תוכן שיווקי

כתבה זו נכתבה והופקה על ידי כותבי תוכן מקצועיים בשיתוף גורם מסחרי.

כתבות התוכן השיווקי בגלובס כוללות מידע ענייני בעל ערך מוסף לקורא, תוך שמירה על שקיפות מרבית כחלק מהקוד האתי של גלובס.

התנגדות לצוואה: עו"ד לענייני ירושה מסביר על העילות לפסילתה ועוד

תחום הצוואות הוא עולם דינאמי, מסעיר וגם עתיר אמוציות בייחוד בהתייחסות להליך מרכזי שלעיתים נעשה בו שימוש - התנגדות לצוואה • עו"ד גיא קמרי מעלה כמה מן הנקודות שיש לתת עליהן את הדעת בנושא

קמרי ושות' עורכי דין / צילום: גיא קמרי
קמרי ושות' עורכי דין / צילום: גיא קמרי

הכתבה מטעם משרד עורכי דין קמרי ושות' 

"קרוב משפחה של המנוח הקליט אותו לפני מותו במתן צוואה כשמצב בריאותו הגופנית והנפשית מוטל בספק, האם הצוואה תקפה? אם ציוותה להוריש את כל נכסיה לבן אחד בלבד מילדיה כאשר ידוע כי לאם היו יחסים טובים גם עם שאר הילדים, מה דין הצוואה? אח נושל מצוואת אחותו בהיעדר כשירות, האם יזכה לקבל חלק בעיזבון?" - אלו רק כמה מן הדוגמאות שנותן עו"ד גיא קמרי על מנת להדגים את מורכבותו של תחום העיזבונות והירושות במשפט.

תחום הצוואות הוא עולם דינאמי, מסעיר ובדומה לתחומי משפט אחרים, גם עתיר אמוציות בייחוד בהתייחסות ל'עורק ראשי' בדיסציפלינה זו: התנגדויות לצוואה. בשלב זה נכנס לפעולה עורך דין העוסק בתחום הצוואות וירושות, כשהוא משתמש בידע משפטי מקיף, ניסיון עבר והיכרות מעמיקה עם סעיפי החוק על מנת להוציא את האמת לאור. עו"ד גיא קמרי חושף בפנינו את הזוויות פחות מוכרות של תחום העיזבונות ומסביר על כמה מן הנקודות שיש לתת עליהן את הדעת.

הכנה להליך המשפטי בענייני צוואות

לדברי עורך דין גיא קמרי, לאלמנט הזמן ישנה חשיבות גבוהה מאוד בתחום ההתנגדות לצוואה. חשוב מאוד להתחיל באיסוף חומר ראייתי עוד טרם הגשת הבקשה לרשם הירושה מה שעשוי להעלות את סיכויי ההצלחה של התיק באופן משמעותי.

"אנחנו, למשל, נעשה כל מאמץ על מנת לברר את מצבו הרפואי וכשירותו של המצווה לעריכת צוואה, נחקור את מידת מעורבותו והשפעתו של הנהנה בזמן עריכת הצוואה", אומר עו"ד קמרי. "כל אלו הם נתונים קריטיים העשויים להשפיע על פסילת הצוואה או קיומה בהתאם להצלחת התיק המשפטי". הוא מוסיף כי טרם הגשת ההתנגדות מומלץ להתייעץ עם עורך דין צוואות ולקבל חוות דעת מוקדמת בדבר סיכויי ההצלחה של התיק.

מתי נדרש מינוי מנהל העיזבון?

לעיתים כאשר היקף רכושו של המנוח אינו ידוע ומתקיימים הליכים של בקשה לצו ירושה, מנהל עיזבון יהיה אחראי על שמירת הרכוש עד לקבלת הצו. במידה ונעשו פעולות להברחת נכסים או כספים מהעיזבון, באחריותו של מנהל העיזבון לפעול על מנת להשיב את הרכוש גם באמצעות תביעה משפטית נגד אי מי מהיורשים. עו"ד קמרי מציין כי מובן שחשוב מאוד לשקול מינוי עורך דין לענייני ירושה כמנהל העיזבון. זאת על מנת שההליכים יתבצעו בצורה חוקית וניהול תיק הירושה יתבצע לטובת כל הצדדים הנוגעים בדבר.

