הנקראות ביותר

נפרדים לשלום מהציבור

וולפסון קלור מאיר חושבת שהבראת החברה תתחיל בהצעת רכש

בשבוע שעבר הודיעה חברת קיסריה פולימרים, הנמצאת בבעלות מלאה של חברת וולפסון קלור, על הצעת רכש למניות חברת האם במחיר של 1,000 שקל למניה, מחיר הגבוה ב-19% ממחיר המניה בבורסה, והמשקף לחברה שווי שוק של 26 מיליון דולר.

הצעת הרכש מגיעה לאחר שהחברה הציגה בשנה האחרונה הפסדים קשים, במהלכם אף נאלצה לוותר על אחת מיחידות היצור שלה (יצור ספוג רהיטים, ראו בהמשך). החברה הציגה הפסד למניה ברבעון השני של השנה בגובה 34.71 שקל, לעומת רווח למניה של 29.36 שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

כנראה, שמישהו בוולפסון הגיע למסקנה שכבר נמאס עם ההפסדים, והחליט לקחת את העניינים בידיים. לקחת את העניינים בידיים אמרנו? בוולפסון מעדיפים קודם כל לקחת את העניינים מהידיים של הציבור (מחזיק כ-8% בהון מניות החברה), ואחר כך להעביר את החברה לתוכנית הבראה. כנראה שיש מה להבריא.

וולפסון קלור מאיר היא חברה להשקעות, המרכזת את השקעותיה במספר ענפים עיקריים - השכרה והפעלה של נדל"ן, הפעלה וניהול של חניוני רכב, בנייה למכירה, תעשייה פלסטית ושיווק והפצה של מוצרים ומערכות ביומטרים. החברה מנהלת את פעולותיה בעיקר באמצעות חברות מאוחדות.

לצורך כך, לחברה מספר חברות בת, שהעיקריות בהן הן:

1. ככר הרצל בע"מ - חברה-בת בבעלות ובשליטה בשיעור של 88%. נכסי המקרקעין של ככר הרצל נמצאים ב"מגדל שלום מאיר" בתל אביב, ומשמשים בעיקרם כשטחי משרדים וחנויות המושכרים לגופים שונים. דמי השכירות צמודים למדד המחירים לצרכן, כשרוב השטחים מושכרים.

במהלך 99', רכשה החברה שטח של 1,000 מ"ר בקומה 33 "במגדל שלום", בתמורה ל-2 מיליון דולר. לחברה שטח לבנייה הצמוד למגדל שלום, ברחוב אחוזת בית, עליו ניתן לבנות 5 קומות משרדים ועליהן שתי קומות למגורים המיועדות להשכרה, כפוף לאישור הרשויות המוסמכות. הבנייה על השטח הנ"ל אמורה להתבצע במשותף עם בעלי שטחים הצמודים לשטח של החברה (חלקה של החברה המאוחדת הינו כ-50%). החברה החלה בפעולות ראשוניות הדרושות לבנייה על השטח שבבעלותה, אך הבנייה עצמה מתעכבת עד לקבלת כל האישורים הדרושים מרשויות התכנון.

בנוסף, ככר הרצל בע"מ מחזיקה במניות בית הרכב בע"מ, המקנות לה זכויות בעלות בשיעור של כ-93%, ושליטה בשיעור של כ-94%.

2. בית הרכב בע"מ - עוסקת בהפעלת חניוני רכב, והיא בעלת עיקר שטחי חניון הרכב במגדל שלום (בחניון כ-84 מקומות חנייה). חברה זו מפעילה כ-10 חניונים נוספים ברחבי הארץ, תמורת תשלום דמי תפעול ודמי שכירות לבעלי החניונים. הסכמי תפעול החניונים הינם לתקופות שונות.

נזכיר, כי בית הרכב זכתה במיכרז לתפעול חניוני המרכז הרפואי שיבא בתל השומר, החל מינואר 99'. הזכייה קפיצה את הפדיון מחניונים בכ-20%.

בנוסף לעיסקי החניונים הקלאסיים, בית הרכב מחזיקה 50% בחברה-בת בשם סקאי פארק (ישראל). סקאי פארק מתמחה במערכות אחסון אוטומטיות. החברה משווקת, מקימה ומתפעלת מערכות חניה ממוכנות ואוטומטיות, וכל ציוד אחר הקשור בתפעול וניהול חניונים.

סקאי מונתה כנציגתה הבלעדית של יצרנית חניונים ממוכנים משבדיה, ובתיווכה של סקאי מכרה החברה השבדית לחברה ישראלית חניון ממוכן. הכוונה של הנהלת סקאי פארק היא להרחיב את השימוש בחניונים ממוכנים, לאור מצוקת החניה הקיימת בעיקר במרכז תל אביב.

