משפחת חסון במו"מ למכירת השלד הבורסאי של חברת זהר תעשיות

החברה נסחרת בבורסה לפי שווי של 4.4 מיליון דולר * פעילות החברה, העוסקת בנדל"ן ובייצור ו שיווק מוצרי חשמל, תירכש על ידי משפחת חסון

עמישדי חסון, בעל השליטה בחברת זהר תעשיות, מנהל מו"מ עם צד שלישי למכירת השליטה בחברה. למעשה, כמו בעיסקאות רבות שנרקמו בשנתיים האחרונות, מעוניין הרוכש בשלד הבורסאי של זהר. לאור זאת, כפופה העיסקה לרכישת נכסיה של זהר, המייצרת ומשווקת מוצרי חשמל ביתיים והפעילה בשני פרוייקטים בענף הנדל"ן, על ידי חסון.

לאחר השלמת עיסקה כאמור, תיוותר זהר כשלד בורסאי, והנכסים היחידים בבעלותה יהיו מזומנים ומפעל החברה בקרית-אריה. אם מכירת הפעילות לחסון לא תצא אל הפועל, קובעת טיוטת ההסכם, רשאי כל אחד מהצדדים לבטל את העיסקה. שווי השוק הנוכחי של זהר עומד על 4.4 מיליון דולר. עמישדי חסון, המכהן גם כיו"ר דירקטוריון החברה, מחזיק ב-%56.7 ממניות החברה, ובידי בנו שאול חסון, המשמש כמנכ"ל החברה, מצויים %2.5 נוספים מהון החברה. בסך הכל, מחזיקה משפחת חסון בכ-%59.2 ממניות זהר, ששווין בשוק נאמד בכ-2.6 מיליון דולר. חבילה של %19.3 ממניות זהר מצויה כיום בידי חברה בת בבעלות מלאה של זהר, חברת עלדן סחר.

במסגרת העיסקה, כאמור, ייוותר ברשותה של זהר המפעל של החברה. לזהר ניתנה אופציה, במקרה של קשירת עיסקה, למכור את מפעלה, שייוותר בידיה גם לאחר מכירת הפעילות לחסון. מכירת המפעל, לפי תנאי האופציה, תהיה לצד שלישי שיוצע על ידי חסון, או בתום 18 חודש, לחסון עצמו.

כמו כן, הצהיר הרוכש המיועד, כי בכוונתו להציע לזהר לבצע אחרי העיסקה הנפקה פרטית של מניות לקונה או למי מטעמו כנגד העברה של נכסים אל החברה. כלומר, הרוכש מתכוון לצקת פעילות עסקית פרטית שלו לתוך החברה, וכנראה לשנות את צביונה העסקי של זהר. עם החברות אליהן בוצעה יציקת פעילויות פרטיות אל תוך שלדים בורסאיים נמנות, בין היתר: מגב, אופטימה, אירופה ישראל, מנופים, יוזמה ואחרות.

מרבית פעילותה של זהר מבוססת על ייצור ומכירה של מכונות כביסה ותנורי בישול ואפיה. כמו כן, כ-%20 מהכנסות החברה נובעות מייבוא מוצרי חשמל מחו"ל, כדוגמת שואבי אבק ותנורי חימום. בשנת 96' נכנסה זהר גם לעסקי נדל"ן, כאשר רכשה תמורת כ-19 מיליון שקל שטח בן כ-6,700 מ"ר בקרית-אריה, פתחתקוה. במארס 97' הועברו גם כל משרדיה ופעילותה היצרנית של החברה לקרית-אריה.

בנוסף, השקיעה החברה כ-6.3 מיליון שקל ב-%21 ממניות השותפות, מסוף מבני תעשיה, שבבעלותה מבנה בשטח של 35 אלף מ"ר באזור התעשיה במערב ראשון לציון. בניית המבנה הסתיימה, ועד תום הרבעון השלישי של 97' נמכרו כ-%17 מהשטחים בו, והושכרו כ-%10 מהם. זהר נפגעה קשות מהתחרות בתחום מוצרי החשמל מול מותגי היבוא הזולים, ורשמה בשנים האחרונות הפסדים כבדים. את תשעת החודשים הראשונים של 97' סיימה החברה עם ירידה בהכנסותיה ל-8.9 מיליון שקל ועם הפסד של 4.2 מיליון שקל, בדומה להפסד שהציגה החברה בכל שנת 96'.

לצורך ההשקעות בנדל"ן, נטלה זהר אשראי בנקאי גבוה של כ-20 מיליון שקל. יתכן, כי הנטל המימוני על כתפיה של זהר, יחד עם קצב התקדמותו האיטית של הפרוייקט, היוו שתיים מהסיבות המרכזיות למכירת השלד של זהר. «אמיר אייזנבר «משפחת חסון במו"מ למכירת השלד הבורסאי של חברת זהר תעשיות «החברה נסחרת בבורסה לפי שווי של 4.4 מיליון דולר * פעילות החברה, העוסקת בנדל"ן ובייצור ו שיווק מוצרי חשמל, תירכש על ידי משפחת חסון

צרו איתנו קשר *5988