הביטוח הלאומי: קצבאות הנכות יגדלו במאות שקלים לחודש

הקצבאות צמודות לשכר הממוצע במשק, אבל הצמדה זו הוקפאו ב־2021-2022 בשל הקורונה • לפי הערכת הביטוח הלאומי, השכר הממוצע צפוי לעלות בכ-12% לעומת העדכון האחרון בתחילת 2020, אולם הקצבאות יצמחו בשיעור של כ-9.5% בלבד

המוסד לביטוח לאומי / צילום: Shutterstock, KiyechkaSo
המוסד לביטוח לאומי / צילום: Shutterstock, KiyechkaSo

קצבאות הנכות שמשלמת המדינה ליותר מ-400 אלף אזרחים צפויות לגדול בכ-9.5% בשנת 2023 - כך עולה מאומדן ראשוני שערך המוסד לביטוח לאומי. הקצבאות צמודות לשכר הממוצע במשק, אבל הצמדה זו הוקפאו בשנים 2021-2022 בשל הקורונה. כעת, יקבל ציבור הזכאים את המגיע לו, רטרואקטיבית מאז העדכון האחרון לפני כשלוש שנים.

הבור התקציבי הבא? הנוסחה שתעלה מיליארדי שקלים למדינה
פרויקט ענק בשכונת פלורנטין בתל אביב יוצא לדרך, ואף בנק לא בתמונה  

השכר הממוצע לעדכון הקצבאות מעודכן, לפי חוק הביטוח הלאומי, ב-1 בינואר. לפי הערכת הביטוח הלאומי, השכר הממוצע צפוי לעלות בכ-12% לעומת העדכון האחרון בתחילת 2020. אולם, הקצבאות יצמחו בשיעור נמוך יותר בכ-9.5%.

הסיבה לעלייה המצומצמת יחסית בקצבאות נעוצה בהסכמות של משרד האוצר עם ארגוני הנכים מהשנים האחרונות. בעת שלא היה תקציב מדינה מאושר, הוחלט על הרחבת זכאויות בקצבאות הנכות - על חשבון העלאה עתידית בהעלאת הקצבאות במועד עדכון השכר הממוצע במשק.

לפי אומדני הביטוח הלאומי, קצבת נכות כללית ליחיד תעמוד על כ-4,054 שקל לחודש, במקום 3,700 שקל כיום. קצבת נכות עבור זוג שעומדת כיום על 4,892 שקל צפויה לעלות לכ-5,360 שקל. זוג עם ילד שקצבתו עומדת כיום על 5,846 שקל תעלה לכ-6,405 שקל.

זוג עם 2 ילדים, שהיום מקבלים 6,800 שקל, יקבלו מעתה כ-7,405 שקל. אומדן קצבאות הנכות לילדים נכים (ילד"ן) ושירותים מיוחדים (שר"מ) צפויה לעלות גם היא, ובמקום 2,229 שקל המופקדים היום, הקצבה תעלה ל- 2,442 שקל.

הנתונים הסופיים יתקבלו רק בחודש ינואר הקרוב, אז תפרסם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את השכר הממוצע במשק לשנת 2022. לפי הנתון שיתפרסם, יחושב שיעור השינוי לעדכון הקצבאות.

בביטוח הלאומי הוסיפו כי "קצבאות הנכות הן היחידות המושפעות באופן ישיר מהשכר הממוצע ויושפעו מהעלייה הקרובה הצפויה. עם זאת, קצבאות אחרות המוענקות על ידי הביטוח הלאומי צמודות למדד המחירים לצרכן, שעלה גם הוא בכ-5.2% והן צפויות לעלות בהתאמה. הקצבאות הצמודות למדד, בין היתר, הן: קצבת אזרח ותיק ושארים, הבטחת הכנסה, קצבאות ילדים, דמי מזונות וכיוצא בזאת".