שמרוק תרכוש מפיבי 10.35% ממניות שמיר אופטיקה תמורת 10.35 מיליון דולר

העסקה משקפת למפעל העדשות של קיבוץ שמיר שוי של 100 מיליון דולר * העסקה תניב לפיבי רווח הון של 35 מיליון שקל * רווחי המפעל הסתכמו בשנת 2002 בכ-19 מיליון שקל

החששות לגבי כוונותיה של קבוצת שמרוק, בנוגע להשקעות בישראל, התבדו היום. שמרוק, שלא ביצעה השקעה מהותית במשק הישראלי בשלוש השנים האחרונות, רכשה היום מחברת פיבי השקעות שבשליטת צדיק בינו 10.35% מהון המניות של חברת שמיר פיתוח ותעשיות אופטיקה, שבשליטת קיבוץ שמיר, תמורת 10.35 מיליון דולר, מה שמשקף לחברה הנרכשת שווי של 100 מיליון דולר.

השלמת העסקה תלויה עדיין במספר תנאים, שטרם מולאו. בין השאר אמורה פי.בי למכור לשמרוק 4.65% נוספים מהחברה, תמורת סך של של 4.65 מיליון דולר. מניות אלו מוחזקות על ידי פי.בי עבור משקיעים אחרים, וכאשר יתקבל הסכום משמרוק, תעביר פי.בי את המזומנים למשקיעים הנוספים. תנאי נוסף לעסקה הוא כמובן ההסכמה של קיבוץ שמיר להצטרפותה של קבוצת שמרוק לחברה ואי מימושה של זכות הסירוב הראשונה שיש לקיבוץ. בקיבוץ שמיר סירבו להגיב לידיעה ולציין האם הקיבוץ מתכוון להערים קשיים בדרך להשלמת העסקה.

העסקה צפויה להניב לפי.בי רווח הון של 35 מיליון שקל לפני מס, שכן היא רשומה בספריה של פי.בי לפי שווי של 12 מיליון שקל בלבד, בעוד שווי האחזקה הנמכרת (של פי.בי בלבד) עומד על כ-47 מיליון שקל.

שמיר פיתוח ותעשיות אופטיקה עוסקת בייצור ושיווק של תבניות זכוכית אשר משמשות לייצור עדשות משקפיים מפלסטיק ועדשות מיוחדות נוספות. שמיר פיתוח תרמה לרווח הנקי של פי.בי כ-2 מיליון שקל בשנת 2002 ומיליון שקל בשנת 2001. מנתון זה ניתן להבין שהרווח השנתי של שמיר פיתוח ותעשיות אופטיקה עמד בשנת 2002 על כ-19 מיליון שקל. מפעל שמיר אופטיקה הוקם בשנת 1972 על ידי קיבוץ שמיר והוא מעסיק כ-180 עובדים. המפעל מנוהל על ידי גיורא בן זאב, המשמש כמנכ"ל, דן קצמן המשמש כמהנדס ראשי ואמיר חי, המשמש כסמנכ"ל הכספים של המפעל. על פי ההערכות צפוי מחזור המכירות של המפעל לעמוד על כ-60 מיליון דולר בשנת 2003, תוך ייצור רווח נקי של 7-10 מיליון דולר בשנה.

לעסקת פי.בי-שמרוק יש שתי השלכות מרכזיות: האחת, קבוצת שמרוק חוזרת בהדרגה לבצע השקעות בישראל, לאחר שנמנעה לעשות כן תקופה ארוכה. העניין השני הוא שיש בעל בית חדש בקבוצת פי.בי. קוראים לו צדיק בינו.

קבוצת שמרוק, אשר נשלטת על ידי רוי דיסני ומנוהלת על ידי סטנלי גולד, נמנעה מהשקעות מהותיות בארץ בשלוש השנים האחרונות. העסקה האחרונה הגדולה בה הייתה מעורבת היא עסקת רכישת 50% ממניות פלאפון תמורת 600 מיליון דולר. ההימנעות של שמרוק מביצוע עסקאות בארץ היא תולדה של ההידרדרות המהירה של המשק הישראלי בשנים אלו, הידרדרות שפגעה הישר בליבת העסקים של שמרוק, שנהגה למנף באופן נמרץ את ההשקעות שלה באמצעות הלוואות בנקאיות.

בצוק העיתים, לאחר שהבנקים התפכחו מבועת הלוואות הנון ריקורס שסיבכו אותם, הם החלו לבדוק את העסקאות הממונפות על ידם ביתר קפידה. הקפדה זו הביאה את הבנקים לשמרנות והם כבר לא היו מוכנים להשתתף בעסקאות מימון שהרווחים עליהן היו מגוחכים. האשראי שנתנו הבנקים לחברות ההשקעות השונות צומצם באופן משמעותי בשלוש השנים האחרונות, ושמרוק, שנהנתה בעבר מהמדיניות המתירנית של הבנקים, נאלצה לעמוד בפני מציאות חדשה שבה הבנקים לא נאבקים בינם לבין עצמם על מנת לממן עסקאות בהן היא וקבוצות השקעה אחרות מעורבות.

