זנלכל - מתמזגת עם יכין

חברת זנלכל, הפועלת בתחום היצירים והרכזים, חתמה על הסכם מיזוג עם קבוצת יכין תעשיות. לפי ההסכם, תרכוש זנלכל את פעילותה של יכין בתחום שימורי המזון תמורת %10 ממניות זנלכל, שיועברו אל יכין מידי חברת פטל, שהינה חברה בת בבעלות מלאה של זנלכל. כמו כן, תרכוש זנלכל מיכין את המלאי המשמש את הפעילות תמורת מזומן, לפי תנאים שנקבעו בהסכם המיזוג בין הצדדים שפורסמו בתחילת אוגוסט. במקביל, נחתם הסכם הצבעה בין יכין לבין קבוצת שיינפלד, בעלת השליטה בזנלכל.

זנלכל נסחרת כיום לפי שווי שוק של 7.5 מיליון דולר, כך שתמורת הפעילות של יכין "משלמת" זנלכל סכום של כ-750 אלף דולר

צרו איתנו קשר *5988