פועלים השקעות תרכוש מניות אמפל באורלייט לפי שווי ההון העצמי

המחיר גבוה ב-%65 משווי השוק של המניות, המקנות שליטה באורלייט

ההון העצמי של חברת אורלייט, 17.9 מיליון דולר, גבוה ב-%65 משווי השוק של החברה. נתון זה לא מפריע לפועלים השקעות, שבשליטת אורדן, להשוות הצעה לרכישת %24.9 ממניות החברה תמורת מחיר המבוסס על שווי ההון העצמי של אורלייט כפי שייקבע בסוף הרבעון הרביעי של 96' בתוספת מיליון דולר.

המניות מוצעות למכירה על ידי חברת אמפל, בשליטת משפחת היהלומנים שטיינמיץ. אמפל, הנסחרת בוול-סטריט, היתה עד מאי השנה חברה אחות של פועלים השקעות (בעת שהשתיים נשלטו ע"י בנק הפועלים), ומימשה מאז אחזקה בחברה בורסאית אחרת, פרי העמק.

שאריות מבנה הבעלות הישן על פועלים השקעות ואמפל, הן השקעות משותפות באורלייט ובחברת אופיר אחזקות (שאיננה נסחרת בבורסה). פועלים השקעות מחזיקה %25.1 מאורלייט ולכן, במידה ותרכוש את מניות אמפל בחברה, תגיע לאחזקה של %50 בחברה. קרנות הנאמנות של בנק לאומי ובנק הפועלים, הן בעלות עניין נוספות באורלייט, עם אחזקה מצומצמת.

מדיווח שהעבירה פועלים השקעות לבורסה עולה, כי צד שלישי פנה לאמפל בהצעה לרכישת המניות, לאחר "בדיקת נאותות" שתבוצע באורלייט, עד ינואר 97'. אחד מתנאי הצד השלישי, חברה פרטית הפועלת בתחום הפלסטיק, היה רכישת מניות נוספות של אורלייט על ידו בהיקף של לפחות %25.1, לצורך רכישת השליטה בחברה.

פועלים השקעות, הנהנית מזכות סירוב ראשונה לרכוש את מניות אמפל באורלייט, הודיעה היום כי הינה מעוניינת להפעיל זכות זו ולרכוש את מניות אורלייט על פי תנאי ההצעה שקיבלה אמפל מהחברה הפרטית.

חברת אורלייט נסחרת לפי שווי שוק של 10.8 מיליון דולר. הרבעון השלישי של השנה האחרונה, שהסתיים ברווח של 883 אלף שקל, היה מהחלשים שהציגה החברה וזאת עקב פריסת הזמנות של לקוח עיקרי, חברת החשמל, ודחייתן.

בתשעת החודשים הראשונים של 96' הסתכמו הכנסות החברה ב-48.8 מיליון שקל לעומת 57.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. רווחיה הגיעו בתקופה זו ל-3.6 מיליון שקל לעומת 5.9 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של 95'. בשנת 95' כולה הסתכמו רווחי החברה ב-6.8 מיליון שקל. «מאת שי שלו «פועלים השקעות תרכוש מניות אמפל באורלייט לפי שווי ההון העצמי «המחיר גבוה ב-%65 משווי השוק של המניות, המקנות שליטה באורלייט

צרו איתנו קשר *5988