הרשם שוקל להפסיק את פעילות עמותת ש.ר.א.ל לתרופות לבתיה"ח

בוגט: העמותה אינה פועלת לקידום מטרותיה ועוסקת בעיקר באחזקת המניות בחברה המסחרית

רשם העמותות, עמירם בוגט, שוקל להפסיק את פעילותה של עמותת "בתי חולים ציבוריים למען הציבור", בעלת השליטה בחברת ש.ר.א.ל. (שרותים ואספקה לרפואה). כך נודע ל"גלובס".

מבדיקה אינטנסיבית שערך הרשם בחודשים האחרונים עולה, כי העמותה אינה פועלת לקידום מטרותיה, בין השאר משום שהיא איננה פעילה, ולמעשה פעילותה מתמקדת באחזקת החברה הפרטית ש.ר.א.ל.

כך כותב עמירם בוגט: "החברה נרשמה כחברה פרטית, היא איננה מתנהלת כגוף ציבורי, חרף אופיה, מטרותיה והעובדה, כי הוזרם לה הון עתק על-ידי המדינה וללא פיקוח ממשלתי. ברור כי מצב זה אינו ראוי".

עוד מתברר, כי חרף החלטת ממשלה, אין בעמותה נציגי ציבור. כמו כן קובע הרשם, כי לחלק מבעלי התפקידים בעמותה ישנו ניגוד עניינים מובנה בין תפקידיהם השונים, שכן חלקם מכהנים במקביל בתפקידים שונים בבתי חולים.

במארס השנה שיגרה עו"ד מיכל רוזנבוים, הממונה על התיק במשרד הרשם, מכתב לסגן החשב הכללי, צביקה חלמיש. במכתב היא מתריעה על ליקויים באופן התנהלותה של העמותה:

"על-פי המידע המצוי בידינו כיום, העמותה אינה פועלת לקידום מטרותיה ועיקר פעילותה הינה באחזקת החברה. אבקש לדעת עמדתכם ביחס לפעילות החברה והעמותה, השגת מטרותיה ואופי פעילותה, ובכלל זה התייחסות לשאלת קיום הראציונל אשר היווה את הבסיס להקמת העמותה והוא תיאגוד בתי החולים".

בחודש יוני השנה שיגר הרשם מכתב נוסף, והפעם למשרד הבריאות: "מבדיקה שערך החשב הכללי על פעילות החברה, עולה לכאורה, כי החברה אף אינה מקיימת את מטרות הקמתה.

"רכישת ציוד רפואי באמצעות בתי החולים מאת החברה, אינה מבטיחה דווקא את המחיר המוזל ביותר עבור בתי החולים.

"הקמת העמותה והעברת הפעילות לחברה נעשתה על בסיס המלצות דו"ח ועדת נתניהו ורעיון תיאגוד בתי החולים. בפועל, מהלך זה לא נעשה. כתוצאה מכך, החברה, אשר הוקמה כגוף פרטי לכל דבר, פועלת כיום ללא פיקוח. אין כיום גם כל מניעה, כי מניות החברה יועברו לידיים פרטיות.

"במקרה של פירוק העמותה, אמורות להיות מועברות מניות החברה לבתי חולים עצמאיים. דא עקא, שכאמור הליך תיאגוד בתי החולים לא יצא לפועל. על-פי המידע המצוי ברשותנו, העמותה אינה פועלת לקידום מטרותיה. לאחרונה פניתי למשרד האוצר, וזאת טרם שאחליט לגבי המשך טיפול בעמותה".

מעיון בתיק העמותה מתברר, כי כבר ביוני 2000 מינה בוגט בודק חיצוני (רו"ח בועז גזית) לבדיקת המתרחש בעמותה. המלצתו של גזית היתה, כי יש להעביר את הנושא לבדיקת מבקר המדינה. כמו כן מתברר, כי לא התקבלה תשובתם של משרדי האוצר והבריאות.

דובר משרד האוצר מסר בתגובה: "המשרד מטפל בכל רכש התרופות כולל בסוגיית חברת ש.ר.א.ל והעמותה. החשב הכללי מינה ועדה משותפת עם משרד הבריאות בנושא זה. משרד החשב הכללי פועל בשיתוף פעולה עם הרשם בסוגיית ש.ר.א.ל והעמותה".

בועז גזית קבע בדו"ח שהגיש לרשם העמותות ביוני 2000: "לעמותה אין פעילות מיום הקמתה למעט העברה כספית ממשרד האוצר, בהשקעה במניות חברת ש.ר.א.ל. העמותה לא קיבלה דיבידנד או תמורה כלשהי מחברת ש.ר.א.ל מיום הקמתה".

מסקנתו של הבודק היתה: "לאור היקף הפעילות הרחב של ש.ר.א.ל, לאור האי-בהירות לגבי נושא מינוי אישי ציבור בעמותה והחשש שבעתיד ייערכו פעולות בש.ר.א.ל שלא היו בכוונת החלטות הממשלה, מומלץ להעביר את הנושא לבדיקת מבקר המדינה".

בחודשים האחרונים פועל בוגט בצורה מקיפה לבחינת ההצדקה לקיומן של שורת עמותות, בחשד שהן מסווה לפעילות עסקית.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988