הכל נפיץ
הכל נפיץ

קואליציית הממורמרים ודיבור על גיוס חובה באירופה: סדר עולמי נפיץ

פרויקט מיוחד

קואליציית המדינות שמאיימת על שלום העולם • הסכסוכים שבכל רגע יכולים להתלקח במזרח התיכון • ואירופה שמתחילה לדבר על גיוס חובה לצבא • רוחות של מלחמה
מנשבות ברחבי הגלובוס