גילת סאטקום, שפוצלה ממנטרג'י, עברה לרווח של 1.1 מיליון שקל

השלד הבורסאי של ליטו אופסט זיו חזר לחיים בדמות גילת סאטקום, שפוצלה ממנטרג'י הנסחרת בנאסד"ק (MNTE). המיזוג שבוצע באמצעות הקצאת 70% ממניות ליטו אופסט זיו למנטרג'י, הושלם רק ב-27 ביוני, כך שהדו"חות של גילת סאטקום שפורסמו היום לרבעון השני הם למעשה דו"חות פרופורמה, שכן השלד הבורסאי של ליטו אופסט זיו עוד לא איחד את תוצאות גילת סאטקום.

למעשה, גילת סאטקום, כוללת היום גם את הפעילות של חברת ישראסט שגם היא פוצלה ממנטרג'י. גילת סאטקום וישראסט פועלות כיום בתחום מתן שירותי תקשורת פנים ארצית ובינלאומית, הכוללים העברת תקשורת נתונים, וידאו, קול ושירות גישה לאינטרנט.

מהתוצאות פרו-פורמה של גילת סאטקום עולה, כי החברה רשמה ברבעון השני רווח של 1.1 מיליון שקל על מכירות של כ-9.6 מיליון שקל, לעומת הפסד של 39 אלף שקל ברבעון הקודם על הכנסות של 10.7 מיליון שקל.

נכון לסוף הרבעון השני עם השלמת רכישת פעילות גילת סאטקום ההון העצמי של החברה עמד על 18.5 מיליון שקל, לעומת גירעון בהון העצמי של 3.4 מיליון שקל בסוף 2001. הגידול בהון העצמי נובע בעיקר מהרכישה.

בדו"ח שהגישה היום גילת סאטקום לבורסה, לא מצוין תזרים המזומנים של החברה, שהוא למעשה הנעלם העיקרי בדו"ח ואולי הנתון החשוב ביותר. הסיבה לאי פרסום התזרים נובע מכך שהמיזוג בוצע רק לקראת סוף הרבעון השני. בכל מקרה, הוצאות הפחת של גילת סאטקום במחצית הראשונה של השנה מסתכמות ב-4.1 מיליון שקל, וכידוע, פחת אינו נחשב להוצאה תזרימית, כך שבנטרול הפחת, לחברה אמור להיות תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת. מהחברה נמסר, כי במחצית הראשונה של השנה נהנתה החברה מתזרים מזומנים מפעילות שוטפת של כ-5.6 מיליון שקל.

בכל מקרה, לפני פרסום תוצאותיה הכספיות הודיעה גילת סאטקום, כי דירקטוריון החברה קיבל החלטה לגיוס הון באמצעות הנפקת אג"ח להמרה, ובימים הקרובים תגיש החברה טיוטת תשקיף לרשות ני"ע.

צרו איתנו קשר *5988