3. תעשיות קיסריה פולימרים בע"מ - זו החברה הרוכשת, עוסקת בעיקר בתחום ייצור ושיווק מוצרים בענף הפלסטיקה, על בסיס פוליאוריטן ו-פי.וי.סי. חלק ניכר מהמוצרים הם חומרי גלם לענף הריהוט והבנייה. בינתיים, קיסריה פולימרים סובלת מהפסדים מתמשכים, לאור התחרות הקשה הקיימת בענף הריהוט וייבוא מוצרים זולים משטחי הרשות הפלשתינאית.

4. הדר דליה בע"מ וקרית יצחק וולפסון בע"מ - החברה מחזיקה ב-98% מהבעלות ומהשליטה בהדר דליה בע"מ (84% במישרין, והיתרה באמצעות ככר הרצל בע"מ), ובמלוא הבעלות והשליטה בקרית יצחק וולפסון בע"מ. חברות אלו הן הבעלים של המרכז המסחרי שבקרית יצחק וולפסון בירושלים, הכולל משרדים וחנויות מושכרות, בשטח של כ-6,800 מ"ר נטו.

בנוסף לחברות הבת, יש לוולפסון עיסקה משותפת (44.9%) עם חברות שיכון ופיתוח לישראל וחברת ההשקעות יצוא. במסגרת עיסקה זו, מתוכננת בניית שכונת מגורים ברמת שרת בירושלים.

שלוש השותפות מחזיקות בזכויות בקרקע לבניית 106 יחידות דיור (כולל 4 יחידות דיור בתהליך לקבלת אישור בנייה), המחולקות למספר בניינים, ו-3 חנויות.

לפני כשלוש שנים השיגה השותפות הסכם עם מינהל מקרקעי ישראל להגדלת שטחו של בית הדירות מ-8,225 מ"ר ל-12,900 מ"ר, כלומר, תוספת של 4,675 מ"ר שטח למכירה. בגין הגדלה זו, שילמה השותפות למינהל הפרשים בסך של כ-10.7 מיליון שקל (כולל מס רכישה). הנהלת החברה מדגישה, כי התשלום הנ"ל נזקף באופן יחסי לחובת יחידות הדיור הספציפיות.

וולפסון קלור מאיר סיימה את המחצית הראשונה של שנת 2000 עם הפסד לאחר מס של 3.6 מיליון שקל. ההפסד לפני מיסים על ההכנסה ולפני חלק המיעוט ברווחי חברות מאוחדות, ולפני השפעה מצטברת בגין שינוי במדיניות החשבונאית (אימוץ תקן מס' 2 בדבר הקמת בניינים למכירה) - הסתכם בששת החודשים הראשונים של השנה ב-2.3 מיליון שקל. ברבעון השני בלבד, נרשם הפסד של 2.6 מיליון שקל, לעומת רווח של 6.1 מיליון שקל ו-2.5 מיליון שקל בתקופות המקבילות אשתקד, בהתאמה.

מבט בספרי החברה מראה, כי מכירות המגזר התעשייתי קטנו בששת החודשים הראשונים של השנה ב-5.1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. התחרות עם יצרנים אחרים, כולל יצרנים בשטחי האוטונומיה וההאטה במשק, בעיקר בענף הבנייה והריהוט, הביאו להמשך ההפסדים במגזר התעשייתי ברבעון השני של השנה.

הפסדי החברה התעשייתית נבעו בעיקר מחטיבת הספוג הגמיש לרהיטים. לאור הפסדים אלו, הפסיקה החברה את ייצור הספוג במפעל באור עקיבא, והתקשרה עם יצרן ספוג, מזרונים ורהיטים אחר, במטרה שירכוש את ציוד מפעל הספוג ויספק לחברה לאורך זמן בלתי מוגבל ספוג לשווק ללקוחות החברה.

וולפסון גם לא רוותה נחת בעיסקי הנדל"ן שלה. החברה סבלה במחצית הראשונה של השנה מקיטון בהכנסות מדמי שכירות ומהפעלת נכסי מקרקעין לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הסיבה לכך היתה כשל בהשכרת שטחים אשר נותרו ריקים.

התמונה העגומה חזרה על עצמה גם בתחום החניונים. בסקטור זה של החברה, קטנו ההכנסות בששת החודשים הראשונים של השנה בשיעור של 9.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הסיבה - הפסקת ההפעלה של 2 חניונים, וירידה במספר המכוניות החונות בחניון מגדל שלום, עקב פינוי של שטחים בבניין.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
אני מאשר/ת קבלת תוכן פירסומי מגלובס
נושאים נוספים בהם תוכל/י להתעדכן
נדל"ן
גלובס טק
נתוני מסחר
שוק ההון
נתח שוק
דין וחשבון
מטבעות דיגיטליים
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
עקבו אחרינו ברשתות