צוואת רמי דותן

כשנודע לדותן על הימצאות הצוואה בידי חוקרי הפרשה, הוא נכנס להלם עמוק והודה בכל הסעיפים

"אני החתום מטה, רמי דותן, ת.ז 4351667, בצלילות ומרצוני החופשי כותב צוואה זו. עם מותי, ועם ודאות סופית שאני מת, יחולק רכושי כדלקמן... הנני אוהב אהבה עזה את אשתי יחיאלה, ואת ילדי, עמית, ירון וגיא, להם אני חב כל אשר לי".

כך נפתחת ומסתיימת צוואתו של רמי דותן, בעבר תת-אלוף בחיל האוויר, שהורשע בפרשת ההונאה הגדולה ביותר שנחשפה מאז ומעולם בצה"ל, ואשר גרמה לנזקים כבדים ביותר למערכת היחסים בין ישראל לארה"ב. הצוואה נכתבה חודשים ספורים לפני מעצרו. חשיפתה של צוואה זו היא שהיוותה בסופו של דבר את הראיה החזקה שנתפסה נגד דותן, והיא שגרמה לו להודות בעבירות שבגינן הורשע. היא התגלתה במרתף בתוך אחד מבסיסי חיל האוויר במרכז הארץ. לאחר גילוי הצוואה, על ידי עד המדינה עו"ד הרולד כץ, החליט דותן להודות בכל 12 העבירות שיוחסו לו - שוחד, הפרת אמונים, מירמה בנסיבות מחמירות וקבלת דבר במירמה - והוא נידון עליהן ל-13 שנות מאסר בפועל.

נשיא בית הדין הצבאי לעירעורים, אלוף אילן שיף, נעתר לבקשת "מעריב", לחשוף את תוכן צוואתו של רמי דותן, שנכתבה מספר חודשים לפני מעצרו.

אלוף אילן שיף החליט שלא לאשר את פירסום שמות ופרטי היורשים, כולם בני משפחתו של רמי דותן מדרגה ראשונה ואינם קשורים לעבירות שיוחסו לדותן. מהרגע שבו נכתבה צוואתו של דותן, ב-5 במארס 1989, ועד מעצרו, התנפחו לדעת החוקרים סכומי הכסף בחשבונות הבנק בהם השתמש דותן. על פי פרטי הצוואה, הצליחו החוקרים להשיב את כל הכספים לרשות מדינת ישראל. ועם זאת, עד היום חלוקות הדעות האם הצליח דותן להונות את כל חוקריו ולהחביא כספים בחשבונות בנק נוספים.

הצוואה היתה "הסוד הגדול". דותן החביא אותה במקום שהעריך שאיש לא יגיע אליו - במרתף הבסיס, אצל שניים מחבריו שאינם קשורים להיבט הפלילי של הפרשה. דותן אמר להם: "יש לי חומר הקשור לאשתי הראשונה, אינני יכול להחביא אותו בבית, עם אשתי הנוכחית, ולכן יש להניחו במרתף". הצוואה הועברה למרתף הבסיס בתוך שתי מעטפות שנועדו לעו"ד הרולד כץ ולרס"ב יעקב פרנק, בתוך שקית סגורה. כשנודע לדותן על הימצאות הצוואה בידי חוקרי הפרשה, הוא נכנס להלם עמוק.

הצוואה

וזהו הנוסח המלא של הצוואה:

"אני החתום מטה, רמי דותן, ת.ז 4351667, בצלילות דעת ומרצוני החופשי כותב צוואה זו עקב יציאתי... עם מותי, ועם ודאות סופית שאני מת, יחולק רכושי כדלקמן:

א. חצי מהבית ברחוב החוגלה 4 בחולון יהיה ל...

ב. חצי מיליון דולר מכספי שבשווייץ בבנק אצל מר שלר יהיה ל...

ג. כל כספי בארה"ב, בחשבון בניו-יורק (אצל אבי בהיר) כ-20 אלף דולר, ובסינסינטי אצל הרב שטיינדלר, חשבון שהועבר מדייטון לאחרונה, בדצמבר 88', כ-50 אלף דולר וחשבוני המשותף... בבנק 1 אצל הרב שטיינדלר כ-25 אלף דולר (חצי ממנו שלי) יהיה ל...

ד. סך כל הדירה שברחוב אנדרסון 5, רמת אביב, בקומה 6 דירה מס' 21, השייכת לחברת TRADE-BAR שהיא בבעלותי ומייצגה בארץ מר הרולד כץ... היה הסדר שעם העברת חצי מהמניות... יועברו גם חצי מכספיה בחשבונות השונים... הסדר זה טרם בוצע במלואו... לפיכך יבוטלו מניותיה ב-TRADE-BAR על ידי מועצת המנהלים והדירה או מניות החברה...

ה. חשבון החברה TRADE-BAR בבלגיה, כ-44 אלף דולר, ובישראל כ-40 אלף דולר, יהיו ל...

ו. חשבון הבנק שלי... בבנק אינדוסואז בשווייץ אצל מר אבלי CAR כ-100 אלף דולר, יהיה ל...

ז. חצי מהכספים בחשבונות הבנק שלי בבלגיה ובגרמניה וחצי מהכספים שלי בחברת KINGSTREET הם של מר הרב שטיינדלר ויהיו שלי.

ט. חצי מהכספים המגיעים לי ממר הרב שטיינדלר בפרוייקט "טיסות ניסוי" דרך חברת GSK יהיו ל...

י. כל הכספים המגיעים לי ממר יורם אינגביר וממר בועז מסך כמיליון וחצי דולר, מתוכם כמיליון דולר לערך מאינגביר וכחצי מיליון דולר ממרק בועז, יהיו ל...

י"ב. כל הסעיף צונזר בהחלטת נשיא בית הדין הצבאי, אלוף אילן שיף, ונוגע לפרטים אישיים של בני משפחתו של רמי דותן.

י"ג. כספים המגיעים לי ממרק בועז, מכאן ואילך בגין יהיו ל...

י"ד. כל הכספים המגיעים לי מעסקי השותפות עם נחמיה...ילכו ל...

ט"ו. הכספים המגיעים לי ממר הרולד כץ, כ-200 אלף דולר וכ-50 אלף דולר יהיו ל...

י"ז. היהלומים שקניתי דרך...1.2 קראט ילכו ל...

י"ח. כספי בארץ אצל הרולד כץ, כ-20 אלף דולר, יהיו ל...

י"ט. כל הסעיף צונזר בהוראת נשיא בית הדין הצבאי, אלוף אילן שיף, ונוגע לפרטים אישיים של בני משפחתו של רמי דותן.

כ. על כל האמור לעיל חתמתי מרצוני הטוב ובצלילות דעת.

כ"א. על הוצאת צוואתי לפועל ממונים ידידי הטובים פרנק יעקב והרולד כץ, ויעשו את מלאכתם באמונה וברוח דברי.

כ"ב. הנני אוהב אהבה עזה את אשתי יחיאלה, ואת ילדי, עמית ירון וגיא ולהם אני חב כל אשר לי".

על החתום: רמי דותן, 5.3.89". « מעריב « צוואת רמי דותן « כשנודע לדותן על הימצאות הצוואה בידי חוקרי הפרשה, הוא נכנס להלם עמוק והודה בכל הסעיפים

צרו איתנו קשר *5988