בולקחש"פ אין כל חדש

הזנחת הטיפול בוועדה משרתת את האינטרסים של חקלאי הנדל"ן

לפני כחצי שנה (18 נובמבר 2001) כתבתי כאן, שלא כדרכי, מאמר אופטימי על עתיד התכנון הסביבתי בארץ. אור קטן הבליח לרגע קט בשמי התכנון השחורים בנובמבר 2001. המועצה הארצית לתכנון ולבנייה אימצה את תמ"א 35, לאחר אחד הקרבות הקשים במלחמה על דמותה התכנונית של הארץ, ולאחר שבמשך שנתיים פעל הלובי החקלאי נמרצות לשכנע שני שרי פנים לעכב את אישור התמ"א.

ב-4 דצמבר 2001, החליטה המועצה הארצית לתכנון ולבנייה להמליץ לשר הפנים אלי ישי, כי נציגה בוועדה לשמירת קרקע חקלאית ושטחים פתוחים יהיה נציג רשות הטבע והגנים, הנאמן למדיניות התכנון הלאומית, ולא נציג המועצות האזוריות.

הולקחש"פ ספגה כבר קיתונות של ביקורת ממבקר המדינה על הפשרות הקרקע הנדיבות שלה, שאינן שומרות לא על הקרקע החקלאית ולא על השטחים הפתוחים. הוועדה, שהרכבה נקבע בתקופה שהחקלאים היו מעוניינים עדיין להגן על הקרקע החקלאית, היא היום מוסד אנכרוניסטי, שבהרכבו קיים רוב מובנה של בעלי עניין להפשרת הקרקע החקלאית לבנייה. בוועדה 14 חברים מתוקף התוספת הראשונה לחוק התכנון והבנייה (סעיף 156 א). לפחות שבעה מתוכם אינם צריכים להשתתף בדיון כדי לקבוע את עמדתם:

נציג המועצה הארצית שמינה שר הפנים הוא עדיין ראש המועצה האזורית חוף הכרמל, למרות החלטת המועצה הארצית.

נציג הרשויות המקומיות שמינה שר הפנים הוא ראש עיריית כפר סבא, שלא מגלה עניין בדיוני הוועדה. במקומו מופיע בדבקות לכל הדיונים נציג נוסף של המועצות האזוריות ולא של המועצות המקומיות, ראש המועצה האיזורית חבל יבנה, אשר מייצג אף הוא את האינטרס הנדל"ני של החקלאים.

שני נציגי החקלאים שממנה שר הפנים, הם נציג התאחדות האיכרים ונציג המרכז החקלאי, שאת עמדתם בעניין הפשרת קרקע חקלאית אין צורך לפרט. שני נציגי שר החקלאות, היום שר החקלאות ופיתוח הכפר, פועלים בעקביות לפי משנתו של השר, למימוש "זכויות" החקלאים להפוך את הקרקע החקלאית לנדל"ן מניב. נציג המוסדות המיישבים, התומך באופן אוטומטי ברווחתם הכלכלית של תושבי היישובים אותם הקימה הסוכנות היהודית.

בולקחש"פ, 7 מתוך 14 הם רוב אוטומטי, שכן אחד התקנים הקבועים בחוק איננו מאויש. זה מספר שנים ששר הפנים איננו ממנה אדריכל או מהנדס "שאינו עובד מדינה, או עובד ועדה מקומית, או עובד רשות מקומית" כחבר מקצועי בוועדה.

לו היה שר הפנים מקיים את החלטת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, וממנה את נציג רשות הטבע והגנים לנציג המועצה הארצית בולקחש"פ, היה סיכוי כלשהו שתוצאות הדיונים בולקחש"פ לא היו ידועות מראש. אלא שנציג המועצות האזוריות במועצה הארצית, המסרב לוותר על תפקידו כנציג המועצה הארצית בולקחש"פ, הבהיר ליו"ר המועצה הארצית ולשר הפנים, ש"על גופתי המתה". מאז ממסמס שר הפנים, בטיעונים בירוקרטים, עוד החלטה דמוקרטית של מוסד מעין שיפוטי, כפי שהוא וחברי מפלגתו יודעים לעשות, גם כאשר הם מחוץ לממשלה.

אחרי ארבע שנים שאין בולקחש"פ אדריכל, אחרי חצי שנה שאין בה נציג של רשות הטבע והגנים, הגיע הזמן להתנצל בפני הקוראים על האופטימיות הלא זהירה שהובעה כאן לפני כחצי שנה. אם ימנה שר הפנים חבר חדש בולקחש"פ, יהיה זה כנראה נציג של החברות החקלאיות. אינטרסי הנדל"ן של חוות הזרע כנגד הפארק המטרופוליני של תל-אביב, או של יכין חק"ל שביקשו להקים את מפעל סאיטקס קריאו בלב פרדסי השרון, אינם באים לידי ביטוי הולם בהרכב הוועדה להפשרת קרקע חקלאית ושטחים פתוחים. הגיע הזמן להושיב גם את נציגם בתוך עדת החתולים השומרת על שאריות השמנת.

צרו איתנו קשר *5988