פסילת צוואה

פסילת צוואה הינה הליך משפטי הנקבע על ידי בית המשפט במסגרת התנגדות לצוואה בו מבקש התובע להימנע מלתת תוקף לצוואה. מתי ישנה התנגדות לצוואה? בכל מקרה בו קיים חשש כי הצוואה אינה משקפת את רצון המצווה במלואו או בחלקו או כשמדובר בצוואה שאינה עומדת בקנה אחד עם כללי החוק או המוסריות ואין להעניק לה תוקף. המשמעות המעשית של פסילת צוואה היא כי לאחר קביעת הפסילה - חלוקת העיזבון תהיה בכפוף לכללי הירושה על פי דין.

פסילת צוואה - עילות

בחוק הירושה קיימות עילות שבכוחן למנוע את תוקף הצוואה: עילות מהותיות ועילות הנוגעות לצורה בה נערכה הצוואה מבחינה פרוצדורלית.

עילות מהותיות

היעדר כשירות
עילה מהותית רווחת נשענת על הטענה בה המצווה לא היה כשיר לצוות באותה עת בהיעדר יכולת להבין את משמעות דברי הצוואה. עילה זו דורשת ביצוע של בדיקה מעמיקה במהלכה תיבחן יכולתו של המצווה להבין את משמעות מעשיו בעריכת הצוואה, את היקף הרכוש ואת ההשפעה של הכתוב בצוואתו על היורשים.

כיצד ניתן לבחון זאת בצורה שתהיה קבילה משפטית?
עו"ד גיא קמרי מסביר כי "על מנת לבדוק פגם בכשירות הנפשית/השכלית של המצווה, אנו פונים למומחים רפואיים שתפקידם לבדוק את מצבו ההכרתי והשכלי של המצווה בשעת עריכת הצוואה. בנוסף, ניתן לקבל עדות של עורך הצוואה שקיבל התרשמות ממצבו של המצווה בזמן אמת".

השפעה בלתי הוגנת על המצווה
קיימים מצבים בהם מופעלים על המצווה לחצים או איומים שונים לטובת עריכת צוואה מוטה, או כאשר מנוצל מצבו של המצווה או תלותו בגורמים מסוימים על מנת שתיערך צוואה לטובתם. במידה ועילה זו מתקבלת, הרי שהיא מעידה על עריכת צוואה שלא מתוך רצון חופשי של המצווה, מה שעשוי לגרום לפסילת הצוואה.

צוואה לטובת העדים
עילה זו עוסקת במצבים בהם לנהנה מהצוואה מעורבות בעריכת הצוואה מה שמעלה תהיות בנוגע לאמינותה ולהתאמתה לרצון המצווה. במסגרת חקירת עילה זו תיבדק רמת המעורבות של הנהנה על בחירת עורך הדין, הנכתב בצוואה ואף על הסעת המצווה למקום עריכת הצוואה.

עילות לגבי צוואה לא חוקית או לא מוסרית
פסילת צוואה המנוגדת לתפיסה מוסרית ציבורית או לתקנות ציבוריות, אמנם נוגדת את חופש הציווי אך הותרה לצורך התאמה לעקרונות החשובים לחברה. לדוגמה, הגבלת הזכות למזונות מהעיזבון או העברת שיקול הדעת לאחר על הנעשה בעיזבון.

צוואה שלא נערכה בצורה חוקית
עו"ד גיא קמרי מסביר כי קיימות 4 צורות לכתיבת צוואה המוכרות מבחינה חוקית, כל צורה אחרת עלולה להיפסל מכיוון שאינה מוכרת בחוק הירושה.

