תוכנית האוצר: מדרגת המס של %38 - על הכנסה מעל 22 אלף ש'

נמשכים הדיונים על הרפורמה במס - למרות הערכות על עיכובים צפויים בהפעלתה. סף המס התחתון יועלה בכ-500 שקל

הרפורמה במס הכנסה תכלול הורדת שיעור המס המירבי מ-%50 היום ל-%38. כמו כן, ייקבעו שלוש מדרגות מס נוספות, של %10, %20 ו-%30, תוך ריווח ניכר ביניהן. סף המס יועלה בכ-500 שקל, כדי להקל על השכבות החלשות.

מטרת הרפורמה היא, שמדרגת המס העליונה תהיה על הכנסות הגבוהות מפי 4 מהשכר הממוצע במשק, והמשמעות היא שהמס המירבי של %38 יוטל בשנה הבאה על הכנסות הגבוהות מ-22 אלף שקל. זאת, לעומת מס מירבי של %50 המוטל היום על הכנסות הגבוהות מ-17 אלף שקל.

הרפורמה נועדה להקל על בעלי ההכנסות הבינוניות המשתכרים בין 8,000 עד 20 אלף שקל לחודש. הנטו שלהם יגדל בין 200 ל-600 שקל לחודש. התוספת לנטו לבעלי הכנסות נמוכות יותר (בין 4,000 ל-8,000 שקל) תהיה בין 100 ל-250 שקל בחודש.

סף המס ליחיד עומד כיום על 2,605 שקל, ואילו סף המס לנישום שאשתו לא עובדת עומד על 3,000 שקל.

במסגרת הרפורמה, מתכוון האוצר לבטל לחלוטין את שיטת ההטבות והפטורים ממס. במקום שיטת הפטורים הנהוגה היום, מציע האוצר זיכוי סוציאלי בהתאם לרמת ההכנסה. המשמעות היא, כי הזיכוי ממס למשפחות נשים עובדות, נכים, עיוורים ותושבי ערי פיתוח ויישובי קו העימות יינתן מעתה רק ברמות הכנסה נמוכות, כנראה עד 7,000 שקל לחודש. הזיכוי ממס לבעלי הכנסות גבוהות יבוטל לחלוטין.

צמרת האוצר תמשיך השבוע בדיונים על הרפורמה במס. למרות הדיונים המרתוניים שהתקיימו בסוף השבוע, מעריכים בכירים באוצר, כי לא ניתן יהיה להשלים את ההיערכות הנדרשת לביצוע הרפורמה בתחילת 99'. זאת בשל קשיים טכניים בתחום המיחשוב ובעיות משפטיות שהתגלו בדיונים האחרונים.

אלה עיקרי הרפורמה המתגבשת:

* הנהגת חובת דיווח כללית ומעבר משיטת מס טריטוריאלית הנהוגה היום לשיטת מס פרסונלית. השכירים יידרשו, במסגרת זו, לדו"ח הכנסות מקוצר בלבד, אליו יצורף דו"ח המעביד 106.

* החמרת העונשים על מעלימי מס. רוב עבירות המס יוגדרו מעתה ברירות קנס.

* ביטול הטבות ופטורים ממס בהיקף כספי כולל של כ-10 מיליארד שקל, ומזה כ-6 מיליארד שקל בשוק ההון. ביצוע הרפורמה יתפרס על שנתיים. בשנת המס 99' יגיע היקפו לכ-5 מיליארד שקל בלבד.

* מיסוי רווחים ריאליים מהון ומרכוש, כולל רווחי בורסה. על פי ההצעה המתגבשת, יהיה ניכוי במקור של %10 או %20 על רווחי הון, שיבוצע על ידי הבנקים. המס ייגבה גם מעיסקאות בניירות ערך בבורסה בת"א וגם מעיסקאות בניירות ערך ישראליים הנסחרים בניו-יורק. במסגרת הדו"ח השנתי, יבוצע תיאום מס סופי בהתאם למס השולי של כל נישום.

* בתחום הנדל"ן מוצע לבטל את כל הפטורים ממס הנהוגים כיום בהיקף כספי של מיליארד שקל. מדובר בביטול הפטור על השכרת דירה למגורים בסכום שנתי כולל של 120 מיליון שקל, וביטול הפטור ממס שבח על דירת מגורים בסכום שנתי של כ-500 מיליון שקל.

כן מדובר בביטול הטבות על אחזקת נכסים היסטוריים שנרכשו לפני מאי 61' בסכום שנתי של 150 עד 200 מיליון שקל ומיסוי אחזקות של בעלי עניין בבורסה בסכום שנתי של 100 עד 150 מיליון שקל.

צרו איתנו קשר *5988