בעל מניות באוצר מפעלי ים המואשם בגניבת מניות - מבקש מהשר סנה למנותו לדירקטור

רשות החברות מתנגדת * פרקליטו: המניות נרכשו בתמורה מלאה ובתום לב

מנכ"ל רשות החברות, עו"ד ירון יעקובס, דחה בקשה של בעל מניות (2%) בחברה הממשלתית אוצר מפעלי ים להתמנות כדירקטור בחברה. זאת בטענה, כי הוגש נגדו כתב אישום על אחזקת נכס חשוד כגנוב. יעקובס כתב ליועץ שר התחבורה, עו"ד יואב צוקרמן, כי נשואי האישום הם כ-2,500 מניות החברה, אשר חלקן נגנבו מהמדינה.

בתשובתו לצוקרמן כתב יעקובס, כי "אין צורך להרחיב ולפרט את מידת המוזרות שבבקשתו להתמנות כדירקטור בחברה מכוח מניות, אשר לפחות חלקן הן, בהתאם לכתב האישום, גנובות". בעל המניות שבו מדובר הוא יואל לוביאניקר. החלטת יעקובס הועברה על ידי נציג הלשכה המשפטית ברשות החברות, עו"ד גונן גומלסקי.

אוצר מפעלי ים נמצאת באחריות משרד התחבורה. החברה אחראית על פעילות נמל ת"א.

לטענת יעקובס, ויתור המדינה על מינוי דירקטור מטעמה כדי לאפשר מינוי דירקטור מטעם בעלי מניות המיעוט הוא ויתור על נכס שהופקד ושמוחזק על-ידי הממשלה כנאמן למען הציבור כולו. לטענתו, לבעל מניות מיעוט אין זכות מוקנית להתמנות לדירקטור בחברה, או להשתתף במינוי דירקטורים.

יעקובס ציין, כי בעלי מניות המיעוט בחברה רכשו את מניותיה, ביודעם כי אלה לא יקנו להם זכות למינוי דירקטורים בחברה. לדברי יעקובס, לוביאניקר ביקש ששר התחבורה, אפרים סנה, ימנה אותו לדירקטור, ואם כך הדבר, הרי שעליו למלא את דרישות החוק החלות על מינוי דירקטור מטעם המדינה בחברה ממשלתית.

יעקובס הוסיף, כי גם בלי לבדוק את עמידתו בכישורים הנדרשים לדירקטור מטעם המדינה, ניתן לקבוע, כי לוביאניקר לא כשיר למינוי משום שיש לו זיקה כלכלית לחברה, הוא בעלים של מקרקעין הגובלים במקרקעין המוחזקים בידי החברה, ובשל כתב אישום שהוגש נגדו.

עוה"ד מיבי מוזר ושירה בריק פנו בחודש אוקטובר אשתקד לסנה וביקשו ממנו למנות את לוביאניקר לדירקטור מטעם בעלי מניות המיעוט בחברה, המחזיקים יחד 20%-18% מהון המניות. מוזר ובריק טענו, כי בעלי המניות הפרטיים אינם מיוצגים בהנהלת החברה והם חשים מקופחים ונפגעים.

לטענתם, בעלי המניות הפרטיים והנהלת החברה מגיעים לעימותים תכופים, בין היתר בשל חוסר יכולתם של בעלי המניות הפרטיים לקיים ביקורת ולעקוב אחר הנעשה בחברה. "לא יעלה על הדעת, כי מרשנו, המחזיק באחוז מניות העולה על זה של העירייה, לא יוכל להיות חבר בדירקטוריון, בעוד שהעירייה ממנה דירקטורים".

יודגש, כי משרד התחבורה לא נקט עמדה בנוגע למינויו או אי מינויו של לוביאניקר. הוא רק העביר את פניית עוה"ד מוזר ובריק להתייחסותן של רשות החברות ושל אוצר מפעלי ים.

מוזר מסר בתגובה, כי תשובת רשות החברות לא הגיעה אליו. אך בהתייחס לידיעה - "מדובר בתשובה שערורייתית, כשם שכתב האישום על אחזקת המניות הוא שערורייתי. זאת, משום שהמניות נרכשו במשרדי אוצר מפעלי ים בתמורה מלאה וגבוהה יותר אפילו מזו שבה המדינה רוכשת את המניות. מרשי הכחיש את האישום נגדו בבית המשפט. רכישת המניות נעשתה בתום לב ובשוק הפתוח".

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988