אורי מנשה מוכר את השליטה בקרגל לפי 27.5 מ' ד' - נמוך בכ-65% מהשווי לפיו התכוון למוכרה לפראט

מנשה יימכור את השליטה בחברה לחברת סי.אי קרטון הנשלטת על ידי ניר דור מנכ"ל מי עדן שפרש לאחרונה ומייסדי גילת עמירם ויהושוע לוינברג

בעוד משפטו של אורי מנשה כנגד חברת פראט האוסטרלית בנושא מכירת השליטה בקרגל מתנהל בבית המשפט הודיעה היום קרגל על מכירת השליטה בה לרוכשים אחרים. מנשה שתבע את פראט כי סיכמה עימו לרכוש את השליטה בקרגל תמורת 40 מיליון דולר מיליון דולר ולפי שווי של 80 מיליון דולר וחזרה בה, ימכור את אחזקותיו בקרגל (50.02%) תמורת 63 מיליון שקל לחברת סי.איי תעשיות קרטון מה שמשקף לקרגל שווי של 27.5 מיליון דולר. לפיכך מוכר מנשה את אחזקתו בקרגל לפי שווי הנמוך בכ-65% מהשווי לפיו התכוונה פראט לרכוש את המניות לפני 6 שנים .העסקה משקפת לקרגל שווי של 126 מיליון שקל לעומת שווי השוק שלה שעומד על 94.5 מיליון שקל- דהינו העסקה משקפת פרמייה של 33% על מחיר השוק. המחיר למניה כמשתקף מהעסקה עומד על 6.61 שקל והוא גבוה בכ-16.4% מההון העצמי למניה כפי שעולה מדוחותיה של קרגל לסוף שנת 2003. סי.אי תעשיות קרטון הנה חברה שהוקמה לצורך רכישת השליטה בקרגל ומאגדת בתוכה מספר משקיעים בינהם: עמי בלנדר, ניר דור (שהודיע לפני מספר ימים על פרישתו מניהול חברת מי עדן) עמירם ויהושוע לוינברג (ממיסדי גילת) מנחם רפאל ומספר משקיעים מארה"ב.

בנוסף התקשרה סי.איי תעשיות קרטון עם חברת ישאל המחזיקה בכ-16.3% מהון המניות של קרגל בהסכם לפיו תקבל סי.איי אופציית CALL באמצעותה תוכל לחייב את ישאל למכור לה את מניותיה בקרגל בתמורה ל-5.9 שקל למניה ובסך הכל בתמורה ל-18.3 מיליון שקל. בתמורה לקבלת האופציה תשלם סי.איי לישאל 2 מיליון שקל בתום תקופת האופציה שתחול בחודש פברואר 2005. עוד הוסכם בין החברות כי החל מאוגוסט שנת 2005 העניקה סי.איי אופציית PUT לישאל לפיה יכולה ישאל לחייב את סי.אי לרכוש ממנה 4.4% מהון המניות של קרגל וזאת בתמורה לסכום של 5 מיליון שקל. עוד סוכם כי מניות ישאל ישועבדו לבנק לטובת סי.אי אך כל זמן שמניות אלו יהיהו משועבדות והאופציה לרכישתם על ידי סי.אי לא תמומש הרי שסי.אי תשלם לישאל 20 אלף שקל בשנה. במידה והאופציה תמומש הרי שסכום זה יקודד ממחיר רכישת המניות.

כפי שציינו אין זה הנסיון הראשון של מנשה למכור את השליטה בחברת קרגל שצברה הפסדים של כ-12.5 מיליון שקל ב-3 השנים האחרונות. בשנת 1998 ניסה מנשה למכור את השליטה בחרה לפראט האוסטרלית כאמור לפי שווי של כ-80 מיליון דולר פי שתיים משוויה בשוק באותה עת.לטענתו, המוצגת כיום בבית המשפט, העסקה סוכמה בין הצדדים סיכום שלהערכת פראט לא היה מחייב. בתגובה תבע מנשה את פראט בסכום כולל של 50 מיליון שקל והתביעה מתנהל בימים אלו בבית המשפט. מאז ניהל מנשה מסספר מגעים למכירת השליטה בחברה שלא הבשילו לכדי עסקה בינהם מגעים שניהל עם חברת פימי בשנת 2001. על פי ההערכות דרש מנשה למכור את החברה לפי 300 מיליון שקל- כפליים משוויה הבורסאי באותה עת.

הרווח התפעולי של קרגל הסתכם בשנת 2003 ב-6 מיליון שקל מיליון שקל לעומת רווח תפעולי זניח של 120 אלף שקל שרשמה החברה בשנת 2002.אלא שהוצאות המימון הכבדות של החברה בהיקף כולל של 9.2 מיליון שקל ואשר מיוחסות לאשראי הבנקאי של החברה לזמן קצר שעומד על 70 מיליון שקל, הביאו את החברה להפסד שנתי של 2.1 מיליון שקל לעומת הפסד של 6.7 מיליון שקל שרשמה בשנת 2002 ולעומת הפסד של 3.5 מיליון שקל שרשמה בשנת 2001.

צרו איתנו קשר *5988