שלושה שהם אחד: פרופ' אהרן נמדר בטרילוגיה על מיסוי מקרקעין

המהדורה מקיפה שלושה כרכים רחבי יריעה, בהיקף כולל של כ-2,000 עמודים

פרופ' אהרן נמדר הינו מומחה מוכר בדיני מיסים ומחשובי המומחים בתחום מיסוי המקרקעין. הוא מרצה בדיני מיסים באוניברסיטת בר אילן, במיכללת נתניה ובמיכללת שערי משפט. עד כה פירסם פרופ' נמדר ספרים רבים בתחום התמחותו.

כעת יוצאת לאור מהדורה רביעית של הספרים בנושא מיסוי מקרקעין. המהדורה מקיפה שלושה כרכים רחבי יריעה (בהיקף כולל של כ-2,000 עמ'). שניים מתוכם הוצאו בשנה שחלפה. הכרך הרביעי הופק ממש בעת הזו.

שלושת כרכי המהדורה החדשה כוללים חומר בנושאים מגוונים, החל מבסיס המס, הפטור לדירות מגורים, מיסוי, איגודי מקרקעין, חכירות, העברות עיסקיות והעברות לתא המשפחתי, וכן מס בחו"ל ובאזור יהודה ושומרון וחבל עזה.

החלק הראשון של המהדורה עוסק בבסיס המס. בספר זה מטפל המחבר ביסודות ובעקרונות חוק מיסוי מקרקעין, מכירת זכות במקרקעין ופעולה באיגוד מקרקעין. שער המבואות שפותח את הספר מוביל את הקורא בשבילי נפתולי החקיקה המיסויית החל מהקמת המדינה, בסקירת אופיו של המס ועקרונות בהטלתו. השערים שמכיל הספר הראשון הם - זכות במקרקעין, מכירה, פעולה באיגוד מקרקעין ומיסוי בינלאומי.

החלק השני עוסק בפטור לדירות מגורים, נושא הנוגע כמעט לכל בית אב בישראל. נושא זה היה צריך, מטבע הדברים, לעמוד במרכז מדיניות המס בישראל. "דא עקא", כותב המחבר בפתח הדבר לספר השני, "נושא חשוב זה לא זכה שיטופל על בסיס של תפיסת עולם מגובשת, והוא לובש צורה ופושט צורה חדשות לבקרים".

תיקוני החקיקה האחרונים נועדו "לסתום פרצות", אך תדירותם הרבה, לשיטת המחבר, מובילה לפגיעה ביציבות המשפטית ובמערכת הציפיות של הנישומים. "כיום", מוסיף וכותב המחבר, "מכירה פשוטה של דירה בפטור ממס דורשת ידע רב בדיני מיסים, מצריכה מעקב יומיומי אחר הפסיקה המתחדשת והתעדכנות בתיקוני החוק התכופים".

החלק השלישי דן בעסקאות פטורות ממס. בעבר היווה חלק זה פרק אחד במהדורה הראשונה של הספר, אלא שעם הרחבת הפטורים בחקיקה (כגון, בנושא מיזוגי חברות ופיצולים) הפך הפרק לספר בפני עצמו.

מפרקי הספר - מכירות פרטיות ומסחריות, מכירות כפויות, פעולה ושינוי מבנה באיגודים, עידוד בנייה להשכרה והוראות שעה, מס מכירה ומס רכישה. נכללים בו נושאים מגוונים של פטור ממס (נאמנות ונציגות, התאגדויות ופירוקים, פיצולים ומיזוגים, עידוד בנייה והשכרה, הפקעות ומתנות ועוד).

המהדורה החדשה מבקשת להקיף את כלל הנושאים הקשורים במיסוי מקרקעין, מס שבח, מס מכירה ומס רכישה. הנושאים נסקרים בלשון ידידותית ושווה לכל נפש, ויש בהם לסייע הן למלומדי משפט והן לבעלי מקצועות ממגזרים אחרים, שעיסוקם בעסקאות במקרקעין.

כל ספר מכיל בפתחו רשימת קיצורים, ותוכן עניינים (מקוצר ומורחב), ובסופו מפתחות (חקיקה, פסיקה לפי א-ב, פסיקה לפי שנים, מאמרים וספרים ומפתח עניינים מפורט למדי).

(פרופ' אהרן נמדר - מיסוי מקרקעין - שלושה כרכים, בהוצאת חושן למשפט)

צרו איתנו קשר *5988