דלק לא תתרום לעמותות המפזרות הון על משכורות

ההחלטה התקבלה בעקבות פרסום המשכורות על ידי רשם העמותות

חברת דלק החליטה שלא לתרום כספים לעמותות הנוהגות לשלם משכורות עתק. מכתב ברוח זו העביר היועץ המשפטי ומזכיר חברת דלק, המשמש כמנכ"ל קרן דלק למדע, חינוך ותרבות, עו"ד יעקב פרידגוט, לרשם העמותות במשרד הפנים, עו"ד עמירם בוגט. במכתבו מציין פרידגוט, כי חברת דלק נוהגת לתרום מידי שנה סכומים ניכרים למטרות ציבוריות, הן במישרין והן באמצעות קרן דלק. חלק ניכר מהתרומות מוענק לעמותות, שהוקמו לצורך קידום המטרות הציבוריות.

לדברי פרידגוט, פירסם באחרונה רשם העמותות רשימה של עמותות, הנוהגות לשלם משכורות עתק לנושאי משרה בהן, דבר שהדליק אצלו אור אדום. "אנו סבורים, שעמותות שהוקמו לצורך קידום מטרות ציבוריות, מן הראוי שיפנו את משאביהן בעיקר לצורך קידום אותן מטרות ולא לצורך העשרת נושאי משרה בעמותות", כותב פרידגוט ומוסיף "לפיכך, יש בדעתנו לכלול במסגרת השיקולים שמנחים אותנו בעניין מתן התרומות לעמותות גם נושא זה".

בתשובה למכתבו הועברה לעו"ד פרידגוט רשימת העמותות, בתוספת נתוני שכרם של נושאי המשרות בהן. מלשכת רשם העמותות במשרד הפנים הוסיפו: "עלי לברך את דרכי פעולתכם במניעת העשרת נושאי משרה בעמותות".

קרן דלק עוסקת במתן מילגות לתלמידים וסטודנטים במוסדות השכלה אוניברסיטאים ועל תיכוניים. מטרת הקרן היא תמיכה בקבוצות אוכלוסיה חלשות, שאינן יכולות לממן את הלימודים, ולהעניק מילגות לסטודנטים, שתורמים לחברה, כמו סטודנטים הפעילים בפר"ח. בשנה האחרונה תרמה הקרן מילגות בסכום של מיליון שקל.

קרן דלק פועלת כמעט 40 שנה. לדברי פרידגוט, "כחברה בעלת פעילות ארצית, היא משרתת ומרוויחה מכלל הציבור, וזו דרך נאותה להחזיר אליו חלק מהרווחים". הקרן ממומנת מתרומות, שמעבירות החברות בקבוצת דלק: "דלק", דלקול לייצור שמנים, ושערי דלק המפעילה תחנות תידלוק. זאת, בנוסף לתרומות ישירות, שחברות הקבוצה מעבירות לגופים שונים.

*

צרו איתנו קשר *5988