בנק ישראל מחליף את שטרות הכסף; בתיכנון - שטר חדש בערך 500 שקל

מינואר 99' - שטרות חדשים של 20 ש' ו-100 ש'; בהמשך - 50 ש' ו-200 ש' * על שטר ה-500 ש' - דיוקן יצחק רבין

בנק ישראל יחליף בהדרגה, החל מראשית 99', את כל שטרי הכסף הקיימים בחדשים, שיכללו אמצעי ביטחון והגנה מיוחדים מפני זיופים. השטרות החדשים יהיו בערכים נקובים זהים לשטרות הקיימים.

כבר בתחילת ינואר ינפיק בנק ישראל שטרות חדשים בערך של 20 ושל 100 שקל. שטרות חדשים בערך של 50 ו-200 שקל יונפקו במהלך השנה. סידרת השטרות החדשה תכלול גם שטר חדש בערך נקוב של 500 שקל, שיישא את דיוקנו של ראש הממשלה המנוח, יצחק רבין. טרם נקבע מועד הנפקתו של השטר החדש.

מנהל מחלקת המטבע בבנק ישראל, אבנר הלוי, מסר, כי במהלך החלפת השטרות יספוג בנק ישראל בהדרגה את השטרות הישנים מהמחזור ויחליף אותם בשטרות החדשים. הוא הדגיש, כי השטרות הישנים, בערך נקוב של 20 ושל 100 שקל, ימשיכו להיות הילך חוקי במשך כשנה וחצי, גם לאחר הנפקת השטרות החדשים בעריכים אלה. במהלך תקופה זו ישמשו השטרות החדשים והישנים במקביל כמזומן ואמצעי תשלום לכל דבר. הציבור יוכל להמשיך ולהחליף את השטרות הישנים בשטרות החדשים במשך 4.5 שנים נוספות עד סוף שנת 2005.

הלוי ציין, כי ההחלטה על הנפקת השטרות החדשים התקבלה עוד בשנת 95', לאור השיפורים הטכנולוגיים שחלו בעולם בתחום אמצעי הביטחון ואמצעי ההגנה על שטרי כסף מפני זיופים. הוא הוסיף, כי ריענון סימני ביטחון והחלפת שטרי כסף אחת למספר שנים מקובלים במדינות רבות בעולם, וכך נהגה גם ארה"ב באחרונה. לדבריו, סימני הביטחון בסידרה החדשה אחידים וזהים בכל השטרות, דבר שיקל על הציבור ללמוד אותם.

בבנק ישראל מציינים, כי השטרות החדשים עוצבו בהתאם להמלצות הוועדה הציבורית המייעצת לנגיד בנק ישראל בנושא תיכנון שטרי כסף. ועדה זו מורכבת מאנשי מקצוע ומאישי ציבור. בראש הוועדה עמדו בשנים האחרונות נשיא ביהמ"ש העליון לשעבר, משה לנדוי, ושופט בית המשפט העליון לשעבר, גבריאל בך. המלצות הוועדה לגבי השטרות החדשים התייחסו, בין השאר, לאישים ולדיוקנאות המופיעים על גבי שטרי הכסף, לצבע השליט בכל עריך ולמוטיבים שונים הקשורים לאישיות, אשר שולבו בעיצוב השטר.

הסידרה החדשה עוצבה על ידי המעצבים נעמי ומאיר אשל. עיצוב השטרות החדשים הוא במראה אנכי, לעומת עיצוב במראה אופקי בשטרי הכסף הקיימים. הצבעים דומים לאלו של שטרי הכסף הקיימים, למעט השטר החדש בערך נקוב של 20 שקל, שצבעו ירוק במקום אפור

צרו איתנו קשר *5988