משרד התקשורת יפרסם מחדש בקרוב את המיכרז לערוץ בערבית בכבלים

בעקבות אישור בכנסת של תיקון לחוק הבזק, המאפשר שידור ערוצים ייעודיים בכבלים במימון פרסומת

בתוך מספר שבועות יפורסם מחדש המיכרז לערוץ בערבית בכבלים, בעקבות אישור בכנסת שלשום (ג') של תיקון לחוק הבזק, שמאפשר שידור ערוצים ייעודיים בכבלים, שימומנו מפרסומת. בחודשים הקרובים תפעל מועצת הכבלים להכנת מיכרזים נוספים לערוץ בשפה הרוסית, ולערוץ יהודי מסורתי-דתי, שימומנו גם הם מפרסומת.

המיכרז לערוץ ערבי פורסם לראשונה במאי 96', אולם בעקבות עתירה לבג"ץ של זכייני ערוץ 2, הוא הוקפא בפועל, ומשרד התקשורת הביא תיקון לחוק הבזק, שכאמור אושר השבוע. את טפסי המיכרז רכשו 12 קבוצות. ככל הנראה, עקב התמשכות הליכי המיכרז, נותרו רק כחמש קבוצות.

יו"ר מועצת הכבלים, מיכל רפאלי-כדורי, אמרה ל"גלובס", כי על פי כל הפרשנויות המשפטיות, יש לפתוח את המיכרז מחדש לציבור, גם אם אין שינוי מהותי בתנאיו. לדבריה, רוכשי המיכרז קיבלו הודעה ממשרד התקשורת, לפיה לוחות הזמנים החדשים למיכרז ייקבעו בתום הליכי החקיקה.

מנכ"ל קבוצת A.TV, יצחק קול, אמר, כי הקבוצה עשויה שלא להשתתף במיכרז, אם הוא ייפתח לציבור. "מי שלא רכש בזמנו את טפסי המיכרז, אין כל סיבה לפתוח בפניו את המיכרז, כשהתקנות לא הוקלו, אלא אף הוחמרו במעט. אם זה יקרה, הקבוצה שלנו תתפרק ולא תיגש למיכרז", אמר. A.TV כוללת את סרטי רול, אמפל, חברת בניין, יאק סלומון וקבוצת משקיעים ערבית, בראשות רו"ח ג'ורג' שקיר.

תיקון חוק הבזק מסדיר את סמכויות שרת התקשורת והמועצה לשידורי כבלים לפרסם מיכרזים לערוצים ייעודיים, שייחודם שפה, תרבות או ערוצים המיועדים למגזר מסויים בציבור שימומנו מפרסומות, או בערוצים בתשלום על פי צפייה, וכן לשימושים נוספים על רשת הכבלים.

זכייני ערוץ 2 התנגדו קשות לתיקון החוק, שמקנה מימון מפרסומת של ערוצים מתחרים להם.

הסמכות להתיר שידורים בערוץ ייעודי נמסרה בחוק לשר התקשורת לאחר התייעצות ועל דעת המועצה לשידורים בכבלים. השר רשאי להעניק את הרשיון במיכרז, שאת תנאיו תקבע המועצה, לרבות התנאים ומגבלות המימון, והכל במגמה להביא לריבוי הגורמים המעורבים בשידור.

עם זאת, את ההיתר לממן את השידורים בפרסומת יוכל השר להעניק רק לאחר התייעצות במועצה ובאישור הממשלה וועדת הכלכלה של הכנסת. לפיכך, בכל מקרה, ולאחר סיבוב המיכרזים, תידרש הכנסת לדון בנפרד בכל ערוץ לפני מתן ההיתר המוחלט לשידוריו. בנוסח המקורי שהציעה הממשלה היתה גם סמכות זו רק בידי השר. ועדת הכלכלה דרשה להוסיף את אישור הממשלה והכנסת, כדי להרחיב את הפיקוח הציבורי, והתוספת התקבלה בהסכמת שרת התקשורת, לימור לבנת, שנכחה ברוב דיוני הוועדה.

הנוסח הסופי שהתקבל תוקן ברגע האחרון, במהלך הקריאה השנייה, כשהתקבלה הצעתו של יו"ר הוועדה, ח"כ אלי גולדשמידט, לתקן את הנפח המינימלי של ההפקה המקומית בכל ערוץ. הצעת הממשלה דיברה על שיעור שלא יפחת מ-%10, אך לאור התיקון של ח"כ גולדשמידט, נקבע כי שיעור ההפקה המקומית לא יפחת מ-%20, אולם מועצת הכבלים באישור ועדת הכלכלה תהיה רשאית לקבוע שיעור נמוך מזה.

לעומת זה, דחתה הכנסת, אחרי הפצרות השרה לבנת, תיקון שהציע ח"כ אברהם פורז להגביל את הבעלות הצולבת על הערוצים ולמנוע מבעלי זיכיון לשידורי טלוויזיה או מבעלי שליטה בעיתונים את ההשתתפות במיכרזים. לבנת אמרה, שמדובר בסוגיה חשובה, אבל לא החוק אלא מועצת הכבלים תטפל בה. היא טענה, שקבלת ההסתייגות עלולה לפגוע דווקא בעיתונים הקטנים שבשוק אשר יבקשו להשתלב בשידורים.

שרת התקשורת התנגדה גם לתיקון אחר של ח"כ נסים דהן, שביקש לחייב בחוק את מכירת ערוצי הכבלים בחבילות קטנות לפי בחירת המנויים ובמחיר זול יותר. היא אמרה, כי עם כל החשיבות הרבה שמשרדה מייחס לאפשרות הזאת, "אנחנו לא רשאים כרגע לחייב את חברות הכבלים לאפשר חבילות שונות של ערוצים, אבל הנושא נמצא על סדר יומנו". גם תיקון זה לא התקבל.

תיקון שנכנס לחוק ביוזמת ועדת הכלכלה קובע, כי בערוצים לדוברי שפות זרות, לפחות מחצית השידורים יהיו בשפת הערוץ גם בשעות צפיית השיא, במטרה למנוע את הפיכתו בשעות אלה לערוץ כללי בשידור תוכניות או סדרות פופולריות.

לדברי שרת התקשורת, לימור לבנת, התיקון הוא צעד ראשון לרפורמה כוללת בתחום השידורים. "על ישראל להיכנס למועדון המדינות המתוקנות, המאפשרות לגורמים רבים לשדר לציבור ואינן מסתפקות בשני ערוצים בלבד", אמרה. «מאת אביבה קרול וצבי לביא «משרד התקשורת יפרסם מחדש בקרוב את המיכרז לערוץ בערבית בכבלים «בעקבות אישור בכנסת של תיקון לחוק הבזק, המאפשר שידור ערוצים ייעודיים בכבלים במימון פרסומת

צרו איתנו קשר *5988