עיריית הרצליה: אלי לנדאו ומוטי זיסר אחראים אישית לנזקים מפרויקט המרינה

מבקשת מביהמ"ש להטיל עליהם את האחריות על תביעת אלמוג התכלת, בסך 35 מיליון שקל

"אלי לנדאו ומוטי זיסר הם האחראים לנזקים אשר נגרמו או עשויים להיגרם כתוצאה מהמגבלות החלות על פרויקט המרינה בהרצליה". כך טוענת ראש עיריית הרצליה, יעל גרמן, בביהמ"ש המחוזי בירושלים, בתביעת צד ג' על סך 10 מיליון שקל נגד השניים ונגד החברות שבשליטת זיסר, ובכללן מרכזי שליטה, אשר היו מעורבות בפרויקט המרינה בהרצליה.

הודעת צד ג' שהגישו העירייה וגרמן הוגשה יחד עם כתב הגנה, על תביעת אלמוג התכלת, אשר רכשה קרקע ממוטי זיסר באיזור המרינה.

בינואר השנה הגישה אלמוג התכלת תביעה בסך 35 מיליון שקל נגד העירייה, גרמן, חברי מועצת עיר, החברה להגנת הטבע והוועדות המקומית, המחוזית והארצית לתכנון ובנייה.

אלמוג התכלת טענה, כי לא ידעה שדירות הנופש הן למלונאות, והדבר נודע לה רק בשלב מאוחר. כתוצאה מכך נגרמו לה הפסדים המוערכים במיליוני שקלים.

בתביעת צד ג', אשר הועמדה על סכום של 10 מיליון שקל לצורכי אגרה, ואשר הוגשה באמצעות עוה"ד רענן הרזהב, ליאור כץ וזאב זייטמן, נטען, כי אם חברת אלמוג התכלת הוטעתה לחשוב כאמור (הנתבעים מכחישים זאת), הרי שההטעיה נעשתה על ידי אלי לנדאו, ראש העיר דאז. אם אכן עשה כן, עשה זאת בניגוד להוראות התכנון, בניגוד לחוק, בלא סמכות ובאופן רשלני, כך שהאחריות לנזק, אם בכלל, מוטלת עליו באופן אישי.

נטען, כי לנדאו היה האיש המרכזי בפרויקט המרינה, והוא שדאג למינוי החברים בוועדה המקומית לתכנון ובנייה מבין אנשי שלומו.

עוד נטען, כי לנדאו דאג להקים את החברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה, אשר טיפלה בנושאים שוטפים של המרינה, על מנת שהנושא לא יטופל באמצעות העירייה. נושא דירות הנופש לא הובא כלל לדיון במועצת העיר. לנדאו הציג שתי פנים: האחת כלפי מוסדות התכנון השונים, לפיה המרינה מיועדת לתיירות ולמלונאות, והאחרת כלפי אלמוג התכלת, כאילו לא חלות הגבלות על דירות הנופש, והם יותרו למגורים.

לגבי מוטי זיסר נטען בתביעה, כי היה שותף מרכזי להליכי התכנון במרינה, השתתף בישיבות ובדיונים התכנוניים, והיה מודע היטב לכל המגבלות התכנוניות החלות על המתחם. בין היתר ידע, כי מתחם המרינה מיועד לתיירות ולמלונאות, ולא למגורים.

התביעה מצטטת מדו"ח פרוגרמטי של חברת מרכזי שליטה (בשליטת זיסר): "ההוראות באיזורי נופש לתיירות אינן מתירות במפורש בניית בתי מגורים, אך מובן מאליו שאין הצדקה לפרויקט ללא מגורים; המוצא הוא מלון דירות, אכסון וכדומה, כלומר בנייה שהיא לא במפורש בתי מגורים".

לטענת העירייה וגרמן, טענות אלמוג התכלת באות על בסיס מצגים של קבוצת זיסר, אשר הטעו אותה לחשוב כאילו אין מגבלות החלות על דירות הנופש. לאור האמור, מתבקש בית המשפט להשית כל סכום אשר ייפסק נגד הגורמים בעירייה ושאר הנתבעים - על לנדאו, זיסר והחברות הקשורות עמו - מרכזי שליטה בע"מ, מרינה הרצליה, מרינה אחזקות ומרינה הרצליה שותפות מוגבלת.

במסגרת כתב ההגנה, מבקשת העירייה מבית המשפט למחוק מתביעת אלמוג התכלת את גרמן וחברי מועצת העיר, בטענה שאין כל בסיס לתביעה אישית נגד נבחרי הציבור. נטען, שהתביעה נגדם היא קנטרנית וטרדנית, ונועדה להפעיל עליהם לחץ אישי פסול. לטענתם, התביעה נועדה להרתיע אותם מלמלא את תפקידם, לשמור על האינטרס הציבורי בחוף הים, כדי שהחוף השייך לציבור לא יופקע מידיו לטובת יחידים בעלי הון. (ת.א 3030/01)

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988