופק השקעה רחוק יותר, דווקא עשויים לרצות לנצל את ההזדמנות ולבנות תיק ספקולטיבי קטן, ובתנאי שיש לו אופק השקעה ארוך שנים. 

מומחי השקעות ממליצים: מה כדאי לעשות עם 100 אלף שקל פנויים 
● משקיעים בנדל"ן? אלה כללי הזהב שאסור לכם לפספס | כסף בקיר 

פנינו לבתי ההשקעות והצגנו את שתי הדילמות. כיצד לבנות תיק בהיקף כספי של חצי מיליון שקל, בסיכון נמוך, עבור תרחיש של משפחה שזקוקה לסכום, יום אחד, כהון עצמי לרכישת דירה - למול תיק בסכום של 50 אלף שקל, בסיכון גבוה. נציין כי בדרך-כלל נמוך מהמינימום שבתי ההשקעות מוכנים לנהל. הרעיון הוא לצורך העניין לבנות תיק מסוכן יותר עם פוטנציאל תשואה גבוה יותר למשל סטודנטית צעירה שלא רוצה "לגעת" בכסף למשך מספר שנים.

רונן ברקוביץ, מנהל מחלקת קרנות נאמנות באלטשולר שחם / צילום: אלטשולר שחם
 רונן ברקוביץ, מנהל מחלקת קרנות נאמנות באלטשולר שחם / צילום: אלטשולר שחם

רונן ברקוביץ, מנהל מחלקת קרנות נאמנות באלטשולר שחם

תיק של חצי מיליון שקל: שוק ההון מציע כיום אלטרנטיבות ראויות להשגת תשואה חיובית וצמודה למדד ברמת סיכון נמוכה באופן יחסי. על כן, את החלק הארי בתיק (70%) נקדיש לאגרות חוב (אג"ח) שעונות על הצורך הזה, אג"ח צמודות למדד עם משך חיים ממוצע (מח"מ) עד שלוש שנים של חברות ובנקים בדרוג AAA . אפיק שמתאים במיוחד למטרה של שמירה על ערך הכסף הריאלי. יתרת התיק תושקע בקרן כספית (30%), נכס שנחשב לבעל סיכון נמוך ביותר. קרן כספית נושאת עלויות נמוכות במיוחד וייתכנו אף יתרונות מס מסוימים בתקופה הנוכחית.

תיק 50 אלף שקל: בהסתכלות לטווח הארוך אנחנו מאמינים ששוק המניות יניב תשואה עודפת על פני אפיקים אחרים ועל כן למשקיע שאיננו מוטרד מתנודתיות מוגברת וטווח ההשקעה שלו ארוך נבנה תיק המבוסס ברובו על מניות (90%).

אנחנו מאמינים בכלכלה האמריקאית ובטכנולוגיה שהיא מובילה, ובהתאם נשקיע בה את החלק הארי בתיק (כ 60% מרכיב המניות). בכדי להשיג פיזור רחב ובהתאם להיקף התיק האמור, נעדיף להשקיע באמצעות חשיפה למדדי הנסד"ק ו-S&P500. החלק הסולידי בתיק (10%) יושקע בקרן כספית, כדי לשמור על נזילות בתיק שתאפשר לנצל הזדמנויות השקעה חדשות ככל שיהיו.

 
  

ליאור וקס, מנכ''ל אינפיניטי ניהול תיקי השקעות / צילום: יח''צ
 ליאור וקס, מנכ''ל אינפיניטי ניהול תיקי השקעות / צילום: יח''צ

ליאור וקס, מנכ"ל אינפיניטי ניהול תיקי השקעות

תיק של חצי מיליון שקל: התיק מבוסס על מק"מ (מלווה קצר מועד של בנק ישראל, ח' ש') הנותן היום תשואה נאה, ומפולפל באג"ח חברות של בנקים ( AAA ), ונדל"ן עם שעבוד ראשון. יש לציין כי כל האג"ח הנן במח"מ קצר (עד שנתיים) על מנת לשמור על סטיית תקן נמוכה בכדי למנוע פגיעה כתוצאה מהמשך מגמת העלאת הריבית וזאת מכיוון שהכסף מיועד לשימוש בטווח הבינוני.

תיק של 50 אלף שקל: בתיק שהוא מנייתי לטווח, נרצה חשיפה של 60% למניות ישראל ו 40% למדדים המרכזיים בארה"ב. זאת לאור תמונת המאקרו הייחודית בה נמצאת ישראל היום כיצואנית אנרגיה, נשק וטכנולוגית עילית, אשר משולבות עם צמיחת אוכלוסייה צעירה. החשיפה בישראל הנה לחברות אשר לא יסבלו ממגמת עליית הריבית כגון בנקים וחברות אנרגיה וכן מניות ספציפיות שמחלקת המחקר שלנו מאמינה כי יש בהן פוטנציאל לאור רמות המחירים בהן נסחרות החברות. בשווקי חו"ל ההשקעה כעת מתרכזת בארה"ב ומחולקת בין מדד הנסד"ק למדד ה- S&P500 בחלוקה שווה ביניהם.

