אלוני חץ: שווי השוק של ההשקעות באקוויטי וואן ,FCR וזיקית גבוה ב-133 מיליון שקל משוויים בספרים

הרווח ברבעון השלישי זינק ב-71% לרמה של 21.5 מיליון שקל; ההכנסות ברבעון צמחו ב-19% לרמה של 50 מיליון שקל

חברת אלוני חץ שבשליטתו של איש העסקים נתן חץ ומשפחת ורטהיים, מדווחת היום על זינוק של 71% ברווח הנקי ברבעון השלישי לרמה של 21.5 מיליון שקל.בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו רווחיה של אלוני חץ ב-56.4 מיליון שקל והם משקפים גידול של 53% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. רווחיה של אלוני חץ גובו בתזרים מזומנים מפעילות שוטפת שהסתכמו ברבעון השלישי ב-21.3 מיליון שקל לעומת תזרים של 32.8 מיליון שקל מפעילות שוטפת ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם התזרים מפעילות שוטפת ב-43.2 מיליון שקל- גידול של 32% לעומת התקופה המקבילה. היקף ההכנסות של אלוני חץ ברבעון השלישי הסתכם בכ-50 מיליון שקל והם מהוות גידול של 19% לעומת הרבעון המקביל.

אלוני חץ פועלת בעיקר בתחום הנדל"ן המניב בארה"ב ובאנגליה ובישראל. לחברה 7.5% בחברת אקוויטי וואן שבשליטת גזית גלוב ואשר עוסקת בתחום הנדל"ן המניב בארה"ב, ב-16.9% היא מחזיקה בחברת FCR שעוסקת בהשקעות בנדל"ן מניב בקנדה ואשר מחזיקה בכ-18.3% מאקוויט וואן, ב-9 נכסי נדל"ן באנגליה, וכן 44% מחברת זיקית העוסקת בייזום והשבחה של נכסים לצורך השכרה בישראל.

נכון ליום המאזן החזיקה הקבוצה כ-5.1 מיליון מניות של אקוויטי וואן המהוות כ-7.5% מהון מניות החברה וזאת לאחר שבמהלך 3 הרבעונים הראשונים של השנה רכשה אלוני חץ 1.6 מיליון מניות של אקוויטי וואן תמורת 21.7 מיליון דולר. בסך הכל עומד היקף השקעה של אלוני חץ באקוויטי וואן על כ-63 מיליון דולר. ערכה של ההשקעה נכון לתאריך המאזן עמד על 87 מיליון דולר- דהיינו רווח על הנייר על ההשקעה באקוויטי וואן בהיקף של 24 מיליון דולר.לכך יש להוסיף דיווינדנד שקיבלה אלוני חץ במהלך 3 הרבעונים הראשונים של השנה מאקוויטי וואן בהיקף של 4.2 מיליון דולר.

גם על ההשקעה ב-FCR מורווחת אלוני חץ: שווי ההשקעה של לאוני חץ ב-FCR הסתכם נכון לתאריך המאזן ב-107 מיליון דולר קנדי שהם 352 מיליון שקל. לעומת זאת ערכה של ההשקעה עומד נכון לתאריך המאזן על 125 מיליון דולר קנדי שהם 413 מיליון שקל. במילים אחרות מורווחת אלוני חץ, על הנייר, מההשקעה ב-FCR ב-61 מיליון שקל או 13.5 מיליון דולר. מעבר לאחזקה של אלוני חץ במניות FCR היא מחזיקה גם ב-47 מיליון ערך נקוב של אגרות חוב הניתנות להמרה ובכ-1.2 מיליון אופציות סחירות הניתנות למימוש.

לעומת שתי ההשקעות המוצלחות של אלוני חץ באווטי ואן וב-FCR מחוויירה ההשקעה בחברת זיקית הבורסאית. ההשקעה בזיקית רשומה בספריה של החברה לפי שווי של 71.6 מיליון שקל ואילו שוי ההשקעה לפי מחירי השוק (ליום המאזן) אומד על 37.1 מיליון שקלים. אם סוכמים את 3 ההשקעות הללו ומשווים את סכומי ההשקעה כפי שהם רשומים בספרי החברה לשווים על פי מחירי השוק הרי שהרווח של אלוני חץ, על הנייר נכון לסוף הרבעון השלישי עומד על כ-133 מיליון שקל.

אלוני חץ מצאה לנכון לציין בדוחותיה לרבעון השלישי כי החל משנת 2004 ,עם התחלת יישום תקני החשבונאות 12 ו-13 העוסקים באי התאמת הדוחות הכספיים לאינפלציה והשפעת שיוניים שער החליפין, עשויים רווחי החברה להיות נמוכים משמעותית מאלו אותם היא מציגה כיום. יחד עם זאת מצינים באלוני חץ כי יישום התקנים לא צפוי להשפיע על תזרים המזומנים של החברה שכן מדובר שאקט חשבונאי ולא תזרימי.

בחברה ציינו כי במידה ותקנים אלו היו מיושמים כיום הרי שרווחיה בתשעת החודשים הראשונים היו יורדים מרמה של 56.4 מיליון שקל לרמה של 26.1 מיליון שקל בלבד ואילו רווחי הרבעון השלישי היו מסתכמים בכ-10.4 מיליון שקל לעומת רווח נקי של 21.5 מיליון שקל אותו הציגה החברה כיום. הפער הזה מוסבר על ידי החברה בהוצאות מימון גבוהות שתיאלץ החברה לרשום לאור הפסקת המידוד שכן הלוואות צמודות מדד מהן נוטרל שיעור האינפלציה השנתי יגדלו בצורה משמעותית. נתן חץ מנכ"ל ובעליה של חברת לאוני חץ סבור כי הפסקת מידוד הדוחות הכספיים תשפיע באופן חריף על חברות הנדל"ן המניב הישראליות: להערכתי חלק גדול מחברות הנדל"ן המניב יעברו להפסד לאחר שיפסיקו למדד את דוחותיהם. בארץ מרבית ההלוואות הניתנות הן הלוואות צמודות מדד וברגע שהחברות הללו ייאלצו להפסיק למדד את דוחותיהם הוצאות המימון שלהן יתנפחו ההפסדים יצטברו והונן העצמי יישחק"

אלוני חץ מציינת בדוחותיה כי בכוונתה לגייס 120 מיליון שקל באגרות חוב להמרה. "אנחנו מקווים לגייס בשבועות הקרובים 120 מיליון שקל באגרות חוב להמרה כאשר מחיר המרה להערכתי יעמוד על 10 שקלים למניה, אומר חץ. מחיר זה אמנם גבוה בצורה משמעותית ממחיר הבורסה שעומד על 7.5 שקל בלבד אך מדובר על אגרות חוב שינפקו לתקופה ארוכה של כ-7 שנים כך שלא מדובר במחיר גבוה במיוחד." חץ התייחס לאפשרות כי אלוני חץתנסה את כוחה גם בגיוס באמצעות הנפקת מניות: "אין לי כל כוונה לגייס הון בצורה של אקוויטי כי בעלי המניות שחברה ואני בתוכם לא מוכנים להיות מדוללים במחירים הנוכחיים".

בינתיים,נהנים בעלי המניות של אלוני חץ מחלוקת דיבידנדים: החברה שחילקה דיווידנד בהיקף של 13.8 מיליון שקל ב-3 הרבעונים הראשונים של השנה הודיעה כי תחלק דיבידנד של4.7 מיליון שקל נוספים בגין הרבעון הרביעי ואשר ישולם בחודש דצמבר 2003

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988