אז נכון, עדיין לא מדובר בעסקה מסדר הגודל של עסקת פלאפון, אך גם השקעה של 10.3 מיליון דולר, המצטרפת להשקעה בהיקף של 6 מיליון דולר שביצעה שמרוק בחודש מאי השנה בחברת CMT החיפאית, יכולה להיות הסנונית המבשרת על המגמה שצפויה לאפיין את פעילותה של הקבוצה בארץ.

מעבר להנחה שעסקת שמרוק-פי.בי מסמנת, אולי, את חזרתה של שמרוק לביצוע השקעות מהותיות בישראל, נראה שהעסקה מסמלת יותר מכל את העובדה שבפי.בי יש בוס חדש בשם צדיק בינו. פי.בי השקעות, אשר נשלטת על ידי פי.בי אחזקות הבורסאית, הסבה לאחרונה הפסד כבד של 75 מיליון שקל לפי.בי אחזקות, הפסדים שנגרמו כתוצאה מהפרשות לירידת ערך השקעות והלוואות, וכן הפסדי אקוויטי בחברות כלולות. עיקר הפסדיה של פי.בי אחזקות נבע מהפרשות ענק שביצעה פי.בי השקעות בגין פרויקט שער הירדן, מיזם נדל"ן יומרני שהחל להתגלגל לפני כעשר שנים, בסמוך לחתימת הסכם השלום עם ירדן והאופוריה שנלוותה לו.

מדובר בפרויקט להקמת אזור סחר חופשי, שאמור היה להשתרע על מאות דונמים משני עברי הגבול הישראלי-ירדני, מרביתו בשטח ירדן, ולהעסיק אלפי עובדים. רואי החשבון של הפרויקט, משרד ברייטמן אלמגור ושות`, ציינו בדו"חות הרבעון השני של פי.בי אחזקות שקיימת אי ודאות לגבי המשך קיום הפרויקט כ"עסק חי". פי.בי, המשקיעה הגדולה בפרויקט, העמידה עד היום הלוואות וערבויות בהיקף של כמעט 80 מיליון שקל, שמתוכן הפחיתה כ-43 מיליון שקל במחצית הראשונה של השנה. להפסדים הכבדים הללו בוודאי הייתה משמעות מבחינתו של בינו בעת קבלת החלטת המימוש היום, שכן רווח ההון שינבע לפי.בי מהעסקה מנטרל ברובו את ההפחתות שביצעה החברה בגין הקמת הפארק.

לצד השיפור בתוצאות הבנק הבינלאומי (פי.בי היא בעלת השליטה בו), נראה שבינו רוצה לראות שיפור גם בתוצאות ההשקעות החוץ בנקאיות של הקבוצה. על כך יכולה להעיד גם המכירה של בית הראל להראל השקעות לפני כחודשיים בתמורה בסכום כולל של 92 מיליון שקל. פי.בי שהחזיקה ב-50% מהזכויות על הנכס תכניס לקופתה 46 מיליון שקל והיא צפויה לרשום רווח הון של כ-12 מיליון שקל בגין העסקה. אחזקה נוספת שחוסלה היא האחזקה בחברת סייקל גרופ שבשליטת דוידי גלה ואשר בגינה ביצעה פי.בי השקעות הפחתה מלאה בדו"חותיה הכספיים. המימושים הללו מותירים את פי.בי עם החזקות של 30% בחברת השקעות אינטרגאמא הרשומות לפי שווי של 22 מיליון שקל ועם אחזקה של 40% בחברת middle east gateway (המפעילה את פרויקט שער הירדן) ואשר רשומה בספריה של פיבי לפי שווי של 28 מיליון שקל. שווי השוק של האחזקה באינטרגאמא עומד כיום על 13.4 מיליון שקל מה שיהפוך את מימושה להפסד ולגבי פרוייקט שער הירדן נראה כי שום פעולה מלבד הפחתה נוספת לא באה בחשבון כעת.

אין ספק שהמימושים האחרונים עשויים לשפר באופן מהותי את דו"ח הרווח וההפסד של פי.בי אחזקות, שדיווחה על הפסד של 23 מיליון שקל במחצית הראשונה של השנה. השאלה היא האם ינסה בינו להמשיך בקו המימושים כדי לרוקן למעשה את פי.בי מאחזקותיה הריאליות (ולהישאר עם הבינלאומי בלבד), או שהוא מתכנן לרענן את ההשקעות בפי.בי ולהחליפן באחרות.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988