החברה לישראל תמכור %69 ממניות אינטרגאמא למנכ"ל החברה תמורת 23 מיליון דולר

תנחום אורן ישלם מחיר הגבוה בכ-%8 ממחיר השוק, ויחזיק לאחר העסקה ב-%87.6 מהון החברה

תנחום אורן, מנכ"ל חברת אינטר-גאמא, מנהל מו"מ לרכישת מניותיה של החברה לישראל באינטר-גאמא. החברה לישראל מחזיקה כיום בכ-%69.3 מהונה של אינטר-גאמא, המהווים כ-%62.9 מזכויות ההצבעה בחברה, והיא אמורה למכור את כל חבילת המניות לאורן תמורת כ-23 מיליון דולר. שווי זה משקף שווי חברה של 33 מיליון דולר לאינטר-גאמא, והוא גבוה בכ-%8 משווי השוק הנוכחי של החברה.

אורן כבר מחזיק כיום בכ-%18.2 מהונה של אינטר-גאמא, שהם כ-%19.3 מזכויות ההצבעה בחברה. כלומר, אם יבשיל המו"מ לידי הסכם מכירה, יחזיק אורן בחבילה של %87.6 מהון החברה, שתהווה כ-%82.2 מזכויות ההצבעה בחברה.

ככל הנראה, העסקה מהווה צעד נוסף במדיניותה של החברה לישראל למכור אחזקות שאינן משתייכות לתחומים בהם מבקש ארווין אייזנברג, מנכ"ל החברה, למקד את עסקיה. תחומים אלה כוללים את האחזקות בכימיקלים לישראל, בחברת צים ובבתי הזיקוק לנפט. במסגרת מסע חיסול אחזקות, הודיעה לאחרונה החברה לישראל על מכירת מניותיה (כ-%25) בחברת הנדל"ן שיכון ופיתוח, לידי חברת אזורים, ועל מכירת חברת הטלוויזיה בכבלים עידן, לידי קבוצת פישמן וחברת עורק.

כמו כן, נפוצו לאחרונה הערכות לגבי כוונות של החברה לישראל למכור חלק מאחזקותיה בחברת טאואר סמיקונדקטור לחברה גדולה בארה"ב.

אינטר-גאמא היא חברה בורסאית ותיקה, והיא בעלת השליטה בחברת רפק, שגם מניותיה נסחרות בבורסה בתל-אביב. לאחרונה אורגנה פעילותה של אינטר-גאמא לארבע חטיבות עיקריות, שכל אחת מהן מנוהלת באופן עצמאי.

החטיבה הראשונה של החברה היא חטיבת הסחר במוצרי צריכה. חטיבה זו כוללת את החברות הבנות, דלתה פילם ישראל, המשווקת בעיקר ציוד הדמיה וצילום של חברת קודאק ושל חברות נוספות, ודלתה היי-טק, המרכזת פעילות של יבוא ושיווק מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ביתיים. כמו כן, משקיעה החטיבה ב-%23 מחברת סטארט אפ בתחום ההדמיה הרפואית, חברת דיויז'ן.

החטיבה השנייה היא חטיבת הציוד הכבד, בה פועלת אינטר-גאמא באמצעות חברת הציוד ההנדסי דלתה, המספקת שירותים לפרוייקטים בתחומים כגון: ייצור אנרגיה, שינוע חומרים, איכות הסביבה, תעופה ומערכות ביטחוניות. כמו כן, מספקת החברה שירותי לוויין לרשתות טלוויזיה מקומיות וזרות, ובתחום זה היא גם משתפת פעולה עם החברות המפעילות את הלוויין "עמוס".

החטיבה השלישית של אינטר-גאמא היא חטיבת הנדל"ן, אליה משתייכת חברת דלתה פילם, אשר מחזיקה נכסים מניבים, התורמים הכנסות מדמי שכירות לאינטר-גאמא.

החטיבה הרביעית של אינטר-גאמא היא חטיבת האלקטרוניקה. חטיבה זו כוללת את האחזקה בחברת רפק, והיא בין האחזקות הבודדות של הקבוצה, שהצליחו להציג צמיחה הן בהכנסות והן ברווחיה גם בשנת 97', שהושפעה קשות מההאטה במשק, ותנחום אורן אף מציין בסקירתו שהיא "הופכת למיתון".

רפק עוסקת בשיווק רכיבים אלקטרוניים, ובעיקר בפיתוח ושיווק מכשירי "דלקן 2000", המאפשרים תשלום אלקטרוני בתחנות דלק, ומוצרים נוספים לניהול ציי רכב. עסקי ה"דלקן" מרוכזים בתוך חברה בת של רפק, אורפק, אשר ביקשה בעבר להנפיק את מניותיה בוול-סטריט. לאחרונה רכשו החברות דלק וגרנית הכרמל (בעלת השליטה בחברת סונול) %10 מאורפק כל אחת, תמורת השקעה כוללת של 5.3 מיליון דולר, שבאה לידי ביטוי ברווח הון של 5.5 מיליון שקל בדו"חותיה של אינטר-גאמא, ששיקף את חלקה ברווח של רפק מהעסקה.

