דחיית תשלומי הלוואות ללא ריבית ועמלות: מתווה בנק ישראל לבנקים

בעקבות הפגישה עם ראשי המערכת הבנקאית פרסם בנק ישראל את הסיכום שכולל שורה של הקלות לנפגעים מקרבה ראשונה מהמתקפה מעזה, כשחלק מהן תקף גם למגויסים בצו 8 • הקלות יינתנו גם לכלל הלקוחות • כל בנק יוכל להרחיב את ההקלות לפי ראותו עיניו

נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון / צילום: עודד קרני
נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון / צילום: עודד קרני

בנק ישראל פרסם הערב (א') את מתווה ההקלות לתושבי העוטף המתגוררים עד 30 ק"מ מרצועת עזה, לחיילים שגויסו בצו 8 ולמשפחות החטופים והנרצחים (מקרבה ראשונה) במתקפת חמאס הרצחנית בשבת שעברה. המתווה מתייחס לדחיית תשלומי הלוואות בשלושה מגזרי פעילות (משכנתאות, אשראי צרכני ואשראי עסקי), יתרת חובה בחשבון עו"ש ועמלות. לקבוצה זו ההלוואות יידחו ללא חיוב בריבית וללא חיוב בעמלות, בהתאם לפירוט המופיע בטבלה המצורפת כנספח להודעה זו. המתווה כולל גם אזרחים שפונו מביתם על ידי גורם מדינתי רשמי ומתייחס הן למשקי בית והן לעסקים.

בבנק ישראל הבהירו כי המתווה שגובש מציג את תנאי המינימום בדחיית ההלוואות וכל בנק רשאי להרחיבו לטובת לקוחותיו ולבקשתם. ההטבות הגיעו בעקבות פגישה במסגרתה זימן אליו הנגיד את ראשי המערכת הבנקאית.

על פי המתווה, כל אותם אזרחים ועסקים שתוארו עד כאן משתייכים למעגל הראשון אותו הגדיר בנק ישראל, כל אחד מהם בעל משכנתה, הלוואה צרכנית עד סכום של 100 אלף שקל או הלוואה לעסק בהיקף של עד 2 מיליון שקל, יוכלו לדחות אותם עד שלושה חודשים ללא כל ריבית. אחרי שלושה חודשים תיבחן, במידת הצורך, ארכה נוספת. באשר למשכנתאות, הבנקים יוכלו לפרוס את הדחייה בשלוש חלופות - הוספת התשלומים בסוף תקופת המשכנתה, פריסת התשלומים לאורך יתרת תקופת המשכנתה או העמדת הלוואה, בסכום הדחייה, ללא ריבית, לתקופה של 4 שנים שמועד פירעונה יחל בחלוף שנה. באשר לאשראי צרכני ואשראי עסקי, הבנקים יוסיפו את התשלומים בסוף תקופת ההלוואה .

המתווה קובע גם הטבות בנוגע למשיכת יתר (אוברדרפט) בחשבון של משקי בית. עד לסכום של 10,000 שקל לא ישלמו המשתייכים למעגל הראשון (למעט מגויסים בצו 8) עמלה כלל כאשר ההטבה תחול רק על לקוחות שערב פרסום המתווה חשבון העו"ש שלהם היה ביתרת חובה .

בנוסף להטבות שיינתו לקבוצת המעגל הראשון, המתווה של בנק ישראל מכיל גם הטבות ליתר לקוחות הבנקים (קבוצת הלקוחות במעגל השני). להם תינתן האפשרות לדחות את ההלוואות למשך שלושה חודשים, כאשר התשלומים הנדחים יישאו ריבית שלא תעלה על שיעור הריבית בחוזה ההלוואה והתשלומים יתווספו בסוף תקופת ההלוואה. הדחייה תבוצע ללא חיוב בעמלות.

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, אמר עם פרסום המתווה כי "בזמנים קשים אלו על כולנו לתת כתף ולהירתם וחשוב שהבנקים ידעו להמשיך לספק פתרונות לציבור להתמודד עם הקושי הכלכלי שבעקבות המלחמה. כינסנו את ראשי המערכת הבנקאית כדי לגבש מתווה אחיד בדגש לסיוע לאוכלוסייה שנפגעה, לכוחות הביטחון שפועלים ולאלו שנדרשו לפנות את בתיהם והבנקים נרתמו לכך. אני מודה לראשי המערכת הבנקאית וסמוך ובטוח שמתווה זה יסייע לציבור לצלוח את התקופה המאתגרת הזו. במקביל, הצעדים הפרטניים שפרסמו הבנקים למען לקוחותיהם בימים האחרונים חשובים ואנו קוראים להם להמשיך לסייע לציבור שנפגע ובפרט להיות קשובים ללקוחותיהם ולמצוא גם פתרונות נקודתיים. אנו בבנק ישראל נמשיך לתת מענה לסוגיות הכלכליות השונות הנובעות מהמלחמה ונגבש צעדים תומכים ומסייעים בהתאם לכלים העומדים לרשותנו".

המפקח על הבנקים, דני חחיאשווילי: "המערכת הבנקאית בישראל ערוכה לתמוך בהמשך הפעילות הכלכלית במשק גם בשעת חירום. חוסנם של הבנקים הישראלים נבנה לאורך שנים ארוכות ומטרתו לשמש עתה גב תומך לאוכלוסייה בישראל ובפרט לסייע לאלו שנפגעו מהמלחמה. המתווה איתו יצאנו היום הוא צעד חשוב נוסף בעשייה שלנו ונותן מענה בתחומי אשראי ועמלות הן למשקי הבית והן לעסקים, ומקל באופן משמעותי על תזרים המזומנים שלהם בתקופה הקרובה. אני מברך את הבנקים על היוזמות שנקטו בהן מאז פרוץ המלחמה ועל הצטרפותם למתווה שגובש, במטרה לסייע ללקוחות לצלוח את התקופה המורכבת הזו. אנו מעודדים את הבנקים להמשיך להיות קשובים ללקוחות ולהרחיב את הסיוע בכל דרך שימצאו לנכון. אנו בפיקוח על הבנקים נמשיך לתמוך ולבצע את ההתאמות הנדרשות בסוגיות הבנקאיות השונות נוכח המצב הביטחוני ולמען הציבור".