מכרז של משרד הביטחון הוביל למאבק משפטי בין קופות החולים לאומית ומכבי

קופ"ח לאומית זכתה במכרז שערך משרד הביטחון על מתן שירותי מעבדה למשרתי צה"ל - אחרי שאושר לה לתקן את הסכום בהצעה שהגישה, משום שטעתה בהבנת תנאי המכרז • מכבי עתרה לבית המשפט להעביר אליה את הזכייה - והצליחה • כעת הסוגיה בדרך לבית המשפט העליון

קופת חולים מכבי וקופת חולים לאומית | צילומים: תמר מצפי, עינת לברון
קופת חולים מכבי וקופת חולים לאומית | צילומים: תמר מצפי, עינת לברון

מכבי שירותי בריאות עתרה לבית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב, בבקשה לפסול את זכייתה של המתחרה - לאומית שירותי בריאות - במכרז של משרד הביטחון למתן שירותי מעבדה רפואית למשרתי צה"ל. תנאי המכרז קבעו כי ההצעה הזולה ביותר תיבחר.

כך נחשף הסוד השמור של תעשיית רואי החשבון
נקלעתם למחלוקת מס עם רשות המסים? יש מה לעשות

סכום ההצעה הורכב משלושה רכיבים: הסכום עבור 51 סוגי בדיקות; הסכום עבור הבדיקות שאינן כלולות ברכיב הראשון; ועלות התאמת המחשוב. משרד הביטחון העריך את העלות הכספית של הרכיב השני, הבדיקות שאינן כלולות, ב-2 מיליון שקל לשנה, כך שהצעת המתחרה ברכיב זה נגזרת למעשה משיעור ההנחה שהיא מוכנה להעניק על 2 מיליון שקל.

הצעתה המקורית של לאומית במכרז עמדה על 22.78 מיליון שקל, תוך שהיא נוקבת בשיעור הנחה של 95% על רכיב הבדיקות שאינן כלולות, שהוערך כאמור ב-2 מיליון שקל, כך שרכיב זה אמור היה להסתכם ב-100 אלף שקל. ואולם במשרד הביטחון ראו שהסכום שהוצע ברכיב השני עמד על 1.057 מיליון שקל, סכום שאינו תואם את שיעור ההנחה של 95% שנקבה לאומית. במשרד סברו כי נפלה טעות סופר, כך שהסכומים של שניים מהרכיבים הוחלפו ביניהם.

חוסר הבנה של המכרז

משרד הביטחון פנה ללאומית, אך זו הבהירה כי לא נפלה טעות סופר, אלא טעות "חשבונית", בשל חוסר הבנה של המכרז. זאת משום שלאומית ביצעה הערכה משלה לעלות הבדיקות ברכיב השני, שעמדה על כ-21 מיליון שקל, לעומת הערכה של 2 מיליון שקל כאמור, שבה נקב משרד הביטחון.

משהתבררה הטעות, ביקשה לאומית לתקן את הסכום ל-95% מתוך 2 מיליון שקל, כך שסכום ההצעה שלה לרכיב השני יעמוד על 100 אלף שקל, והצעתה במכרז כולו תרד ל-21.82 מיליון שקל, כ-950 אלף שקל פחות מההצעה המקורית.

משרד הביטחון המליץ לוועדת המכרזים להכיר בטעות, נוכח העובדה שהתיקון לא שינה את מיקום ההצעה, והוועדה אישרה את התיקון והכריזה על לאומית כזוכה.

מכבי עתרה לבית המשפט, בטענה כי מדובר בטעות בהבנת המכרז, שצריכה להוביל לפסילת ההצעה. היא גם טענה כי הצעתה שלה, בגובה 24.8 מיליון שקל, זולה יותר בחישוב על פני שלוש שנים - תקופת המכרז. משרד הביטחון ולאומית טענו כי יש להתייחס לשנה אחת בלבד.

פגם בהחלטת הוועדה

השופט קובי ורדי קבע לאחרונה כי נפל פגם מהותי בהחלטת ועדת המכרזים, פסל את הזכייה וקבע כי מכבי היא הזוכה. נפסק כי לא היה מדובר בתיקון טעות בחישוב, אלא בתיקון טעות שניתן היה לעשותו בכמה דרכים.

הוא קבע כי "תיקון ה'טעות' במקרה זה נעשה בחוסר סבירות ותוך פגיעה מהותית בעקרונות דיני המכרזים, כולל עקרונות השוויון והתחרות". בכך ניתן יתרון בלתי הוגן ללאומית, שהפחיתה את ההצעה בקרוב למיליון שקל.

"הגם שנקודת המוצא שלי היא תום-ליבה של לאומית, הרי התנהלותה הפרה את עקרונות היסוד של דיני המכרזים ואת הדין החל בתקנות המכרזים ביטחון, תוך תיקון ושיפור ההצעה לאחר הזכייה", דברי השופט.

השופט ורדי קבע כי אם לאומית הייתה יודעת שסכום הבדיקות הנוספות מוערך ב-2 מיליון שקל, ולא ב-21 מיליון שקל כפי שהעריכה, היא הייתה נותנת שיעור הנחה אחר, כך שלא ניתן לדעת באמת מה הייתה הצעתה.

במקביל, נקבע כי זכיית מכבי לא תביא לפגיעה בקופה הציבורית, שכן בראייה של שלוש שנים - משך ההתקשרות לפי המכרז - הצעתה זולה יותר. השופט קבע כי "נראה שעורך המכרז לא לקח לתשומת-ליבו שבחירת ההצעה הזוכה נעשית לפי ההצעה לשנה אחת, ושייתכן מצב שהצעה זו תהיה יקרה יותר במכפלה לשלוש שנים של רכיבים א' ו-ב', תוצאה שלכאורה אינה הגיונית ואינה רצויה". עם זאת, השופט הבהיר כי מכבי נבחרה לא בגלל שהיא זולה יותר, אלא עקב פסילת לאומית.

לאומית ביקשה לפסול את הצעת מכבי, שגם היא תוקנה על-ידי הוועדה, אך נקבע כי זו טעות חישובית שניתן לתקן. נקבע כי המערכת איפסה סכומים אחרי הנקודה, וכך נולד פער של 20 אלף שקל בין קובץ ה-PDF לקובץ האקסל.

משרד הביטחון ולאומית, כל אחד, חויבו לשלם למכבי הוצאות משפט בסך של 15 אלף שקל.

את מכבי ייצגו עורכות הדין גלית בונה וטליה פליקס ממשרד פרל כהן. את לאומית ייצג משרד נשיץ ברנדס אמיר.

מלאומית שירותי בריאות נמסר בתגובה כי היא "מצרה על החלטת בית המשפט ותגיש ערעור בנושא בימים הקרובים".

ממשרד הביטחון נמסר: "משרד הביטחון פועל כתמיד בהתאם לדין ולחוקי המכרזים, ומקבל את פסק הדין של בית המשפט".