מיכאל בנוולגי, מנהל השקעות ראשי, הראל פיננסים / צילום: גבע טלמור
 מיכאל בנוולגי, מנהל השקעות ראשי, הראל פיננסים / צילום: גבע טלמור

מיכאל בנוולגי, מנהל השקעות ראשי בהראל פיננסים

תיק של חצי מיליון שקל: התיק מורכב מ-80% אג"ח לפדיון במח"מ של עד שנתיים. חלק זה מורכב מאג"ח קונצרני בדירוגים גבוהים ועם הטייה משמעותית לאפיק השקלי, על מנת להפחית את התלות בתנודתיות של מדד המחירים לצרכן. תיק כזה מתאים גם לתקופות תנודתיות בשווקים. משום שאנו במגמה של עליית ריבית, המח"מ הקצר מקטין את הצפי להפסדי הון באפיק זה, תוך קיבוע תשואה גבוהה יחסית ביחס לעבר של כ- 3.5%-4% לשנה. את 20% הנותרים אנו ממליצים להשקיע בקרנות כספיות, אשר מותאמות לעליית הריבית בשל המח"מ הקצר שלהן ויוכלו לשמש כנזילות לניצול הזדמנויות בשווקים.

תיק 50 אלף שקל: התיק מיועד למשקיע לטווח בינוני ארוך, ומתחשב בירידות האחרונות בשוק שיצרו הזדמנויות מעניינות למשקיעים בעלי אורח נשימה. התיק מורכב מ-30% מניות בארץ ובעולם, תוך מיקוד בשוק הישראלי. יתרת התיק (70%) תושקע באפיקי חוב, רובו באג"ח קונצרני במח"מ קצר יחסית של עד 3 שנים ברמות דירוג גבוהות. על מנת לשפר את התשואה לפדיון של התיק, ניתן להפנות 10% לאג"ח בדירוג נמוך יותר עם עדיפות לאג"ח עם שיעבודים. מומלץ (לנוכח גודל התיק) להשקיע באמצעות מדדי שוק או קרנות נאמנות בחשיפות דומות.

גיל דותן, מנהל מחלקת הפרימיום, IBI ניהול תיקים / צילום: אילן בשור
 גיל דותן, מנהל מחלקת הפרימיום, IBI ניהול תיקים / צילום: אילן בשור

גיל דותן, מנהל מחלקת הפרימיום, IBI ניהול תיקים

יש להחליט על רכיבי ההשקעה בתיק ושיעור ההחזקות בכל אחד מהם. חשוב לזכור שני עקרונות. הראשון: גיוון תיק ההשקעות ברכיבי השקעה שונים. יש לגוון את ניירות הערך, הסקטורים השונים, החשיפה הגאוגרפית וכו'. העקרון השני שיש לזכור את הסיכון הגדול בהשקעה ברכיב המנייתי בטווחי זמן קצרים.

תיק של חצי מיליון שקל: יכנס תחת הקטגוריה של תיק סולידי ויורכב מ- 100% פיקדונות, מק"מ, וקרנות כספיות, תוך רצון לשמור על ערך הכסף.

תיק של 50 אלף שקל: מיועד לטווח ארוך כדוגמה סטודנט שאופק ההשקעה שלו מעל 10 שנים, יורכב מ- 100% מניות מסקטורים שונים דוגמת- בנקים, חברות נדל"ן יציבות, חברות טכנולוגיה גדולות, קרנות סל על מדדים מרכזיים, וזאת תוך פיזור גיאוגרפי עם התמקדות בישראל ובארה"ב.

דן בינשטוק, מנהל דסק לקוחות פרטיים, פעילים ניהול תיקי השקעות

תיק של חצי מיליון שקל: 30% מהתיק יושקעו במק"מ לשנה בתשואה של 2.7% לאור עליות הריבית בישראל והצפי להמשך עליית ריבית השנה, התשואה במק"מ עומדת נכון להיום על 2.7%. ההשקעה במק"מ מספקת נזילות מיידית, באם יש צורך בכך.

היתרה, 70% מהתיק, תושקע באג"ח קונצרני בדירוגים גבוהים בטווח לפדיון של עד 3 שנים. נמליץ על אגרות חוב של חברות בדירוג גבוה של AA - ומעלה עם בחירה סלקטיבית של אגרות ובלבד שיהיו בטווח לפדיון של עד 3 שנים. החברות הגדולות הכינו מבעוד מועד מזומנים שישרתו אותן גם אם שוק החוב "ייסגר", במקרה של משבר בשווקים. על מנת לאזן בין סיכוני האינפלציה חצי מהאג"ח יהיו צמודות, וחצי שקליות.

