מוכרים בשיא? האמריקניים בבנק הפועלים מעדיפים מזומן על מניות

קבוצת בעלי השליטה האמריקנים מכרה מניות הבנק בכ-700 מיליון שקל לפי 12.5 שקל למניה * מריל לינץ', שהפיץ את המניות, ממליץ לקנות את מניות הבנק > טלי ציפורי

שבועיים לאחר שמניית בנק הפועלים נסקה למחיר שיא של כל הזמנים, 13.75 שקל, מחליטים בעלי העניין האמריקנים בגרעין השליטה להצטרף לבעלי העניין הישראלים בבנק ולמכור חלק מאחזקותיהם. השותפים האמריקנים החלו למכור היום, במהלך היום, מניות הבנק בהיקף של כ-700 מיליון שקל לפי מחיר של 12.5 שקל למניה. המכירה בוצעה באמצעות בית ההשקעות מריל לינץ'.

בעלי העניין האמריקנים שהשתתפו היום במכירה, כוללים את מייקל שטיינהרדט את יורשיו של צ'ארלס שוסטרמן ואת לן אברהמסון. עדיין לא הוחלט אם גם לו רניירי וסקוט שאי יצטרפו למכירה. המניות שיימכרו הן מניות "חופשיות", שאינן מהוות חלק מגרעין השליטה בבנק ונקנו ככל הנראה במחירי שפל.

קבוצת בעלי העניין האמריקנים החזיקה לפני המכירה כ-12.5% ממניות הבנק. היא צפויה לרדת לאחזקה של כ-8.2% בעקבות מכירת המניות.

מכירת מניות זו בבנק הפועלים מצטרפת לגל מכירות בעלי העניין בשנת 2004, שהסתכם עד כה בהיקף חסר תקדים של כ-5.8 מיליארד שקל.

תשואה שנתית של 6%

כזכור, השליטה בבנק הפועלים נרכשה לפני כשבע שנים, במהלך ספטמבר 1997. קבוצת אריסון, תעשיות מלח וקבוצה של יהודים-אמריקנים רכשה 43% ממניות הבנק תמורת 1.368 מיליארד דולר, ששיקפו בזמנו לבנק שווי של כ-3.18 מיליארד דולר.

במהלך שבע השנים שעברו מאז, חילק הבנק דיבידנדים בהיקף כולל של כ-1.1 מיליארד דולר.

בנק הפועלים נסחר כיום לפי שווי של כ-3.65 מיליארד דולר, כלומר שווי של כ-4.75 מיליארד דולר כולל הדיבידנדים שחולקו. פירוש הדבר שהתשואה הדולרית הכוללת שרושמים לזכותם בעלי השליטה בבנק עומדת על כ-50%, דהיינו כ-6% תשואה דולרית ממוצעת לשנה. נכון, זו תשואה לא מרשימה במיוחד, אבל בהתחשב בעובדה שמניות הבנק כבר נסחרו עמוק מתחת להון העצמי, גם תשואה נמוכה של 6% נחשבת כעת להישג.

מכירת המניות הנוכחית באה לאחר שהבנק פרסם בסוף השבוע האחרון את תוצאותיו לרבעון השלישי של השנה. פועלים סיים את הרבעון עם רווח נקי של כ-590 מיליון שקל. מתחילת השנה הסתכמו רווחי הבנק בכ-1.64 מיליארד שקל. ההון העצמי של הבנק, אשר עומד נכון לסוף הרבעון השלישי על רמה של 14.98 מיליארד שקל, משקף לבנק יחס שווי להון של כ-1.06.

המניות נמכרו באמצעות מחלקת הברוקרז' של מריל לינץ', אשר פרסם במקביל סקירה די נלהבת על הבנק ועדכן את תחזיותיו לרבעונים הבאים. האנליסט זכריה אוזטורק מותיר את המלצת ה"קניה" למניית פעולים ומעלה את מחיר היעד מרמה של 15.8 שקל לרמה של 16.2 שקל. מניית פועלים נסגרה אתמול על מחיר של 12.7 שקל, כך שמחיר היעד של אוזטורק מהווה פרמיה של כ-28% על מחיר השוק.

