הריבית במשק נשארת גבוהה, המינוס לא השתנה, והבנקים מקזזים הטבות

בנק לאומי הודיע כי הוא מעלה את הריבית המקסימלית לחשבונות שנמצאים במשיכת יתר • דיסקונט הודיע לפני כמה שבועות על ביטול ההטבה על אוברדאפט עד 2,000 שקל

בנק דיסקונט ובנק לאומי
בנק דיסקונט ובנק לאומי

הבנקים טוענים שוב ושוב בדוחות הכספיים שלהם כי הם לא מזהים עד עכשיו כשל מהותי בהחזרי האשראי של המשק, וגם נתוני בנק ישראל תומכים בדעה הזו ואף הצביעו על צמצום קטן במספר חשבונות העו"ש שנמצאים במינוס, אבל בפעול הבנקים מצמצמים הטבות ללקוחות החלשים. 

כמה ישראלים נמצאים באוברדראפט כרוני?
בלעדי | בנק לאומי הגדיל את הבונוס: כמה יקבל כל עובד?

בחודש יוני האחרון הודיע בבנק לאומי כי הוא מבצע הפחתה של עד 2% בשיעור הריבית הנגבית על המינוס בחשבון העו"ש של לקוחות פרטיים. על-פי אותה הודעה, בוצעה הפחתה בשיעור של 2% על ריבית המקסימום במדרגה הראשונה, והפחתה בשיעור של 1% על ריבית במדרגה השנייה.

אולם היום (ד') מבצע לאומי עדכון כלפי מעלה של הריבית המקסימלית שהוא יגבה, כשהוא מעלה בכ-0.5% את תוספת הסיכון המרבית הן במדרגה הראשונה והן במדרגה השנייה (רוב הבנקים מחלקים את מסגרת האשראי לשלוש). במדרגה הראשונה תעמוד תוספת הסיכון על 8.4%, ויחד עם ריבית הפריים הריבית המקסימלית עבור המדרגה תעמוד על 14.4%. במדרגה השנייה תוספת הסיכון המעודכנת תהיה 9.4%, ויחד עם הפריים הריבית תעמוד על 15.4%. גם הריבית המרבית שתגבה על חריגה עודכנה בשיעור של חצי אחוז, והיא תעמוד על 18.9%. 

לא משלמים את ריבית מקסימלית

נכון להיום, שיעור הריבית המרבי שיכולים הבנקים לגבות על המינוס, כפי שאושר בחוק אשראי הוגן, עומד על 19.5%. נציין כי רוב הלקוחות לא משלמים את הריבית המקסימלית על משיכת יתר, וכל לקוח משלם על-פי ההסכם והמסגרת עליהם הוא חתם מול הבנק.

למרות שלאומי העלה את הריבית המקסימלית, זו עדיין נמוכה ביחס לחלק מהמתחרים. בדיסקונט למשל הריבית המקסימלית במדרגה הראשונה עומדת על 13.9%, בשנייה על 15.5% ובשלישית על 17.55%. במזרחי טפחות המדרגה הראשונה נמוכה מאשר בלאומי (13.32%), המדרגה השנייה והשלישית עומדת על 16.2% ואילו בבינלאומי המדרגה השלישית עומדת על 14.9%. אצל הפועלים גובים על שלושת המדרגות שיעור ריבית מקסימלי זהה שעומד על 12.5%.

באשר לדיסקונט, נזכיר כי בסוף חודש מרץ סיים הבנק את ההטבה שהעניקה ללקוחות פטור מריבית על מינוס של עד 2,000 שקל. זאת לאחר שנתיים בהן ההטבה הייתה בתוקף, כשהסיבה לביטולה היא העלויות הגבוהות שלה. 

שיעור החשבונות במשיכת יתר הצטמצם מעט 

ביטול או צמצום ההטבות נעשה על רקע נתוני בנק ישראל שפורסמו בשבועות האחרונים, לפיהם שיעור חשבונות העו"ש הנמצאים במשיכת יתר ובמשיכת יתר כרונית (מעל 12 חודשים רצופים במינוס) נותר יציב ביחס לשנת 2022 ואף הצטמצם מעט.

נכון לדצמבר 2023 כ-26.3% היו במשיכת יתר כרונית, לעומת 26.9% בסוף שנת 2022. כמו כן, שיעור החשבונות שנמצאו במשיכת יתר בדצמבר 2023 עמד על 20.3%, לעומת 22.9% בסוף השנה שקדמה לה. בהתאמה, שיעור החשבונות שאינם במינוס גדל מ-51.2% לכ-53.5%.

הסיבה לכך היא צמצום בהוצאות של הציבור בעקבות המלחמה, שנבע בין היתר מביטולי טיסות וירידה בהוצאות על מקומות בילוי, לצד רבבות חיילי מילואים שגויסו בצו 8 והוצאותיהם פחתו.