הסכם בביה"ד לעבודה: המזכירה שפוטרה עקב רומן עם המנכ"ל תקבל שכר ותנאים דומים לשלו

השכר ישולם גם אם לא תעבוד * מקום העבודה: המנכ"ל לא פוטר עקב כי הוא חיוני לנו

הסכם פשרה בלתי שיגרתי הושג אתמול בבית-הדין האזורי לעבודה בת"א, בעניינה של מזכירה שפוטרה מעבודתה בעמותה עירונית ברעננה. המזכירה פוטרה לאחר שהתגלה, כי ניהלה רומן עם מנכ"ל העמותה.

הסכם הפשרה קובע, כי העמותה תמשיך לשלם למזכירה התובעת, שכר עבודה מדי חודש בחודשו, כל עוד תשולם משכורת למנכ"ל העמותה, גם אם בפועל המזכירה לא תצטרך להתייצב לעבודה.

ההסכם הושג בלי שהצדדים הודו בטענות שהועלו בתביעה. התובעת יוצגה בתביעה ע"י עו"ד מיה צחור מנעמת.

התביעה הוגשה על ידי מזכירה שעבדה בעמותה עירונית ברעננה. המזכירה שניהלה רומן עם מנכ"ל העמותה, פוטרה כאשר הרומן נודע לאשת המנכ"ל.

בתצהיר שהגישה העמותה הנתבעת לביה"ד, ניסה יו"ר העמותה לטעון, כי המנכ"ל חיוני יותר לעבודה, ולכן אין לפטרו.

אולם השופט רמי כהן, העיר, כי חובת הנאמנות שחב המנכ"ל כבכיר בארגון גבוהה מזו של המזכירה.

בהסכם הפשרה סוכם, כי העמותה תמשיך לשלם למזכירה את משכורתה, וכמו כן יישמרו זכויותיה כעובדת, כל עוד המנכ"ל - המאהב - ממשיך לקבל שכר. יחד עם זאת, היא לא תידרש להתייצב לעבודה בכל התקופה הזו.

עוד קובע ההסכם, כי בתום תקופת עבודתה תקבל התובעת פיצויי פיטורין לכל תקופת עבודתה, כאשר מוסכם בין הצדדים, כי אם יסוכם עם מנכ"ל העמותה על פיצויי פיטורים בשיעור גבוה מהקבוע בחוק, תקבל התובעת תוספת לפיצויים, באותו שיעור שיקבל מנכ"ל העמותה. אותם הדברים אמורים לגבי תקופת ההסתגלות, אם וכאשר תאושר כזו למנכ"ל.

הצדדים הסכימו עוד, כדי להסיר ספק, כי התובעת תהיה זכאית לתשלום משכורת גם אם תעבוד בכל התקופה האמורה או חלקה, בעבודה אחרת. המזכירה התובעת התחייבה שלא להתראיין באמצעי התקשורת למיניהם, בכל נושא הקשור לעמותה, כל עוד היא מקבלת משכורת מהעמותה