המשק מאט בחדות: צמיחה שלילית לנפש בשנת 2023

הצמיחה בישראל הסתפקה בשנה החולפת בעלייה של 2%, המגלמת צמיחה שלילית לנפש של 0.1% • על רקע המלחמה והסערות הפוליטיות, הצריכה הפרטית לנפש ירדה אשתקד כמעט ב-3%

צמיחה שלילית ב-2023 / עיבוד: טלי בוגדנובסקי
צמיחה שלילית ב-2023 / עיבוד: טלי בוגדנובסקי

בשנת 2023 נרשמה בישראל צמיחה שלילית לנפש, כך לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הצמיחה לנפש ירדה ב-0.1%, דבר המסמל כי המשק הישראלי התכווץ בשנה האחרונה.

ניתוח | האינפלציה נעצרה? הפער שבין נתוני הלמ"ס לעליות המחירים

בצל המלחמה והאירועים הפוליטיים ב-2023 הצמיחה הסתכמה ב-2%, לעומת צמיחה בשיעור של 6.5% בשנה שלפניה. למעשה, להוציא את שנת הקורונה, אז התכווץ המשק ב-2.5%, הפעם האחרונה בה נרשמה צמיחה שלילית לנפש הייתה רק בשנת 2009, על רקע המיתון והמשבר הכלכלי העולמי.

הפגיעה המרכזית בשנה האחרונה הייתה בשיעור ההשקעות, שירד בכ-2%, ובצריכה הפרטית לנפש, שירדה ב-2.8% במהלך 2023. הצמיחה התאזנה מעט בשל ההוצאה הציבורית הגבוהה, שגדלה ב-8.3% בעיקר בשל צרכי המלחמה.

הלמ"ס: המשק הושפע באופן ישיר מפרוץ מלחמת חרבות הברזל

באופן יוצא דופן, הוסיפה הלמ"ס הסבר לנתוני הצמיחה העגומים: "התכווצות המשק ברבעון הרביעי של שנת 2023 הושפעה באופן ישיר מפרוץ מלחמת חרבות הברזל ב-7 באוקטובר. הרכב התוצר המקומי הגולמי השתנה בעקבות גיוס המילואים הנרחב, תשלומים עבור דיור חלופי למפונים בהתאם לתוכנית הממשלתית, העדר כוח עבודה בענף הבינוי ועוד".

בהשוואה בין רבעונים, הרבעון הרביעי, בו פרצה המלחמה בדרום, גרר קריסה בנתוני התוצר והציג ירידה של כמעט 20% בצמיחה. הפגיעה הקשה ביותר ברבעון הייתה בשיעור ההשקעות, שצנחו בכמעט 70% לעומת הרבעון השלישי. הצריכה הפרטית ירדה ברבעון האחרון של השנה ב-27% ואילו הצריכה הציבורית נסקה בשיעור של כמעט 90%.

בהשוואה בינלאומית, ישראל היא לא היחידה בה ירד התוצר לנפש. בגרמניה התוצר ירד ב-0.1%, בבריטניה הוא ירד ב-0.2%, ובשבדיה הוא עמד על 1.3%-. בקצה השני של הרשימה בולטות ספרד ויפן שהציגו בשנה החולפת צמיחה חיובית לנפש של 2.7% ו-2.2%, בהתאמה.

הלמ"ס הציגה בין היתר גם את נתוני הגירעון. המאזן השוטף של המגזר הממשלתי נמצא בגרעון של 80.5 מיליארד שקל, לעומת עודף של 4.4 מיליארד שקל בשנת 2022. העלייה החדה בגרעון נובעת בעיקר מגידול הוצאות הממשלה בעקבות המלחמה ומירידה בהכנסות ממסים. במונחי תוצר הסתכם הגרעון בחשבון השוטף ב-4.3% מהתמ"ג, לעומת עודף של 0.2% בשנת 2022 וגירעון של 3.4% בשנת 2021.