תיק של 50 אלף שקל: 70% יושקו במניות כך שהם מתחלקים בין 38% מהתיק שיושקע במדד "תל אביב 125" ו-32% מהתיק במדד " S&P 500 ". מדד תל אביב 125 נמול כיום בכ-7% משיא כל הזמנים שלו ונהנה בשנה האחרונה מביצועי יתר על רבים ממדדי המניות בעולם. היתרה, 30% מהתיק, תושקע באג"ח קונצרני. נמליץ על השקעה במדד "תל בונד שקלי" בעל תשואה פנימית של 4.5% כיום, עם מח"מ (משך חיים ממוצע) של 3.5 שנים ודירוג ממוצע של AA -.

יובל הברמן, מייסד ומנכ''ל משותף, בית השקעות אחראיות ואליו בריבוע / צילום: ענת אורן
 יובל הברמן, מייסד ומנכ''ל משותף, בית השקעות אחראיות ואליו בריבוע / צילום: ענת אורן

יובל הברמן, מייסד ומנכ"ל משותף, בית השקעות אחראיות ואליו בריבוע

תיק של חצי מיליון שקל: נבנה כך כש-20% יושקעו במניות גלובליות, תוך דגש על חברות בתחום הרכב החשמלי, דיגיטציה וחיזוק שרשראות אספקה. 50% יושקעו באג"ח קונצרני במח"מ של 3-4 שנים ובדירוגים AA ומעלה. היתרה, 30% מהתיק תושקע באג"ח ממשלתי, מחצית מהסכום צמוד מדד ומחצית - שקלי.

בתחום המניות אנחנו מעדיפים חברות עם פוטנציאל צמיחה גבוה לאורך זמן בתחומי האנרגיה המתחדשת, הרכב החשמלי, דיגיטציה וחיזוק שרשראות האספקה. בתחום האנרגיה המתחדשת בהמשך להחלטות של מדינות רבות להגיע לאחוז גבוה יותר של אנרגיה ממקורות מתחדשים, נראה צמיחה גבוהה, כאשר בסין נראה גידול משמעותי שנובע מהכורח לשפר את איכות הסביבה לאחר פגעי אקלים קשים שחוו.

בתחום האג"ח, לאחר עליית התשואות האחרונה, אנחנו מזהים חברות בדירוגים גבוהים בתשואות נאות שמזמן לא ראינו. בבחירת החברות הן במניות והן באג"ח נתמקד בחברות עם ציון ESG גבוה שיעניק לנו מעבר לתשואה הבטחה לאימפקט חיובי בפעילות החברות יחד עם סיכון נמוך יותר.

תיק של 50 אלף שקל: יהיה מורכב מ-10% בהשקעה במניות בתחום האנרגיה המתחדשת בדגש על סין, והיתרה - 90% במניות גלובליות, דגש על חברות בתחום הרכב החשמלי, דיגיטציה וחיזוק שרשרות הספקה.

דרור קרני, מנכ"ל ומייסד קרני פמילי אופיס

תיק של חצי מיליון שקל: 100% באג"ח קונצרני בדירוגים גבוהים עם טווח לפדיון של עד 3 שנים. אגרות החוב מציעות כיום תשואות גבוהות ומפתות ביחס לכל מה שהיכרנו בשנים האחרונות ובנוסף מאפשרות לבצע הרבה מאד איזונים וגידורים כדי להתאים לבעלי פרופיל סיכון נמוך. תיק אג"ח שבנוי נכון יספק תשואות נאות גם במצבים שונים של "מזג אויר". ישנם 3 סיכונים מרכזיים כיום: סיכון העלאות הריבית, שניתן להתמודד איתו באמצעות קיצור המח"מ. סיכון האינפלציה, שניתן להתמודד עם פיזור של האג"ח, 50/50 (צמוד ולא צמוד). והסיכון השלישי הוא סיכון של החברות שעלולות להתמודד עם תרחיש של משבר כלכלי משולב ריבית ואינפלציה גבוהות. מי שישרדו תרחיש כזה יהיו בעיקר החברות החזקות, ולכן אנחנו נתמקד בדירוגים גבוהים של AA- ומעלה עם פיזור סלקטיבי בין ענפים.

תיק של 50 אלף שקל: יורכב מ-50% אג"ח קונצרני בדירוגים גבוהים עם טווח לפדיון של עד 3 שנים, 15% מניות - מדד ת"א 125 ו-35% מניות - מדד S&P500. עבור חוסכים בעלי פרופיל סיכון גבוה יותר אנו נשארים עדיין עם חלק אג"חי גבוה (50%) ובתמהיל דומה לזה שהצענו לבעלי פרופיל הסיכון הנמוך. את ה-50% הנוספים נפזר בבעלות על חברות מהשורה הראשונה בישראל וארה"ב בחלוקה הבאה: 15% במדדי ת"א-125 ו-35% בהשקעה ב-S&P 500 , כשהן מתגלות שוב ושוב כבעלות שרידות גבוהה ובעלות פוטנציאל ערך גבוה.

●● אין באמור ייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים האישיים של כל אדם ו/או תחליף לשיקול-דעתו של הקורא, ואין באמור משום עצה ו/או המלצה לרכישה או למכירת ניירות ערך או מוצר פיננסי כלשהו.