זיהום חקלאי של מקורות המים

האגף לאגרואקולוגיה במשרד לאיכות הסביבה עוסק ביחסי הגומלין בין הסביבה והפעילות החקלאית. האגף מופקד על מניעת זיהום הסביבה ופגיעה בה מהפעילות החקלאית ומפעילויות בשטחים פתוחים, וכן על טיפול במפגעים ובזיהומים אלה. על פי דו"ח המבקרת, לא הושלמה התקנת תקנות בעניין הריסוס בסמוך לאזורי מגורים ובעניין טיפול באריזות ריקות של חומרי הדברה. הדבר מכביד על פעילות המשרד בעניינים אלה.

משקים חקלאיים המגדלים בעלי חיים, הם הגורמים העיקריים לזיהום סביבתי מן הפעילות החקלאית. שפכים ופסולת חקלאית מוצקה, שהם תוצר לוואי של החזקתם וגידולם של בעלי חיים, זבל והשקיית שדות במי ביוב מטוהרים - מזהמים את מקורות המים העיליים ואת מי התהום. נוכח ההיקף הגדול של הבעיה, אין די בפעולות הפיקוח של המשרד.

המבקרת מציינת, שהתמשכות המפגעים תרע עוד יותר את איכות מי התהום, ותגרום לכך שבעתיד תידרש השקעה גדולה בטיהורם. במסגרת הטיפול בבעיות השונות, יש לתת את הדעת גם לתופעת הדיג באמצעות חומרי הדברה בכינרת ולהגיע לפתרון ראוי, כדי למנוע נזקים גדולים לאגם. דרושה השקעה גדולה לצמצום המפגעים.

לפי נתוני השירות ההידרולוגי, חלה הרעה באיכות מי התהום באקוויפר החוף ב-20 השנים האחרונות. את ההרעה אפשר לתלות גם בפעילות חקלאית. אין די בפעולות האכיפה של המשרד לאיכות הסביבה לנוכח היקף הבעיות בתחום זה, מסכמת המבקרת.


חזור לרשימת 60 הסעיפים החשובים בדו"ח המבקרת

** *« זהבה דברת « זיהום חקלאי של מקורות המים *«