גם כשהאישה עובדת: משפחות בני הישיבות מכניסות מעט מאוד

בואו לצלול איתנו למספרים ולנתונים שמאחורי החיים עצמם • והפעם: למרות שההכנסה של משפחות אברכים עולה במהלך השנים, עדיין רובן נמצאות מתחת לקו העוני

 

על־פי מחקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה, הכנסת משקי הבית בהם הגבר הוא תלמיד ישיבה היא נמוכה מאוד, ולרוב מציבה את התא המשפחתי מתחת לקו העוני. תלמידי ה"כוללים" פעמים רבות עובדים במשרה חלקית, כזו שמכניסה מעט מאוד. וכך, משק בית של תלמידי כולל בני 30, מכניס בממוצע כ־8,500 שקל בחודש. כלומר, בהינתן שיש לבני הזוג שני ילדים (קו עוני 9,117 שקל בחודש) או יותר, הם בהכרח נחשבים למשק בית עני. 

מה זה נתון אחד ביום?

במדור "נתון אחד ביום" אנחנו מבקשים להנגיש באמצעות מספרים ונתונים סוגיות אקטואליות, להעלות לסדר היום נושאים בעלי חשיבות ולפשט אירועים מורכבים. מוזמנים להציע לנו נושאים לבדיקה

idan-e@globes.co.il