מזרחי טפחות: הרווח ירד ב-7%, הדיבידנד קוצץ בחצי

הבנק רשם ברבעון השלישי של השנה רווח של 1.1 מיליארד שקל, אך בשל המלחמה והריבית הגבוהה הוא הפריש להפסדי אשראי סכום של כמעט 700 מיליון שקל • התשואה להון עדיין מהגבוהות במערכת ועומדת על 16.8%

בנק מזרחי טפחות / צילום: איל יצהר
בנק מזרחי טפחות / צילום: איל יצהר

בנק מזרחי טפחות פרסם הבוקר (ג') את דוחות הרבעון השלישי, מהם עולה כי הרווח הנקי שלו עמד על 1.1 מיליארד שקל. מדובר בירידה של 6.8% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. עיקר הירידה נובע מגידול בהוצאות להפסדי אשראי על רקע תנאי אי־הוודאות בשל המלחמה, שהגיע כאשר סביבת הריבית גבוהה והצירוף בין השניים מעלה חשש מקושי של לווים להחזיר הלוואות. ברבעון השלישי, הפריש מזרחי טפחות סכום של 694 מיליון שקל להפסדי אשראי. זאת, לעומת 155 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד ו-247 מיליון שקל ברבעון השני של 2023.

דיסקונט: רווח של 817 מיליון שקל, יחלק דיבידנד של 123 מיליון שקל
ראיון | באילו ענפים לא כדאי להשקיע: התחזית של יו"ר בית ההשקעות

"על רקע המלחמה שפרצה לאחר תאריך המאזן, החליט הבנק לנקוט גישה זהירה ושמרנית בהוצאות להפסדי אשראי. זאת, לנוכח אי־הוודאות באשר להתמשכות המלחמה ולאופן התפתחותה, ולמרות שבשלב זה אין אינדיקציה משמעותית להרעה בפרופיל הסיכון של תיק האשראי של הבנק. העלייה בהפרשות נובעת, רובה ככולה, מהגדלה בהפרשה הקבוצתית, המביאה לביטוי את תנאי אי־הוודאות וההערכות על עליית סיכון האשראי במשק בשל המלחמה", ציינו בבנק.

בשל אי־הוודאות והצורך לשמור על הון זמין, וכן בעקבות המסר שהעביר בנק ישראל לבנקים, קיצץ מזרחי טפחות בדיבידנד שהוא מחלק בגין רווחי הרבעון, וזה יעמוד על 15% מהרווח הנקי. כך, יחלק הבנק לבעליה מניות דיבידנד של 165 מיליון שקל. התשואה להון של הבנק עמדה ברבעון השלישי על 16.8%.

בנוסף, במזרחי טפחות מעריכים כי שווי ההטבות והקלות המוצעות על ידי הבנק, בין היתר, בעקבות המתווה שפרסם בנק ישראל להקלה לתושבי קו העימות, לנפגעים ולחיילי המילואים, ובהנחה של ניצול מלא שלהן על־ידי כל האוכלוסיות הרלוונטיות, מסתכם בכ-450 מיליון שקל.

באשר לפעילות העסקית, במזרחי טפחות מדווחים על גידול של 6.4% באשראי לציבור ביחס לרבעון המקביל אשתקד, וזה הסתכם בכ-323.6 מיליארד שקל. פיקדונות הציבור הגיעו לכ-351 מיליארד שקל, גידול של 1.6% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.