הפסד של 52 מ' ש' בפרויקט המרינה באשדוד

עיקר הפסדי הפרויקט של אשטרום ומגור - כתוצאה מהפחתות וירידת ערך מקרקעין והוצאות מימון

תמונה עגומה עולה מהתוצאות העסקיות של חברת המרינה הכחולה, המצורפים לדו"חות הכספיים של חברת ההשקעות מגור. המרינה הכחולה, שמפתחת מתחם ובו שטחי מסחר, משרדים, מלונאות ומגורים, מציגה הפסד של 5.2 מיליון שקל במחצית הראשונה של השנה לו קדם הפסד כבד של 22.8 מיליון שקל בשנת 2003 כולה.

הכנסות המרינה הכחולה ממכירת מגרשים ודירות ומתפעול המרינה, עמדו בחודשים ינואר-יוני על 10.5 מיליון שקל, מחצית מהכנסות החברה בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הפסדיה במחצית השנה נבעו מהוצאות מימון בסך של 5 מיליון שקל.

למרינה הכחולה גרעון של 43 מיליון שקל בהון העצמי כתוצאה מהפסדיה (בעיקר ירידת ערך הקרקע והוצאות מימון) וגרעון של 114 מיליון שקל בהון החוזר (הלוואות לזמן קצר שנלקחו לצורך מימון השקעות החברה).

להערכת הנהלת המרינה הכחולה, שבה שותפה גם חברת דיור מקבוצת בנק הפועלים (המממן את הפרויקט).

החברה יכולה לקבל הלוואות נוספות לזמן ארוך או קצר לצורך המשך מימון השקעותיה ופירעון התחייבויותיה.

הלוואות של 90 מ' ש'

היקף ההלוואות של החברה מהבנק, נכון לסוף יוני, עמדו על כ-90 מיליון שקל והן מובטחות בערבויות של בעלי המניות, שמצידם העמידו למרינה הכחולה הלוואות בסכום דומה.

במרינה הכחולה, שצברה עד היום הפסדים בהיקף של 52 מיליון שקל, שותפים קבוצת אשטרום (55%), מגור של עודד רונן (25%) ודיור (20%). אשטרום מעניקה לפרויקט שירותי פיקוח, תאום, ניהול, שיווק ובנייה.

החברה חתמה באפריל 94' על הסכם עם עיריית אשדוד והחברה העירונית לפיתוח אשדוד כמייצגות את המינהל, לפיו יוענקו לה זכויות חכירה בקרקע בשטח של כ-208 דונם לבניית שטחי מגורים, מלונאות לסוגיה, מסחר ומשרדים. בסמוך לחתימת הסכם ההקמה, שילמה החברה למינהל כ-111 מיליון שקל.

מעגנה ל-550 כלי שיט

על פי הסכם ההקמה, הקימה החברה מרינה הכוללת מעגנה לכ-550 כלי שיט והיא חוכרת אותה למשך 20 שנה.

בשנת 2002 החלה החברה בתהליך של תכנון מחדש של מתחם המגרשים המיועדים לבנייה בפרויקט, כך ששטחי המסחר והמשרדים יצומצמו לטובת בנייה למגורים (תוכנית שאושרה בוועדה המקומית והועברה לדיון בוועדה המחוזית).

בנוסף, עדכנה החברה את התוכנית העסקית לפרויקט, לפיה היא מתעתדת למכור את יתרת המגרשים למגורים, וכן את יתרת שטחי המגרשים המיועדים למסחר ולמשרדים.

באותה שנה, 2002, מכרה המרינה הכחולה, ללא רווח גולמי כמעט, מגרשים ודירות בכ-190 מיליון שקל.

את שנת 2002 סיימה המרינה הכחולה בהפסד של 10 מיליון שקל בעקבות הערכת שמאות לגבי שווי השוק של זכויותיה במקרקעין, שבעקבותיה הפרישה החברה כ-8 מיליון שקל. שנה לאחר מכן, בעקבות עדכון להארכת השמאות, בוצעה הפרשה נוספת לירידת ערך הקרקע, בסך של כ-10 מיליון שקל. *

צרו איתנו קשר *5988