בנק אדנים: למנות כונס זמני לפרוייקט גני עמישב שבונה חברת עוגן

"קיים חשש לכספי המדינה ולכספי הבנק, כמו גם להשקעות רוכשי הדיור"

בנק אדנים למשכנתאות והלוואות מבקש מבית המשפט המחוזי בת"א למנות כונס נכסים זמני ומנהל מיוחד להשלמת פרוייקט הדיור של גני עמישב עמותה לדיור.

המדובר בפרוייקט לבניית 154 יחידות דיור במקרקעין בשכונת גני עמישב בפתח תקווה, המיועד לחברי העמותה. הפרוייקט ניבנה על ידי החברה המשכנת מטעם משרד הבינוי והשיכון, חברת עוגן עבודות בניין. הבנק מממן את הפרוייקט באמצעות הלוואות שהעמיד לחברי העמותה וכן כספים למימון רכישת הזכויות בקרקע בסכום כולל של כ-5.45 מיליון שקל.

לטענת הבנק, הפרוייקט נקלע לאחרונה למבוי סתום וקיים גם פיגור של יותר משבעה חודשים בלוח הזמנים. כן נטען, כי קיים חשש לכספי המדינה ולכספי הבנק המושקעים בפרוייקט, כמו גם להשקעות רוכשי הדיור, שהם זכאי משרד השיכון.

עוד טוען בנק אדנים, כי חלק מתשלומי רוכשי היחידות לא הופקדו על ידי החברה המשכנת עוגן לחשבון המיוחד של הפרוייקט. כן נטען, כי חלק מהכספים ששולמו על ידי עוגן מתוך כספי הבנק או מכספי החשבון המיוחד, שולמו בעבור עבודות שלא היה להן קשר לפרוייקט, וכי מקצת מיחידות הדיור נמכרו על ידי עוגן לגורמים שמחוץ לחברי העמותה, וזאת לא כנגד תשלום התמורה לחשבון המיוחד אלא כנגד "מחילה" של חובות עוגן לאותם גורמים. כן נטען, כי עוגן שילמה כספים מהחשבון המיוחד לכיסוי חובות, שאין להם קשר לפרוייקט.

אדנים מציין עוד, כי עוגן הפסיקה את ביצוע הפרוייקט והסתלקה מהמשך ביצועו ועל כן יש צורך למנות מנהל זמני מיוחד להשלמת הפרוייקט. (המרצה 1574/97) «מאת יצחק דנון «בנק אדנים: למנות כונס זמני לפרוייקט גני עמישב שבונה חברת עוגן «"קיים חשש לכספי המדינה ולכספי הבנק, כמו גם להשקעות רוכשי הדיור"

צרו איתנו קשר *5988