אורפק גם הרחיבה במהלך השנה האחרונה את עסקיה בדרום-אמריקה ודרום-אפריקה, והיא גם חתמה על הסכם חשוב עם קונצרן הדלק SHELL להתקנת מערכת "דלקן 2000" ב-27 מדינות באירופה. הסכם זה עשוי להיות משמעותי ביותר עבור אורפק ולפתוח בפניה דלתות רבות. בנוסף, הקימה אורפק חברה משותפת עם חברה הולנדית, שתבצע את הפרוייקט עבור SHELL.

אינטר-גאמא סיימה את שנת 97' עם הכנסות של 346.3 מיליון שקל ועם רווח נקי של 10.7 מיליון שקל, לעומת הכנסות של 320.7 מיליון שקל ורווח בסך 6.6 מיליון שקל בשנת 96'. למרות ההאטה במשק, שהשפיעה על מרבית תחומי פעילותה של החברה, היא הצליחה להציג שיפור בתוצאותיה בזכות הצמיחה בעסקיה התעשייתיים של אורפק.

השלמת העסקה טעונה סיכום התנאים העסקיים בין הצדדים, חתימת הסכם מחייב סופי, קבלת האישורים הדרושים ואישור דירקטוריון החברה לישראל.

אמיר אייזנברג

באותה רוח ציין מנכ"ל בנק המזרחי, ויקטור מדינה, כי רמת התשואות כיום היא הגבוהה ביותר ב-15 השנים האחרונות (פרט לעיתות משבר), וכי רמה תשואות זו בעייתית במיוחד לאור מצבו של המשק.

הוא הזכיר כי בתקופת ההאטה הקודמת, בתחילת שנות ה-90, ירדו התשואות באג"ח לשפל של %2, ואילו כיום מצוי השוק בהאטה גוברת, בשעה שהתשואות מטפסות לשיא של 15 שנה. "עם תשואות כאלה", הוא אמר, "אין סיכוי שנראה התאוששות בהשקעות ובצמיחה. זהו המלכוד שהמשק נתון בו".

עם זאת העריך מדינה כי התשואות קרובות לשיאן, מאחר שהשוק כבר מגלם את הציפיות לירידת האינפלציה לרמה של %5 בלבד.

ברודט העריך כי שנת 98' תאופיין בצמיחה מזערית בת %1 בלבד בתוצר, בגידול בשיעור האבטלה, בירידת האינפלציה ל-%4 ובהיעדר ניצני התאוששות כלשהם. לדבריו, גם שנת 99' תעמוד כנראה עדיין בסימן ההאטה, בשל משך הזמן לו זקוקים משקים כדי להתאושש ממיתון.

בשל מצב המשק הזהירו גם ברודט וגם מדינה מפני הפיכת השקל למטבע בר המרה טרם זמנו. מדינה קבע כי המשק לא בשל לכך עדיין, מאחר שהדבר מחייב שיווי משקל מאקרו כלכלי, וכן יציבות מחירים הנשלטת על ידי משמעת תקציבית (כדי לאפשר למדיניות המוניטרית לכוון את עצמה ליעד שער החליפין, ולא ליעד רמת המחירים). שני התנאים כאחד, להערכתו, עדיין לא שוררים במשק הישראלי.

על כך הוסיף ברודט את ההסתייגות לגבי היעדר ההרמוניה בשווקים בארץ, כך שהרפורמה בשוק המט"ח הולכת ונשלמת, בעוד זו של שוק ההון מפגרת מאחור. לדבריו, היעדר הרמוניה כזה מאיים לחשוף את המשק לתנועות בלתי רצויות.

עלות שכרו של ויקטור מדינה הסתכמה בשנה החולפת ב-2.9 מיליון שקל. לעלות זו ניתן להוסיף את ערך כתבי האופציה שניתנו לו, ושההטבה בהן נאמדה ע"י רואי החשבון של הבנק ב-3.5 מיליון שקל. דוד ברודט השתכר, בשלושת חודשי עבודתו הראשונים בבנק, כ-950 אלף שקל.««החברה לישראל תמכור %69 ממניות אינטרגאמא למנכ"ל החברה תמורת 23 מיליון דולר«תנחום אורן ישלם מחיר הגבוה בכ-%8 ממחיר השוק, ויחזיק לאחר העסקה ב-%87.6 מהון החברה««החברה לישראל תמכור %69 ממניות אינטרגאמא למנכ"ל החברה תמורת 23 מיליון דולר«תנחום אורן ישלם מחיר הגבוה בכ-%8 ממחיר השוק, ויחזיק לאחר העסקה ב-%87.6 מהון החבר

צרו איתנו קשר *5988