המגזר הערבי: פרויקטים של תשתיות ותחבורה שתוקצבו ב-2001 - לא בוצעו

מנתונים שאספה המחלקה הכלכלית במרכז עולה, כי מינהל הביוב במשרד התשתיות ניצל בשנת 2001 רק 48 מיליון שקל, מתוך 170 מיליון שהוקצבו למגזר הערבי

מרכז מוסאוא לזכויות האזרחים הערבים בישראל טוען, כי בשנת 2001 החזירו משרדי הממשלה לאוצר עשרות מיליוני שקלים שהיו מיועדים למגזר הערבי. כספים אלה לא הועברו לפרויקטים, למרות שאושרו בהחלטת ממשלה וסומנו בתקציב המדינה.

מנתונים שאספה המחלקה הכלכלית במרכז עולה, כי מינהל הביוב במשרד התשתיות ניצל בשנת 2001 רק 48 מיליון שקל, מתוך 170 מיליון שהוקצבו למגזר הערבי.

הסיבה העיקרית לאי-השימוש בכספים הינה עיכוב פרסום תקנה מאושרת בידי האוצר, שמאפשרת הפיכת 50% מההלוואות שנותן מינהל הביוב לרשויות המקומיות, למענק. תקנה זו פורסמה רק בסוף שנת 2001, ולכן הכספים לא הועברו.

בתחום התחבורה לא בוצעו 90% מהפרויקטים, למרות שהוקצה להם תקציב בשנת 2001. לאחר פירוק חברת נתיבי הגליל, נבחרו החברות יורם גדיש ומקיף, לניהול פרויקט במגזר הערבי. לשתי החברות הועברו ההרשאות בסך 110 מיליון שקל.

עם זאת, רוב הפרויקטים לא בוצעו. החברה המנהלת בדרום נמצאת רק עתה בתהליך בחירה, ולכן העיכוב יימשך גם ב-2002. השנה מתכנן משרד התחבורה להשקיע 70 מיליון שקל ביישובים הערביים והבדואים.

בתחום הדיור יושמו בעיקר פרויקטים לפיתוח שכונות ותיקות, המשרד הוציא רק 43 מיליון שקל על פיתוח מדרכות וכבישים. עם זאת, בשנת 2001 לא התקבל תקציב מהאוצר לבניית מוסדות ציבור. לכן משרד השיכון לא העביר את חלקו בתקציב סעיף זה.

התקציב המיועד לבניית מוסדות ציבור במגזר הערבי ב-2002 הוא כ-80 מיליון שקל. ב-2001 לא יושם אף פרויקט לפיתוח שכונות חדשות במגזר הערבי. זאת, בשל העובדה, כי מינהל מקרקעי ישראל לא מעניק הרשאות לתכנון ופיתוח.

במגזר הערבי בצפון מצויים 30 אלף בתים ללא רשיון, ונגד חלקם קיימים צווי הריסה.