צור נתן: ארבעה זוכים במתחמים ל-360 יח"ד

שתי עמותות בנייה וקבלן אחד זכו במכרזי קרקע בצור נתן, יישוב על קו התפר, דרומית לטייבה וצפונית לכוכב יאיר. במכרז פורסמו חמישה מתחמים ובהם 452 יחידות, אך רק לארבעה מתחמים ובהם 360 יחידות הוגשו הצעות. לכל המתחמים הוגשה הצעה אחת בלבד שזכתה במכרז. למתחם החמישי לבניית 92 יחידות לא הוגשו הצעות.

ההצעות הזוכות נעו בין 101-114 אלף שקל לקרקע ליחידה. עלות קרקע ללא פיתוח נעה בין 10,000 שקל ליחידה ל-16 אלף שקל ליחידה, כ- 14%-10% מעלות קרקע מפותחת. עלויות הפיתוח הגבוהות נובעות מתנאי השטח, שהם גבעה חשופה.

שיווק הקרקע התבצע על פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל 611 (מאפשרת התקשרויות בין יזמים ובין חוכרי קרקע בלי מגבלות תכנון או אישור בתשלום של דמי חכירה מהוונים בשיעור של 51% מהקרקע לפי הייעוד החדש), בעקבותיה קיבל המושב השיתופי צור נתן קרקע לבניית 700 יחידות דיור, ואילו משרד השיכון קיבל מהמינהל הקצאת קרקע לבניית 1,600 יחידות.

הבנייה באמצעות עמותות הופסקה לפני מספר שנים בעקבות דו"ח חמור של מבקר המדינה. פעולת העמותות התחדשה לפני כשנה, בעקבות הסכמת רשם העמותות, וזאת לאחר שמשרד השיכון חיבר קריטריונים חדשים לפעילותן. להערכת מנכ"ל משרד השיכון, אבי מעוז, העמותות יאפשרו חסכון בעלויות בנייה.

צרו איתנו קשר *5988