תחרות מקרטון: מנכ"ל קרגל עושה עסקים עם המתחרה

המנכ"ל גבי נגר משכיר מכונות לייצור קרטון לחברת בסט קרטון, שנוהלה על ידו בעבר

סי.אי קרטון, בעלת השליטה בחברת קרגל מאז מאי 2004, הגדילה אתמול את אחזקותיה בחברה כשמימשה אופציה לרכישת מניות ישאל (16.3% מקרגל) תמורת 18.6 מיליון שקל. ישאל של אהרון דוברת תרשום רווח הון של 800 אלף שקל מהמכירה.

מחיר העסקה משקף שווי של 114 מיליון שקל לקרגל - גבוה ב-18% ממחיר השוק, שלא השתנה כמעט מאז נרכשו מניות השליטה מידי אורי מנשה ואשתו רינה תמורת 63 מיליון שקל. זאת למרות תוכנית ההתייעלות שהנהיגו הרוכשים בקרגל והשיפור בתוצאותיה העסקיות.

בעקבות רכישת מניותיה של ישאל, מחזיקה סי.אי קרטון 66.3% ממניות קרגל, העוסקת בתכנון, ייצור ושיווק של לוחות ואריזות מקרטון גלי וכן משטחי עץ. מוצרי החברה, המיועדים לשוק המקומי, משמשים לאריזה והובלה של תוצרת חקלאית, מוצרי מזון ומוצרי תעשייה.

במהלך הרבעון השני של 2004, בעקבות העברת השליטה בחברה גיבשה ההנהלה החדשה, בראשות המנכ"ל גבי נגר והיו"ר ניר דור, תוכנית ארגון מחדש, שבמרכזה ייעול ושיפור בעקבות מימוש התוכנית, שכללה פיטורי עובדים, רשמה קרגל הוצאות חד-פעמיות בהיקף של 7.4 מיליון שקל.

גם כך שופרו תוצאות החברה בחודשים ינואר-ספטצבר: המכירות עלו ב-13.5% ל-233.4 מיליון שקל, הרווח הגולמי היווה 14.8% מהמחזור, לעומת 12% בתקופה המקבילה, וגם שולי הרווח התפעולי שופרו ללא היכר - 5.2% מהמכירות לעומת 0.9% בלבד בינואר-ספטמבר 2003. בשורה התחתונה רשמה קרגל רווח נקי של 4.7 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של השנה החולפת, לעומת הפסד דומה בתקופה המקבילה.

קרגל דיווחה, כי השיפור בתוצאותיה העסקיות, למרות ההפרשה לתוכנית הארגון מחדש, הושפע מהעלייה בהיקפי הפעילות של החברה ובמחירי המכירה שלה, כמו גם מירידה חדה בהוצאות המימון עקב הירידה בשער הריבית וקיטון בהתחייבויות לבנקים. כתוצאה מתיקון חקיקה שהתקבל בכנסת בעניין שינויים בשיעור מס חברות, רשמה קרגל הכנסה חד-פעמית של 4.2 מיליון שקל.

בעלת השליטה בקרגל מאז חודש מאי, היא קבוצת משקיעים שהתאגדה תחת חברת סי.אי קרטון, בראשות דור (לשעבר מנכ"ל מי עדן) ונגר (לשעבר המשנה למנכ"ל קרגל ולאחר מכן מנכ"ל החברה המתחרה בסט קרטון). דור ונגר מהווים חלק מדבוקת השליטה בסי.אי קרטון, לצד עמיחי בלנדר, עמירם ויהושע לוינברג (ממייסדי גילת) ומנחם רפאל. בספטמבר 2004 אישרה האסיפה הכללית של קרגל את תנאי העסקתם של דור ונגר, המספקים לחברה שירותי ייעוץ וניהול, בהתאמה, תמורת 50 אלף שקל בחודש כ"א ומענק מהרווח שיכול להגיע עד 1.25 מיליון שקל בגין שנת 2004 כ"א (עבור חצי שנה של העסקה בלבד).

השניים מספקים את שירותיהם באמצעות חברות פרטיות בשליטתם, כאשר נגר עושה זאת דרך חברת קוויק-פק, העוסקת - עולה מהדיווח של קרגל - במסחר במכונות לייצור קרטון וכן בהשכרת קווי ייצור קרטון. תחת הסעיף "גילוי נאות", מציינת קרגל כי קוויק-פק משכירה מכונות לייצור קרטון גלי לחברת בסט קרטון, המתחרה של קרגל (ושכאמור נוהלה על ידו בעבר) וכן ללקוחות קרגל וללקוחות של מתחריה. נגר ציין בפני ועדת הביקורת של קרגל ודירקטוריון החברה, כי אין בפעילויותיה של קוויק-פק כאמור, משום ניגוד עניינים וכן אינה מהווה תחרות, ישירה או עקיפה, בקרגל. עוד הדגיש נגר את מחויבותה של קוויק-פק ושלו אישית לשמור על סודיות בכל הנוגע לעסקי החברה, וכן שלא לעסוק בכל נושא ועיסוק שהם, אם עלול להיות בכך משום תחרות בקרגל. נגר מחזיק 60% ממניות קוויק-פק, ובנוסף מחזיקים במניותיה גם רן פרידריך (דירקטור בקרגל) וחיים קצ'קה (שמונה ע"י נגר לסמנכ"ל בחברה).

בחברת הייעוץ של ניר דור, ABND, כך עולה מהדיווח של קרגל אודות תנאי ההעסקה, שותף עמיחי בלנדר, הנמנה עם קבוצת בעלי השליטה בסי.אי קרטון ומשמש דירקטור בקרגל.

צרו איתנו קשר *5988