אוזטורק מסביר כי בעת הערכת השווי למניית הבנק, הוא התעלם מכל השפעה שלילית פוטנציאלית של השינויים הרגולטוריים על פעילותו של הבנק, וכי העלה את מחיר היעד למרות השפעות שליליות אפשריות של המלצות ועדת בכר.

אוזטורק מעריך כי הפועלים תסיים את השנה עם רווח נקי של 2.12 מיליארד שקל, דהיינו רווח של כ-480 מיליון שקל ברבעון האחרון של השנה. תחזית זו משקפת תשואה על ההון של 14.3%, לעומת 9.8% אשתקד.

במריל לינץ' מקדישים חלק לא מקטן מסקירתם על הבנק להשלכות שיהיו ליישום המלצות ועדת בכר על פעילותו של הבנק. "הרבעון השלישי של הבנק היה מאוד חזק והבנק הרוויח מתחילת השנה כ-1.64 מיליארד שקל, המשקפים תשואה על ההון של 15.8%. בניכוי הרווחים החד-פעמיים שרשם הבנק כתוצאה משתי ההנפקות של החברה הבת סיגנצ'ר בנק, עודמת התשואה על ההון על רמה של 12.7%", מסביר אוזטורק.

"אנו חושבים כי רווחים חד-פעמיים אלו הם עדיין בעלי ערך רב, בעיקר בגלל העובדה כי הבנק נסחר כיום קצת מעל רמה של 1 ביחס שווי להון. הדבר היה שונה אם הבנק היה נסחרים ביחס שווי להון גבוה יותר. רווחים חד-פעמיים אלו יעזרו להגדיל את תשואת הדיבידנד של המניה, כמו שיעשו הרווחים מפעילות הליבה של הבנק.

"פועלים עדיין לא אמר את המילה האחרונה, במיוחד לאור העובדה כי הבנק עדיין סובל מיחס גבוה של הפרשה לחומ"ס ביחס לסך אשראי. נכון לרבעון השלישי ועל בסיס שנתי, עמד יחס זה 0.91%.

"עדיין מדובר ביחס גבוה ביחס לממוצע בענף, אך בהנחה כי הסביבה הכלכלית תהיה חיובית בעתיד הקרוב, יחס זה צפוי לקטון, להערכתנו לרמה של 0.86% ב-2004 ו-0.70% ב-2005", מציינים במריל לינץ'.

נראה טוב, אבל

תחת הכותרת "הכל נראה טוב,אבל....", מתייחסים במריל לינץ' להמלצות ועד בכר וכותבים כי ברור כי יישום המלצות הועדה עשוי להשפיע בצורה שלילית על הבנקים בישראל, ביניהם גם בנק הפועלים. ב-2003 דיווח בנק הפועלים על הכנסות של 270 מיליון שקל מקרנות הנאמנות שלו והכנסות של 358 מיליון שקל מקופות הגמל שלו.

"אם המלצות הועדה יישומו, אין ספק כי הכנסות הבנק מדמי ניהול ועמלות יקטנו משמעותית. בכל אופן, על מנת לענות על השאלה עד כמה יקטנו הכנסות אלו, דרוש לנו מידע נוסף לגבי סוג הקשר בין הבנק לבין הגורם החיצוני אשר ירכוש ממנה את קרנות הנאמנות/קופות הגמל.

"ההנחה הראשונית שלנו היא כי יהיו עמלות מסוימות, אותן הבנקים יקבלו במסגרת מכירת הקופות והקרנות. שנית, הבנקים לבטח יקבלו פרמיה מסוימת בעת מכירת הנכסים. זו תהיה שווה למעשה לערך הנוכחי הנקי (NPV) של תזרימי המזומנים העתידיים מנכסים אלו. שני גורמים אלו עלולים להקטין את הלחץ אשר ייווצר על מניות הבנקים". *

צרו איתנו קשר *5988