צוואה הדדית

תת תחום נוסף הקשור בפעילותו של עו"ד לענייני צוואה הינו תחום הצוואה ההדדית. צוואה הדדית הינה צוואה שנערכת על ידי בני זוג כשהם מסתמכים באופן הדדי על דברי הצוואה של בן הזוג השני. צוואה הדדית מאפשרת לדאוג לירושתו של בן הזוג הנותר ולהבטיח כי לאחר פטירת שניהם, העברת הרכוש הבין-דורית תימשך.

לפי עו"ד קמרי, ניתן לבצע צוואה הדדית גם ללא נוכחות של עורך דין, אולם בכל מקרה של צוואה זוגית בו מבקשים בני הזוג להטיל על בן הזוג הנותר הגבלות לשינוי זהות היורשים לאחר פטירתם - חשוב לערוך את הצוואה בנוכחות עורך דין צוואות וירושות הבקיא בענייני צוואות הדדיות על משמעותן והשלכותיהן.

התנגדות לצו ירושה

אם חיפשתם עניין, תוכלו למצוא הרבה ממנו בעולם ההתנגדות לצוואות. עו"ד גיא קמרי מספר כי על שולחנות משרדו נערמים תיקים רבים העוסקים בסיפורים משפחתיים סבוכים הקשורים בירושה וכוללים הרבה צבע. אולם המעורבים בתיקים אלו שלעיתים קרובות הם נפגעי עוולות חמורות או מבוססים בבוץ עכור של סכסוכים ומריבות, מעוניינים להאיץ את טחנות הצדק כך שיטחנו במהירות וישיגו תוצאות משפטיות על פי הנכון והישר על מנת לסיים את הסאגה מהר ככל האפשר.

"כאן", מציין עו"ד קמרי, "נכנס משרד עורכי הדין קמרי ושות' בראשותי לפעולה: אנחנו משתמשים באסטרטגיות מתוחכמות, מפעילים ארטילריה משפטית ופועלים ביסודיות ובמהירות לקראת פסילה או קיום צוואה וכן פסילת חלקי צוואה בהתאם לרצון המצווה לפי נתונים רפואיים ועדויות".

ברפואה כמו במשפט - רצוי לבחור בעורך דין הבקיא בתחום הירושה

בימי הביניים, רופא הכפר היה כמין 'כלבו' ונתן מענה לחולי לב, פצועי גפיים ונפגעי שיניים גם יחד. עם הקדמה והתפתחות עולם המדע נחלק עולם הרפואה למחלקות שונות כאשר כל רופא מתמחה בתחום מסוים. כך למשל, אף מטופל לא יסכים לשכב מתחת לאיזמל מנתחים של קרדיולוג לשם ניתוח פלסטי. כך גם בעולם המשפט, לכל עורך דין תחום עיסוק ספציפי בו הוא רכש ידע וניסיון.

משרד עורכי דין קמרי ושות' הינו משרד בוטיק המתמחה בענייני צוואות, ירושות ועיזבונות. עו"ד גיא קמרי בעל תואר L.L.B במשפטים וחבר בלשכת עורכי הדין בישראל, כשלצידו שותפיו: עו"ד שי קמרי ועו"ד תומר קמרי. "אנו מעניקים שירות משפטי ייצוגי בפני בית המשפט מתוך דגש על מקצועיות, אמינות, גמישות מחשבתית ומציאת פתרונות פורצי דרך. עורכי הדין הפועלים במשרד אינם רואים הבדל בין תיק קטן לגדול ונותנים את מלוא תשומת הלב לכל לקוח מתוך מוטיבציה בלתי נדלית להשגת הצלחה משפטית מקסימלית לטובת הלקוח", אומר עו"ד קמרי לסיום.

*המאמר לעיל וכל המופיע בו הוא על דעת הכותב ועו"ד גיא קמרי, ואין בו משום תחליף לקבלת ייעוץ משפטי כנדרש.