עמותת אדם טבע ודין שלחה מכתבי התראה ל-206 רשויות

עמותת אדם טבע ודין שלחה מכתבי התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים ל-206 מתוך 263 הרשויות המקומיות בארץ, בעקבות מה שהיא מכנה "הפרה של תקנות המחזור".

תקנות המחזור מחייבות את הרשויות לדווח למשרד לאיכות הסביבה על כמויות הפסולת שהן מייצרות בתחומן ועל כמות הפסולת שהן מפנות למחזור, המפחיתה את כמות הפסולת הנשלחת לאתרי ההטמנה.

לפי התקנות חלה על הרשויות להפחית את כמות הפסולת שהן מייצרות ב-10% עד שנת 1999 וב-15% עד 2000, ועד סוף 2007 עליהן להפחית 27% מכמות הפסולת שהן מייצרות.

בפועל, רק 30 רשויות עומדות בחובת מחזור ה-10%. עוד 30 רשויות קיבלו פטור מסיבות שונות. בין הרשויות שנשלחו אליהן מכתבי ההתראה גם כמה יישובים מבוססים, בהם כוכב יאיר, סביון, כפר שמריהו, כפר תבור, הוד השרון, זכרון יעקב ועוד.

מנתוני המשרד לאיכות הסביבה עולה, שמדי יום מייצרים תושבי המדינה כ-4.4 טון אשפה, וכמות זו גדלה בשיעור של 4% עד 5% בשנה. עד 2002 צפויים אתרי הפסולת הקיימים כיום להתמלא, ולכן, לדעת אדם טבע ודין, הפחתת הפסולת הכרחית.

בדצמבר 1999 עתרה העמותה לבג"ץ בגין הפרת חובת הדיווח. העתירה טרם נדונה, והעמותה החליטה לפנות לרשויות לפני שתפנה שוב לבג"ץ. יצוין, שבמרבית מדינות אירופה וכן בארה"ב 25% מהפסולת ממוחזרת.